Skip to content

สภา ตีนโต

สภา ตีนโตOffroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

เรียน ท่านผู้มีจิตสาธารณะร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในฝืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

naybeer
naybeer
รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ

ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
60,000 บาท ครับ

ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
นายยุทธศาสตร์ มีคำ

กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ

เรียน ท่านผู้มีจิตสาธารณะร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในฝืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
คำตอบที่ 1
naybeer
naybeer
รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ

ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
60,000 บาท ครับ

ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
นายยุทธศาสตร์ มีคำ

กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ

อ้างตอบ

	รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ
	ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
	ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
	จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
	60,000 บาท ครับ

	ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046

	ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
	นายยุทธศาสตร์ มีคำ
	กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
	เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
	ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ
คำตอบที่ 2
naybeer
naybeer
รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ

ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
60,000 บาท ครับ

ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
นายยุทธศาสตร์ มีคำ

กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ

อ้างตอบ

	รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ
	ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
	ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
	จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
	60,000 บาท ครับ

	ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046

	ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
	นายยุทธศาสตร์ มีคำ
	กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
	เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
	ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ
คำตอบที่ 3
naybeer
naybeer
รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ

ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
60,000 บาท ครับ

ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
นายยุทธศาสตร์ มีคำ

กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ

อ้างตอบ

	รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ
	ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
	ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
	จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
	60,000 บาท ครับ

	ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046

	ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
	นายยุทธศาสตร์ มีคำ
	กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
	เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
	ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ
คำตอบที่ 4
นายหัวฟู
นายหัวฟู

ขอบคุณท่านพี่ ทุกๆ ท่านครับ ที่ร่วม ทำบุญกัน ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 5
naybeer
naybeer
รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ

ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
60,000 บาท ครับ

ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
นายยุทธศาสตร์ มีคำ

กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ

อ้างตอบ

	รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ
	ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
	ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
	จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
	60,000 บาท ครับ

	ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046

	ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
	นายยุทธศาสตร์ มีคำ
	กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
	เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
	ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ
คำตอบที่ 6
naybeer
naybeer
รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ

ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
60,000 บาท ครับ

ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
นายยุทธศาสตร์ มีคำ

กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ

อ้างตอบ

	รายละเอียดโครงการทำห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้น้องๆครับ
	ในนามกลุ่ม ฅนหลงราย สวัสดีครับ พี่น้อง ผู้ใจบุญทุกท่าน มีบุญใหญ่มาก มาบอก ครับ เรื่องทำห้องน้ำให้ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อำเภอ สังขระ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ห้องน้ำ ที่ เด็กๆ ต้องการ เลย อยากขอความร่วมมือกะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ ทุนการทำห้องน้ำ นี้ด้วยกันครับ เอกสาร รายละเอียดทั้งหมด ช่วง บ่ายๆ ผมจะแท๊ค รูปและเอกสาร ให้เพื่อนๆได้ร่วมดูและร่วมบุญกัน การบริจาค ครั้งนี้กระผมขอเน้น เป็นเงิน บริจาคนะครับเผื่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไป ซื้อ ของสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ที่ต้องทำห้องน้ำครับ หรือใคร อยากจะบริจาค หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนรู้ ก็ยินดี นะครับ
	ขอความอนุเคราะห์ เพื่อนๆพี่ๆ ที่ใจบุญทุกท่านด้วยครับ
	จำนวนเงินทั้งหมด คำนวนคร่าวๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การทำห้องน้ำทั้งประมาณ
	60,000 บาท ครับ

	ใครสนใจบริจาค ติดต่อ หยก หรือ นายหัวฟู ได้ครับ 085-942-9046

	ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี  765-2-42576-8  
	นายยุทธศาสตร์ มีคำ
	กำหนด การส่งมอบห้องน้ำ 23-26 ตุลาคม 2557 นี้ ครับ มีเวลา อีก 3 เดือนครับ
	เดินทางส่งมอบ 23 ตุลาคม 2557 ครับ
	ขอบพระคุณจากใจแทน น้องๆ ครับ
คำตอบที่ 7
นายหัวฟู
นายหัวฟู

ขอบคุณคร๊าบบบ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 8
teentoa
teentoa

โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ

อ้างตอบ

	โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ
คำตอบที่ 9
teentoa
teentoa

โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ

อ้างตอบ

	โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ
คำตอบที่ 10
teentoa
teentoa

โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ

อ้างตอบ

	โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ
คำตอบที่ 11
teentoa
teentoa

โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ

อ้างตอบ

	โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ
คำตอบที่ 12
teentoa
teentoa

โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ

อ้างตอบ

	โครงสร้างห้องน้ำ มาแล้วครับ
คำตอบที่ 13
pinyo
pinyo

ผมร่วมด้วยครับ ..... devil  

อ้างตอบ
คำตอบที่ 14
pinyo
pinyo

ผมขออนุญาตนำไปโพสต่อในกลุ่มนะครับ smiley

อ้างตอบ
คำตอบที่ 15
นายหัวฟู
นายหัวฟู

ไม่รับเงินแล้ว แต่ยังสามารถบริจาคพวกหนังสือชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เขียนอ่านได้ ครับผม

อ้างตอบ

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด