Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN 12V, 24V (*รุ่นยอดนิยม, I คือรุ่นหัวโหนก) พิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆออฟโรดทุกท่าน

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ตามตัวหนังสือสีแดงครับ  (17/02/2016)
 

(สลิงลวด)
*- WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 28,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN M8000 (PN-265032) 24V ราคา 37,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN XD9000 (PN-88500) 12V ราคา 41,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 Multi Mount (PN-37441) 12V ราคา 47,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
- WARN XD9000 (PN-265012) 24V ราคา 43,400 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN XD9000I (PN-27550) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 9.5XP (PN-86500) 12V ราคา 52,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5XDC (PN-74700) 12V ราคา 42,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5CTI (PN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN 9.5CTI Multi Mount (PN-85760) 12V ราคา 45,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 73,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Powerplant HD12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (มีปั้มลมในตัว 100 psi)
*- WARN M12000 (WN-87801) 12V ราคา 53,900 บาท (สลิงลวด 9.5mm x 38m)
- WARN M12000 (PN-265072) 24V ราคา 64,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN M15000 (PN-47801) 12V ราคา 63,400 บาท (สลิงลวด 11mm x 27m)
- WARN M15000 (PN-478022) 24V ราคา 75,400 บาท (แรงดึง 15,000 lbs.)
- WARN Tabor8K (PN-96995) 12V ราคา 21,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10K (PN-97005) 12V ราคา 23,400 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12K (PN-97015) 12V ราคา 26,940 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8 (PN-89640) 12V ราคา 33,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 (PN-89650) 12V ราคา 59,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 Platimun (PN-92830) 12V ราคา 69,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 (PN-89660) 12V ราคา 63,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 Platimun (PN-93685) 12V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.) หัวโหนก
- WARN 9.0Rc (PN-71550) 12V ราคา 53,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
- WARN 12.0XE (PN-78600) 12V ราคา 47,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
- WARN 16.5ti (PN-68801) 12V ราคา 70,400 บาท (แรงดึง 16,500 lbs.)
- WARN Powerplant HD 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 9.5 (PN-71800) 12V ราคา 55,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
*- WARN RT15 "ATV" (PN-78000) 12V ราคา 8,900 บาท (สลิงลวด 4mm x 15m)
*- WARN RT25 "ATV" (PN-80550) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (PN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT40 "ATV" (PN-77000) 12V ราคา 18,400 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN Vantage 2000 (PN-91020) 12V ราคา 8,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000 (PN-91030) 12V ราคา 10,400 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000 (PN-89040) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500 (PN-91025) 12V ราคา 13,900 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500 (PN-91035) 12V ราคา 17,900 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500 (PN-90450) 12V ราคา 18,900 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (PN-88552) 12V ราคา 38,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN XD9000-S (PN-88550) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XDC-S (PN-88750) 12V ราคา 51,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XP-S (PN-88850) 12V ราคา 63,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5CTI-S (PN-95050) 12V ราคา 45,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m) หัวโหนก
- WARN Tabor8-S (PN-97000) 12V ราคา 26,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10-S (PN-97010) 12V ราคา 29,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12-S (PN-97055) 12V ราคา 32,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8-S (PN-89670) 12V ราคา 43,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S (PN-89680) 12V ราคา 49,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S Platimun (PN-93680) 12V ราคา 69,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN XT15 "ATV" (PN-78500) 12V ราคา 11,400 บาท (ขนาดเชือก 4mm x 12.2m)
*- WARN XT25 "ATV" (PN-75500) 12V ราคา 13,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT30 "ATV" (PN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT40 "ATV" (PN-77500) 12V ราคา 23,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN Vantage 2000-S (PN-91021) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000-S (PN-89041) 12V ราคา 15,900 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500-S (PN-91026) 12V ราคา 17,400 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500-S (PN-90451) 12V ราคา 25,400 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)

(วินซ์ดึงแนวดิ่ง)
- WARN Pullzall (PN-885000) 220V ราคา 10,400 บาท (ดึงแนวตั้ง แรงดึง 10,000 lbs.)
 

ข้อมูล Winch Warn
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN
หน้า 11 of 14 (267 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
คำตอบที่ 201
teentoashop3
teentoashop3

WARN เข้ามาใหม่หลายรุ่น...

อ้างตอบ
WARN เข้ามาใหม่หลายรุ่น...
คำตอบที่ 202
teentoashop3
teentoashop3

WARN เข้ามาใหม่หลายรุ่น...

อ้างตอบ
WARN เข้ามาใหม่หลายรุ่น...
คำตอบที่ 203
teentoashop3
teentoashop3

รีโมทวินซ์ Warn XD9000 (ขายแยก)

อ้างตอบ
รีโมทวินซ์ Warn XD9000 (ขายแยก)
คำตอบที่ 204
teentoashop3
teentoashop3

รีโมทวินซ์ Warn XD9000 (ขายแยก)

อ้างตอบ
รีโมทวินซ์ Warn XD9000 (ขายแยก)
คำตอบที่ 205
teentoashop3
teentoashop3

รีโมทวินซ์ Warn XD9000 (ขายแยก)

อ้างตอบ
รีโมทวินซ์ Warn XD9000 (ขายแยก)
คำตอบที่ 206
teentoashop3
teentoashop3

รีโมทวินซ๋ Warn RT40 (ขายแยก)

อ้างตอบ
รีโมทวินซ๋ Warn RT40 (ขายแยก)
คำตอบที่ 207
teentoashop3
teentoashop3

รีโมทวินซ๋ Warn RT40 (ขายแยก)

อ้างตอบ
รีโมทวินซ๋ Warn RT40 (ขายแยก)
คำตอบที่ 208
teentoashop3
teentoashop3

ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ

อ้างตอบ
ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ
คำตอบที่ 209
teentoashop3
teentoashop3

ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ

อ้างตอบ
ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ
คำตอบที่ 210
teentoashop3
teentoashop3

ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ

อ้างตอบ
ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ
คำตอบที่ 211
teentoashop3
teentoashop3

ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ

อ้างตอบ
ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ
คำตอบที่ 212
teentoashop3
teentoashop3

ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ

อ้างตอบ
ส่งวินซ์ WARN รุ่น RT25 ไปสมุทรปราการ
คำตอบที่ 213
teentoashop3
teentoashop3

ส่ง WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 28,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m) ไปเชียงกงหลักสี่

อ้างตอบ
ส่ง WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 28,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m) ไปเชียงกงหลักสี่
คำตอบที่ 214
teentoashop3
teentoashop3

ส่ง WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 28,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m) ไปเชียงกงหลักสี่

อ้างตอบ
ส่ง WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 28,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m) ไปเชียงกงหลักสี่
คำตอบที่ 215
teentoashop3
teentoashop3

*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 73,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)

*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)

อ้างตอบ
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 73,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
คำตอบที่ 216
teentoashop3
teentoashop3

- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)

อ้างตอบ
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
คำตอบที่ 217
teentoashop3
teentoashop3

- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)

อ้างตอบ
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
คำตอบที่ 218
teentoashop3
teentoashop3

- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)

อ้างตอบ
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
คำตอบที่ 219
teentoashop3
teentoashop3

- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)

อ้างตอบ
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
คำตอบที่ 220
teentoashop3
teentoashop3

- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)

อ้างตอบ
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
หน้า 11 of 14 (267 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด