Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 18 of 18 (349 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
คำตอบที่ 341
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตัดหูลากออกให้เสมอกับท้องคัสซีพอดี อย่าตัดสูงเกินไป เพราะหัวคัสซีชุดวางคานจะเข้ามาแนบกับจุดนี้พอดี จะง่ายต่องานเชื่อมในภายหลัง

อ้างตอบ
ตัดหูลากออกให้เสมอกับท้องคัสซีพอดี อย่าตัดสูงเกินไป เพราะหัวคัสซีชุดวางคานจะเข้ามาแนบกับจุดนี้พอดี จะง่ายต่องานเชื่อมในภายหลัง
คำตอบที่ 342
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เก็บสีหน้าในคัสซีและหัววางคาน ก่อนติดตั้ง

ใช้ซีแคล้มป์ล็อคหัวคัสซีเข้าคัสซีรถวัดระยะต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนเชื่อมแต้ม

อ้างตอบ
เก็บสีหน้าในคัสซีและหัววางคาน ก่อนติดตั้ง
ใช้ซีแคล้มป์ล็อคหัวคัสซีเข้าคัสซีรถวัดระยะต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนเชื่อมแต้ม
คำตอบที่ 343
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตรวจเช็คความถูกต้องด้านในให้ปีกของชุดวางคานแนบสนิทกับหัวคัสซีเดิม

อ้างตอบ
ตรวจเช็คความถูกต้องด้านในให้ปีกของชุดวางคานแนบสนิทกับหัวคัสซีเดิม
คำตอบที่ 344
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เล็งเซ็นเตอร์หัววางคานให้ตรงกับรูเซ็นเตอร์ของหัวคัสซ๊เดิม จะช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งยิ่งขึ้น

อ้างตอบ
เล็งเซ็นเตอร์หัววางคานให้ตรงกับรูเซ็นเตอร์ของหัวคัสซ๊เดิม จะช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งยิ่งขึ้น
คำตอบที่ 345
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แต้มหัวคัสซีแล้ว นำแหนบมาติดตั้งกับหัวคัสซี ประกอบโตงเตงและเต้าโตงเตงเข้ากับแหนบ (ใช้บูชยางเก่าจะทำให้เลื่อนหาระยะเซ็นเตอร์ง่ายขึ้น

 

ใช้เหล็กฉากเจาะรูที่ปลายสองฝั่งเพื่อเป็นตัวบังคับเซ็นเตอร์แหนบ

ระยะเซ็นเตอร์มาตรฐานสำหรับชุดวางคาน MetalScream เพื่อวางคานต่างๆดังนี้

 

1) คานโตโยต้าทั่วไปรวมคาน vx80รุ่นไม่มี diff lock,คานนิสสันซาฟารี SD33 = 74 cm.

2) คานโตโยต้า vx80 รุ่น diff lock = 76 cm.

3) คานนิสสันซาฟารี TD42, Y61 = 85 cm.

 

หมายเหตุ: ตอนสั่งซื้อชุดวางคาน ลูกค้าต้องระบุรุ่นคานที่จะใช้

 

ใช้แม่แรงยกแหนบขึ้นให้ เต้าโตงเตงแนบกับหน้าคัสซีตามรูป จะได้ตำแหน่งเซ็นเตอร์เต้าโตงเตง จากซ้าย ไป ขวา (74 cm. หรืออื่นๆ) ค่อนข้างจะถูกต้อง 

 

หลังจากนั้นค่อยสอบระยะซ้ายขวา หน้าหลังให้ถูกต้องอีกที 

อ้างตอบ
แต้มหัวคัสซีแล้ว นำแหนบมาติดตั้งกับหัวคัสซี ประกอบโตงเตงและเต้าโตงเตงเข้ากับแหนบ (ใช้บูชยางเก่าจะทำให้เลื่อนหาระยะเซ็นเตอร์ง่ายขึ้น
 
ใช้เหล็กฉากเจาะรูที่ปลายสองฝั่งเพื่อเป็นตัวบังคับเซ็นเตอร์แหนบ
ระยะเซ็นเตอร์มาตรฐานสำหรับชุดวางคาน MetalScream เพื่อวางคานต่างๆดังนี้
 
1) คานโตโยต้าทั่วไปรวมคาน vx80รุ่นไม่มี diff lock,คานนิสสันซาฟารี SD33 = 74 cm.
2) คานโตโยต้า vx80 รุ่น diff lock = 76 cm.
3) คานนิสสันซาฟารี TD42, Y61 = 85 cm.
 
หมายเหตุ: ตอนสั่งซื้อชุดวางคาน ลูกค้าต้องระบุรุ่นคานที่จะใช้
 
ใช้แม่แรงยกแหนบขึ้นให้ เต้าโตงเตงแนบกับหน้าคัสซีตามรูป จะได้ตำแหน่งเซ็นเตอร์เต้าโตงเตง จากซ้าย ไป ขวา (74 cm. หรืออื่นๆ) ค่อนข้างจะถูกต้อง 
 
หลังจากนั้นค่อยสอบระยะซ้ายขวา หน้าหลังให้ถูกต้องอีกที 
คำตอบที่ 346
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

อ้างตอบ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
คำตอบที่ 347
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตำแหน่งเต้าโตงเตงโดยประมาณ

อ้างตอบ
ตำแหน่งเต้าโตงเตงโดยประมาณ
คำตอบที่ 348
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สอบระยะต่างๆ เป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงเชื่อมจริง

โดยแบ่งระยะการเชื่อม เว้นช่องไฟเท่าๆ กัน เพื่อความสวยงาม

อ้างตอบ
สอบระยะต่างๆ เป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงเชื่อมจริง
โดยแบ่งระยะการเชื่อม เว้นช่องไฟเท่าๆ กัน เพื่อความสวยงาม
คำตอบที่ 349
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ประกอบชิ้นงานต่างๆ เข้าตัวรถจนครบ ขึ้นตอนต่างๆ ให้ผู้ประกอบ ใช้ความละเอียด และใจเย็นนิดหนึ่ง ตรวจสอบระยะต่างๆ ที่ตั้งไว้สม่ำเสมอก่อนทำการเชื่อมจริง เก็บรายละเอียดต่างๆ พ่นสี และก็ถึงเวลาชื่นชมกับผลงานของ

ตัวเองครับ.

อ้างตอบ
ประกอบชิ้นงานต่างๆ เข้าตัวรถจนครบ ขึ้นตอนต่างๆ ให้ผู้ประกอบ ใช้ความละเอียด และใจเย็นนิดหนึ่ง ตรวจสอบระยะต่างๆ ที่ตั้งไว้สม่ำเสมอก่อนทำการเชื่อมจริง เก็บรายละเอียดต่างๆ พ่นสี และก็ถึงเวลาชื่นชมกับผลงานของ
ตัวเองครับ.
หน้า 18 of 18 (349 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด