Skip to content

โถง ซื้อ/ขาย

โถง ซื้อ/ขายOffroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

ล้อใหม่ 16 ยาง BF Mud 285

ak47gong
ak47gong

ขายล้อหยดน้ำ 16x9 off-0 6/139
ยาง BF Mud KM2 285 75 16 ปี14
ดอกยางลึกเกือบเซน ไม่เคยปะ
แม็กใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน
ขายทั้งชุด 4 วง 18,000.- *ไม่แยกขาย
โทร. O85-913-29O9

ล้อใหม่ 16 ยาง BF Mud 285
คำตอบที่ 1
ak47gong
ak47gong
รูป
คำตอบที่ 2
ak47gong
ak47gong
รูป
คำตอบที่ 3
ak47gong
ak47gong
รูป
คำตอบที่ 4
ak47gong
ak47gong

ขายแล้วครับ

อ้างตอบ
ปิดการโพสต์ความคิดเห็น