Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายกันชน ไซด์เรียล โรบาร์ ฯลฯ เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

รับ order กันชน ไซด์เรียล โรบาร์ ฯลฯ ส่งตรงจากโรงงาน เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด จ.ระยอง ซึ้งตอนนี้งานส่วนใหญ่จะส่งออกเกือบ 90% และไม่มีหน้าร้านในเมืองไทยแล้วท่านใดสนใจรุ่นไหน สอบถามกันได้
 

ราคาสินค้า เปี๊ยกจังเกิ้ลออฟโรด 
 
กันชนหน้า
รหัสสินค้า / PJ110/ กันชนหน้าไม่มีเขา มีไฟตัดหมอกไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED มีห่วงโอเมก้า / ราคา 18,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ110 / กันชนหน้าไม่มีเขา มีไฟตัดหมอกไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED มีห่วงโอเมก้าสำหรับ Toyota D4D / 17,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ111 / กันชนหน้าเขาตรง มีไฟตัดหมอก ไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED / ราคา 19,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ111 / กันชนหน้าเขาตรง มีไฟตัดหมอก ไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED / ราคา 18,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ112 / กันชนหน้าเขากลางPU มีไฟตัดหมอก  ไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED / ราคา 20,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ113 / กันชนหน้าเขาตรง (เขาข้าง PU) มีไฟตัดหมอก ไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED / ราคา 21,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ114 / กันชนหน้าเขาแสตนเลส เขาข้างPU มีไฟตัดหมอก ไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED / ราคา 22,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ116 / กันชนหน้าเขากลางเหล็กมีไฟตัดหมอก ไฟหรี่+ไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED / ราคา 19,000 บาท
 
กันชนท้าย
รหัสสินค้า / PJ241 / กันชนท้ายอเมริกัน มีหางลากหัวบอล+ห่วงโอเมก้า / ราคา 13,500 บาท
รหัสสินค้า / PJ251 / กันชนท้ายจังเกิ้ลมีหางลากหัวบอล+ห่วงโอเมก้า / ราคา 13,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ261 / กันชนท้ายเต็มมีหางลากหัวบอล+ห่วงโอเมก้า / ราคา 11,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ211 / กันชนท้าย TOW-BAR 3x3” พร้อมหางลากหัวบอลสั้น / ราคา 6,500 บาท
รหัสสินค้า / PJ221 / กันชนท้าย TOW-BAR 4x4” พร้อมหน้าแปนสองชั้นหัวบอลยาว / ราคา 7,000 บาท
 
โรล์บาร์
รหัสสินค้า / PJ301 / โรล์บาร์หน้าเดี่ยวทรง A มีคาดกันกระจก / ราคา 6,500 บาท
รหัสสินค้า / PJ302 / โรล์บาร์หน้าคู่ทรง A มีคาดกันกระจก / ราคา 7,500 บาท
รหัสสินค้า / PJ303 / โรล์บาร์หน้าคู่ Jungle มีคาดกันกระจก / ราคา 7,500 บาท
 
บันไดข้าง
รหัสสินค้า / PJ401 / บันไดข้าง / ราคา 10,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ501 / บันไดไซด์เรียล / ราคา 12,000 บาท
 
แร็คหลังคา
รหัสสินค้า / PJ601 / แร็คหลังคาขนาด 1.10x1.20m. / ราคา 8,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ601 / แร็คหลังคา ขนาด 1.10x1.50m. / ราคา 8,500 บาท
 
**ไม่รวมชุดขาจับ (1500.-)
**ไม่รวมชุดคาน (2,800.-)
 
กันแคร้ง
รหัสสินค้า / PJ910 / กันท้องเครื่อง 2 ชิ้น / ราคา 3,200 บาท
รหัสสินค้า / PJ911 / กันแคร้ง 3 ชิ้น / ราคา 2,000 บาท
รหัสสินค้า / PJ911/ กันแคร้ง 2 ชิ้น / ราคา 1,500 บาท
รหัสสินค้า / PJ921 / หางลากหัวบอลสั้น / ราคา 1,500 บาท
รหัสสินค้า / PJ922 / หน้าแปนหัวบอลยาว / ราคา 1,500 บาท
รหัสสินค้า / PJ922 / หน้าแปนปากนกแก้ว / ราคา 700 บาท
 
อื่นๆ
ชุดหางลากหัวบอลยาว / ราคา 2,500 บาท
หัวบอลสั้น / ราคา 600 บาท
หัวบอลยาว / ราคา 800 บาท
ห่วงโอเมก้า / ราคา  550 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
ID Line : tongteentoa
E-Mail : teentoa@gmail.com

 

Teentoa 4Garage จำหน่ายกันชน ไซด์เรียล โรบาร์ ฯลฯ เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด
หน้า 12 of 34 (668 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
คำตอบที่ 221
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
By PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
	By PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 222
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
By PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
	By PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 223
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
By PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
	By PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 224
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
By PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ FORD T6
	By PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 225
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ควันหลงจากงาน TAPA 2014 มีออร์เดอร์จากลูกค้าต่างประเทศเยอะเลย

อ้างตอบ

	ควันหลงจากงาน TAPA 2014 มีออร์เดอร์จากลูกค้าต่างประเทศเยอะเลย
คำตอบที่ 226
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ควันหลงจากงาน TAPA 2014 มีออร์เดอร์จากลูกค้าต่างประเทศเยอะเลย

อ้างตอบ

	ควันหลงจากงาน TAPA 2014 มีออร์เดอร์จากลูกค้าต่างประเทศเยอะเลย
คำตอบที่ 227
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ควันหลงจากงาน TAPA 2014 มีออร์เดอร์จากลูกค้าต่างประเทศเยอะเลย

อ้างตอบ

	ควันหลงจากงาน TAPA 2014 มีออร์เดอร์จากลูกค้าต่างประเทศเยอะเลย
คำตอบที่ 228
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 229
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 230
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันชน Jeep JK ดีไซน์ใหม่โดย เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด เรามีทั้งกันชนหน้าและกันชนท้าย

อ้างตอบ

	กันชน Jeep JK ดีไซน์ใหม่โดย เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด เรามีทั้งกันชนหน้าและกันชนท้าย
คำตอบที่ 231
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันชน Jeep JK ดีไซน์ใหม่โดย เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด เรามีทั้งกันชนหน้าและกันชนท้าย

อ้างตอบ

	กันชน Jeep JK ดีไซน์ใหม่โดย เปี๊ยกจังเกิ้ล ออฟโรด เรามีทั้งกันชนหน้าและกันชนท้าย
คำตอบที่ 232
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันชนหน้าและบันไดข้าง FORD T6 BY PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	กันชนหน้าและบันไดข้าง FORD T6 BY PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 233
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ใหม่!!! กันชนท้าย FORD T6 BY PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	ใหม่!!! กันชนท้าย FORD T6 BY PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 234
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ใหม่!!! กันชนท้าย FORD T6 BY PIAK JUNGLE OFFROAD

อ้างตอบ

	ใหม่!!! กันชนท้าย FORD T6 BY PIAK JUNGLE OFFROAD
คำตอบที่ 235
ถวิล  แสนตรง
ถวิล แสนตรง

 เมื่อวันก่อนที่ห้างในมหาสารคามเห็น new ford ranger สีแดง ทะเบียน กทม.จอดอยู่ ที่กระบะมีโรลบาร์ทรง A สีดำ ด้านข้างโรลบาร์ มีคำว่า 4 X 4 และด้านหลังโรลบาร์มีสติกเกอร์ Jungle ติดอยู่ สวยงามมาก ไม่ทราบว่าโรลบาร์ดังกล่าวเป็นของเปี๊ยกจังเกิลหรือเปล่าครับ ถ้าใช่

 1 ถ้ามาติดตั้งที่ร้านที่ระยองราคาเท่าไหร่

 2 บ้านผมอยู่ขอนแก่น ไม่ทราบว่าที่ขอนแก่นมีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งด้วยไหม ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ

  

อ้างตอบ
คำตอบที่ 236
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 235
ถวิล แสนตรง

 เมื่อวันก่อนที่ห้างในมหาสารคามเห็น new ford ranger สีแดง ทะเบียน กทม.จอดอยู่ ที่กระบะมีโรลบาร์ทรง A สีดำ ด้านข้างโรลบาร์ มีคำว่า 4 X 4 และด้านหลังโรลบาร์มีสติกเกอร์ Jungle ติดอยู่ สวยงามมาก ไม่ทราบว่าโรลบาร์ดังกล่าวเป็นของเปี๊ยกจังเกิลหรือเปล่าครับ ถ้าใช่

 1 ถ้ามาติดตั้งที่ร้านที่ระยองราคาเท่าไหร่

 2 บ้านผมอยู่ขอนแก่น ไม่ทราบว่าที่ขอนแก่นมีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งด้วยไหม ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ

  

โรลบาร์ เป็นของเปี๊ยกจังเกิล / ติดตั้งขอนแก่นได้ครับ / รายละเอียดเยอะทิ้งเบอร์ไว้ หรือโทรหาผมครับ
 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 237
อ๊อฟ
อ๊อฟ

คำตอบที่ 229
โต้ง 086-669-9440

กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD

ขอราคากันชนรุ่นนี้หน่อยครับ หน้าร้านแถวนนทบุรีมีมั้ยครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 238
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 237
อ๊อฟ

คำตอบที่ 229
โต้ง 086-669-9440

กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD

ขอราคากันชนรุ่นนี้หน่อยครับ หน้าร้านแถวนนทบุรีมีมั้ยครับ

16500 ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 239
อ๊อฟ
อ๊อฟ

คำตอบที่ 238
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 237
อ๊อฟ

คำตอบที่ 229
โต้ง 086-669-9440

กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD

ขอราคากันชนรุ่นนี้หน่อยครับ หน้าร้านแถวนนทบุรีมีมั้ยครับ

16500 ครับ

หน้าร้านที่ไหนบ้างครับรับบัตรเครดิตหรือเปล่าครับ

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 240
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 239
อ๊อฟ

คำตอบที่ 238
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 237
อ๊อฟ

คำตอบที่ 229
โต้ง 086-669-9440

กันชนหน้า ไม่มีเขา NISSAN NAVARA BY PIAK JUNGLE OFFROAD

ขอราคากันชนรุ่นนี้หน่อยครับ หน้าร้านแถวนนทบุรีมีมั้ยครับ

16500 ครับ

หน้าร้านที่ไหนบ้างครับรับบัตรเครดิตหรือเปล่าครับ

 

ติดตั้งให้ด้วยที่สาขา 1 ไม่รับบัตรครับสาขานี้

อ้างตอบ
หน้า 12 of 34 (668 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด