Skip to content

โถง ซื้อ/ขาย

โถง ซื้อ/ขายOffroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

ขายยาง BF 265/75/16 KO2 USA

kraton
kraton

ยาง BF 265/75/16 KO2 USA

1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท

สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 

ขายยาง BF 265/75/16 KO2 USA
คำตอบที่ 1
kraton
kraton

ยาง BF 265/75/16 KO2 USA

1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท

สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 

อ้างตอบ
ยาง BF 265/75/16 KO2 USA
1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท
สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 
คำตอบที่ 2
kraton
kraton

ยาง BF 265/75/16 KO2 USA

1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท

สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 

อ้างตอบ
ยาง BF 265/75/16 KO2 USA
1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท
สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 
คำตอบที่ 3
kraton
kraton

ยาง BF 265/75/16 KO2 USA

1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท

สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 

อ้างตอบ
ยาง BF 265/75/16 KO2 USA
1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท
สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 
คำตอบที่ 4
kraton
kraton

ยาง BF 265/75/16 KO2 USA

1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท

สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 

อ้างตอบ
ยาง BF 265/75/16 KO2 USA
1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท
สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 
คำตอบที่ 5
kraton
kraton

ยาง BF 265/75/16 KO2 USA

1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท

สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 

อ้างตอบ
ยาง BF 265/75/16 KO2 USA
1 ชุด 4 เส้น ปี 18 3 เส้น ปี 17 1 เส้น ขาย 9500 บาท
สภาพดี ไม่มีปะ ตามรูป ของอยู่รามอินทรา O81 491OO21 
คำตอบที่ 6
kraton
kraton

7900 ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 7
ธงชัย
ธงชัย

ขอราคา 6000 บาท ได้มัย?

อ้างตอบ
คำตอบที่ 8
kraton
kraton

ขายแล้วครับผม ขอบคุณตีนโตครับ

อ้างตอบ
ปิดการโพสต์ความคิดเห็น