โปรเทคตาโค้ท คืออะไร?

  โปรเทคตาโค้ท คือ สีโพลียูรีเทนชนิดพิเศษที่มีวัสดุ ประเภทยาง
อยู่ในเนื้อสี ทำให้มีคุณสมบัติในการกันลื่น นอกจากนี้โี้ปรเทค
ตาโค้ท ยังเป็นสีที่ใช้กันสนิม มีความทนทานต่อกรดด่าง และ
สารเคมี สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวงาน ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก, คอน
กรีต, ไม้, ไฟเบอร์กลาส, พลาสติก, ยาง เป็นต้น สามารถใช้งาน
ได้ง่ายโดยการทา, ใช้ลูกกลิ้ง หรือการพ่น
   


  โปรเทคตาโค้ท ใช้กับงานส่วนไหนบ้าง?

 

โปรเทคตาโค้ท ใช้ได้กับงานทุกที่ที่ต้องการการกันลื่นและความ
ทนทาน เช่น บันได, ทางลาดเอียง, ทางเดิน,ระเบียง ,
ดาดฟ้า
ของบ้าน,  อาคาร, สำนักงาน, โรงงานเป็นต้น ทั้งภายในและภาย
นอกอาคาร

ใช้ทากันลื่นในส่วนของพื้นกระบะบรรทุกในรถขนส่งสินค้า, ทาง
เดินของดาดฟ้าบนเรือทุกขนาด

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสีกันสนิมสำหรับรถยนต์ ,
รถบรรทุก
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายกับหลายพื้นท
ี่

   


  สนใจสินค้า สอบถามราคาได้ที่ 66-2315-4801-5
สนใจรายละเอียดทั้งหมดสามารถ Download Brochure ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ : ProtectaKote_Brochure.pdf
     


ตารางเปรียบเทียบ

โปรเทคต้า-โค้ท

 พ่นสเปรย์ไลนเนอร์

 พลาสติกไลนเนอร์สำเร็จรูป

 

มีหลายสีให้เลือก

มีหลายสีให้เลือก

มีเฉพาะสีดำ

ทนทาน,ความยืดหยุ่นสูง

ทนทาน,ความยืดหยุ่นสูง

เป็นพลาสติก

กันสนิม

กันสนิม

มีโอกาสเกิดสนิมจากความชื้นที่กักขัง

กันลื่น

กันลื่น

ไม่กันลื่น

ไม่มีเสียงรบกวนจากการเสียดสี

ไม่มีเสียงรบกวนจากการเสียดสี

มีเสียงวัสดุเสียดสีกับตัวถังรถ

คงรูปไม่โค้งงอหรือแตกหัก

คงรูปไม่โค้งงอหรือแตกหัก

พลาสติกมีโอกาสแตกหักได้ง่าย

เข้ารูปกับท้ายกระบะหรือยานพาหนะทุกชนิด

เข้ารูปกับท้ายกระบะหรือยานพาหนะทุกชนิด

มีข้อจำกัดเฉพาะรุ่น

ไม่สูญเสียพื้นที่บรรทุก

ไม่สูญเสียพื้นที่บรรทุก

สูญเสียพื้นที่บรรทุก

สามารถใช้ ทา กลิ้ง หรือพ่นได้

สเปรย์ได้อย่างเดียว

ไม่สามารถทำได้

ราคาถูก

ราคาสูง

ราคาปานกลาง

สามารถทำเองได้

ต้องทำที่ศูนย์

ยุ่งยากในการติดตั้งเอง

มีชิ้นยางเพื่อกันลื่นอยู่ในเนื้อสี

เป็นลวดลายในเนื้อสี

พื้นผิวพลาสติกเรียบ

ทำเองได้ง่าย (ทา กลิ้ง)

ทำเองไม่ได้

ติดตั้งได้ง่ายโดยช่าง

ทนทานต่อสารเคมีและน้ำมัน

ทนทานต่อสารเคมีและน้ำมัน

มีข้อจำกัด

ซ่อมแซมได้ง่าย

ซ่อมแซมยาก

ไม่สามารถซ่อมได้


 

วิธีการทาโปรเทคตาโค้ท

 

 

1. พื้นผิวที่มีคราบน้ำมัน ให้ทำความสะอาดด้วยไซลีนหรืออะซีโตน หลังจากนั้นให้ล้างด้วยน้ำยาผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด
ทั่วไปชนิดด่างเท่านั้นแล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาด

2. ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

3. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นเหล็กเคลือบสี (เหล็กใหม่) ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการ
ขัดหยาบกำจัดส่วนที่เป็นมันเงาเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีโีปรเทคตาโค้ท

4. ในกรณีที่เป็นพื้นผิวเหล็กที่มีสีเก่าอยู่ ต้องกำจัดสีเก่าที่หมดสภาพออก จนหมดและส่วนที่เป็นสนิมต้องขัดออกให้หมด จากนั้นล้างทำความสะอาด และขัดหยาบสีที่ยังเหลือเช่นเดียวกับสีใหม่ข้อ 3.

5. ใช้เทปกระดาษกาวปิดทับพื้นที่ที่ไม่ต้องการทา

6. ก่อนเริ่มใช้สี เมื่อเปิดกระป๋องแล้ว ควรใช้ที่กวนสีคนสีให้เข้ากันอย่าง
น้อย 2-3 นาที เพื่อให้ชิ้นส่วนยางที่นอนก้นอยู่ในเนื้อสีลอยขึ้นและกระจาย
ตัวในเนื้อสี และในระหว่างใช้งานควรกวนเป็นครั้งคราว

7. สีโปรเทคตาโค้ท ที่จะทาในชั้นแรก สามารถทำให้เจือจางโดยการผสม ไซลีน 10% ได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทาหรือเมื่อสีจับตัวข้น ก็สามารถ
ใช้ไซลีนผสมให้เจือจางและเหลวขึ้นได้

8. ใช้แปรงทาสี ทาหรือป้ายตามซอกมุมต่างๆและควรทาไปในทิศทาง เดียวกัน หลังจากนั้นจึงเริ่มทาชั้นแรกโดยใช้ลูกกลิ้งที่จัดเตรียมมาให้กับสี การทาสีควรกลิ้งลูกกลิ้งไปในทิศทางเดียวกัน และทาชั้นแรกให้เสร็จโดย
ไม่หยุด อย่ากลิ้งสีให้หนาเกินไป อาจเกิดรอยแตกร้าวได้เช็ดล้างสีที่หยด เปรอะเปื้อนด้วยไซลีน

9. ในระหว่างที่รอเพื่อทาชั้นที่สอง (ประมาณ 1-3 ช.ม.ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ) ลูกกลิ้งและแปรงทาสีควรอยู่ในสภาพที่นุ่มพร้อมใช้งาน โดยนำ ไปแช่ในไซลีน หรืออาจใช้ลูกกลิ้งอันใหม่ก็ได้

10. คนสีโีปรเทคตาโค้ท ให้เ้ข้ากันอีกครั้ง (2-3 นาที) ก่อนจะเริ่มทา ชั้นที่สอง

11. เริ่มทาชั้นที่สองทันทีที่ชั้นแรกเริ่มแห้ง (1-3 ช.ม.ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) การยึดเกาะจะดีมากถ้าทาทับในขณะที่ชั้นแรกยังไม่แห้งและ แข็งตัวเต็มที่ (ถ้าแห้งและแข็งตัวเต็มที่ไปแล้ว ควรขัดพื้นผิวให้หยาบก่อน ทาทับชั้นที่สอง)

12. ดึงเทปกระดาษกาวออกทันที่ที่ทาชั้นที่สองเสร็จเรียบร้อย ชิ้นงานที่
ทาด้วยสีโปรเทคตาโค้ท สามารถใช้งานได้ภายใน 6-8 ช.ม. สำหรับงาน
หนัก ใช้ได้เมื่อแข็งตัวเป็นเวลา 48 ช.ม. และให้คุณสมบัติในการทน
ต่อกรด ด่าง เมื่อแข็งต้วเป็นเวลา 4-7 วัน

     
 

 

 

วิธีการพ่นโปรเทคตาโค้ท

 

     
 

 

  128/512 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม. 21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทร : +66-2315-4801-5 มือถือ : +66-081-814-7119 แฟกซ์ : +66-2315-4800
อีเมล์ : marketing@unioncoating.com