Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 1 (บางบัวทอง)

ตีนโต ช็อป สาขา 1 (บางบัวทอง)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

ตัวแทนจำหน่ายยาง COOPER Tire ย่านเมืองนนท์

ตีนโต1
ตีนโต1

จำหน่ายยาง COOPER Tire ย่านเมืองนนท์ 
 

DISCOVERER STT (PRO) New!

30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,450 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,000 บาท
32 x 11.5 - R15 ราคาเส้นละ 8,650 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,550 บาท
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,400 บาท
 
235 x 85 - R16 ราคาเส้นละ 8,650 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,700 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,550 บาท
305 x 70 - R16  ราคาเส้นละ 10,700 บาท
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,200 บาท
 
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,300 บาท
285 x 70 - R17 (33 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,750 บาท
295 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,850 บาท
315 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 13,950 บาท
37 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 13,150 บาท
37 x 13.5 - R17 ราคาเส้นละ 14,700 บาท
 
275 x 65 - R18 ราคาเส้นละ 13,700 บาท
285 x 65 - R18 ราคาเส้นละ 14,200 บาท
305 x 60 - R18 ราคาเส้นละ 13,000 บาท
 
35 x 12.5 - R20 ราคาเส้นละ 16,200 บาท
35 x 13.5 - R20 ราคาเส้นละ 17,200 บาท
37 x 12.5 - R20 ราคาเส้นละ 15,800 บาท
37 x 13.5 - R20 ราคาเส้นละ 18,850 บาท
 
 
DISCOVERER ST MAXX
 
245 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 9,000 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,400 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,400 บาท
315 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 11,750 บาท

265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,700 บาท
37 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 14,200 บาท

35 x 12.5 - R20 ราคาเส้นละ 15,750 บาท
 

DISCOVERER STT (MT)

235 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 5,700 บาท
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 6,650 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,050 บาท
32 x 11.5 - R15 ราคาเส้นละ 8,400 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,650 บาท
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,980 บาท
 
235 x 85 - R16 ราคาเส้นละ 8,400 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,450 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,200 บาท
305 x 70 - R16  ราคาเส้นละ 9,900 บาท
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,700 บาท
 
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,800 บาท
285 x 70 - R17 (33 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,200 บาท
295 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,300 บาท
315 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 13,200 บาท
33 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 11,250 บาท
35 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 11,800 บาท
37 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 12,500 บาท
 
275 x 65 - R18 ราคาเส้นละ 13,000 บาท
305 x 60 - R18 ราคาเส้นละ 13,500 บาท
35 x 12.5 - R18 ราคาเส้นละ 15,850 บาท
 
33 x 12.5 - R20 ราคาเส้นละ 14,550 บาท
35 x 12.5 - R20 ราคาเส้นละ 15,250 บาท
37 x 13.5 - R20 ราคาเส้นละ 17,650 บาท
 
 
DISCOVERER AT3
 
225 x 70 - R15 ราคาเส้นละ 5,600 บาท
235 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 5,500 บาท
265 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 6,500 บาท
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 6,400 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,150 บาท
 
215 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 5,750 บาท
225 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 6,100 บาท
225 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 6,000 บาท
235 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 6,200 บาท
235 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 6,300 บาท
245 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 6,550 บาท
245 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 6,500 บาท
265 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 7,800 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,850 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,350 บาท
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,300 บาท
 
235 x 60 - R17 ราคาเส้นละ 7,500 บาท
235 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 6,650 บาท
245 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 7,700 บาท
265 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 7,900 บาท
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,900 บาท
285 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 8,150 บาท
 
265 x 60 - R18 ราคาเส้นละ 8,250 บาท
265 x 65 - R18 ราคาเส้นละ 8,450 บาท
275 x 65 - R18 ราคาเส้นละ 9,100 บาท
275 x 70 - R18 ราคาเส้นละ 8,900 บาท
285 x 65 - R18 ราคาเส้นละ 12,100 บาท
 
275 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 10,000 บาท
275 x 60 - R20 ราคาเส้นละ 9,800 บาท
275 x 65 - R20 ราคาเส้นละ 13,200 บาท
 

จัดส่งทั่วประเทศ ให้ได้ถึงที่เลยจ้า 
ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

ตัวแทนจำหน่ายยาง COOPER Tire ย่านเมืองนนท์
หน้า 10 of 12 (239 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คำตอบที่ 181
ตีนโต1
ตีนโต1

ยางแบรนด์นี้เขาบอกว่าใช้ดี
ที่ร้านก็เลยลองใช้ ปรากฎว่า วิ่งกินดอกช้ามาก ลองใช้ดูครับ

อ้างตอบ
ยางแบรนด์นี้เขาบอกว่าใช้ดีที่ร้านก็เลยลองใช้ ปรากฎว่า วิ่งกินดอกช้ามาก ลองใช้ดูครับ
คำตอบที่ 182
ตีนโต1
ตีนโต1

ยางแบรนด์นี้เขาบอกว่าใช้ดี
ที่ร้านก็เลยลองใช้ ปรากฎว่า วิ่งกินดอกช้ามาก ลองใช้ดูครับ

อ้างตอบ
ยางแบรนด์นี้เขาบอกว่าใช้ดีที่ร้านก็เลยลองใช้ ปรากฎว่า วิ่งกินดอกช้ามาก ลองใช้ดูครับ
คำตอบที่ 183
ตีนโต1
ตีนโต1

ยางคูเปอร์ AT3 ปี 18 ทีมีเข้ามาครับ

อ้างตอบ
ยางคูเปอร์ AT3 ปี 18 ทีมีเข้ามาครับ
คำตอบที่ 184
ตีนโต1
ตีนโต1

Coopertires จัดไปสุด New Fortuner ลุยแบบเนียนๆ ไม่ต้องกลัวสะดุด...

อ้างตอบ
Coopertires จัดไปสุด New Fortuner ลุยแบบเนียนๆ ไม่ต้องกลัวสะดุด...
คำตอบที่ 185
ตีนโต1
ตีนโต1

ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18

อ้างตอบ
ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18
คำตอบที่ 186
ตีนโต1
ตีนโต1

ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18

อ้างตอบ
ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18
คำตอบที่ 187
ตีนโต1
ตีนโต1

ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18

อ้างตอบ
ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18
คำตอบที่ 188
ตีนโต1
ตีนโต1

ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18

อ้างตอบ
ยางคูเปอร์ Evolution 265/60/18
คำตอบที่ 189
พงศ์ดนัย
พงศ์ดนัย

มี DISCOVERER SRX 245/60R18 มั๊ยครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 190
ตีนโต1
ตีนโต1

คำตอบที่ 189
พงศ์ดนัย

มี DISCOVERER SRX 245/60R18 มั๊ยครับ

ไม่มีครับ

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 191
พงศ์ดนัย
พงศ์ดนัย

คำตอบที่ 190
ตีนโต1

คำตอบที่ 189
พงศ์ดนัย

มี DISCOVERER SRX 245/60R18 มั๊ยครับ

ไม่มีครับ

 

แล้วถ้า 235/60/18 หรือ 255/55/18 กลุ่ม STหรือ AT พอมีรุ่นไหนแนะนำบ้างมั๊ยครับ

 

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 192
ตีนโต1
ตีนโต1

ยาง Cooper at3 4s 265/50/20ยางatรุ่นใหม่สวยงามขับนุ่มสบายเสียงไม่ดังครับ

อ้างตอบ
ยาง Cooper at3 4s 265/50/20ยางatรุ่นใหม่สวยงามขับนุ่มสบายเสียงไม่ดังครับ
คำตอบที่ 193
ตีนโต1
ตีนโต1

ยาง Cooper at3 4s 265/50/20ยางatรุ่นใหม่สวยงามขับนุ่มสบายเสียงไม่ดังครับ

อ้างตอบ
ยาง Cooper at3 4s 265/50/20ยางatรุ่นใหม่สวยงามขับนุ่มสบายเสียงไม่ดังครับ
คำตอบที่ 194
ตีนโต1
ตีนโต1

ยาง COOPER STT PRO 315-75-16

อ้างตอบ
ยาง COOPER STT PRO 315-75-16
คำตอบที่ 195
ตีนโต1
ตีนโต1

ยาง COOPER STT PRO 315-75-16

อ้างตอบ
ยาง COOPER STT PRO 315-75-16
คำตอบที่ 196
ตีนโต1
ตีนโต1

ยาง COOPER STT PRO 315-75-16

อ้างตอบ
ยาง COOPER STT PRO 315-75-16
คำตอบที่ 197
ตีนโต1
ตีนโต1

ยาง COOPER STT PRO 315-75-16

อ้างตอบ
ยาง COOPER STT PRO 315-75-16
คำตอบที่ 198
ตีนโต1
ตีนโต1

265-70-17 ยาง COOPER STT PRO

อ้างตอบ
265-70-17 ยาง COOPER STT PRO
คำตอบที่ 199
Pop
Pop

มี 235/60r18 หรือ 255/55r18 หรือที่ใกล้เคียงก็ได้ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 200
ตีนโต1
ตีนโต1

MITSUBISHI PAJERO SPORT 
LT275/70 R18 STTPRO
ขอบพระคุณที่เลือกใช้ยาง Coopertire ด้วยครับ

อ้างตอบ
MITSUBISHI PAJERO SPORT LT275/70 R18 STTPROขอบพระคุณที่เลือกใช้ยาง Coopertire ด้วยครับ
หน้า 10 of 12 (239 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด