Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 2 of 48 (955 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 21
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch PS8500 ไฮ-วินซ์ ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน ติดตั้งได้ง่ายกับกันชนทั่วไป แต่กลับให้คุณภาพเกินคุ้ม (ด้วยคุณภาพมอเตอร์ม้าเต็ม) แรงจริงมากกว่า 9000 ปอนด์สลิงดึงออกจากโรลง่าย มีระบบเบรคเยี่ยม แข็งแรงทนทานกว่าวินซ์ปกติ (รถยกหายห่วง) แต่ราคาเพียง 15,500 บาท พร้อมมีอะไหล่มีจริง ทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ

อ้างตอบ
Hi-Winch PS8500 ไฮ-วินซ์ ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน ติดตั้งได้ง่ายกับกันชนทั่วไป แต่กลับให้คุณภาพเกินคุ้ม (ด้วยคุณภาพมอเตอร์ม้าเต็ม) แรงจริงมากกว่า 9000 ปอนด์สลิงดึงออกจากโรลง่าย มีระบบเบรคเยี่ยม แข็งแรงทนทานกว่าวินซ์ปกติ (รถยกหายห่วง) แต่ราคาเพียง 15,500 บาท พร้อมมีอะไหล่มีจริง ทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ
คำตอบที่ 22
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch PS8500 ไฮ-วินซ์ ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน ติดตั้งได้ง่ายกับกันชนทั่วไป แต่กลับให้คุณภาพเกินคุ้ม (ด้วยคุณภาพมอเตอร์ม้าเต็ม) แรงจริงมากกว่า 9000 ปอนด์สลิงดึงออกจากโรลง่าย มีระบบเบรคเยี่ยม แข็งแรงทนทานกว่าวินซ์ปกติ (รถยกหายห่วง) แต่ราคาเพียง 15,500 บาท พร้อมมีอะไหล่มีจริง ทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ

อ้างตอบ
Hi-Winch PS8500 ไฮ-วินซ์ ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน ติดตั้งได้ง่ายกับกันชนทั่วไป แต่กลับให้คุณภาพเกินคุ้ม (ด้วยคุณภาพมอเตอร์ม้าเต็ม) แรงจริงมากกว่า 9000 ปอนด์สลิงดึงออกจากโรลง่าย มีระบบเบรคเยี่ยม แข็งแรงทนทานกว่าวินซ์ปกติ (รถยกหายห่วง) แต่ราคาเพียง 15,500 บาท พร้อมมีอะไหล่มีจริง ทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ
คำตอบที่ 23
teentoashop3
teentoashop3

ส่ง hi-winch  ps-8000 ปอนด์ไปอำนาจเจริญ

อ้างตอบ
ส่ง hi-winch  ps-8000 ปอนด์ไปอำนาจเจริญ
คำตอบที่ 24
teentoashop3
teentoashop3

ไฮวินซ์ โรลใหญ่ ตระกูล X มีมานานมากกกก  (2011) ใช้นานจนลืม ไม่ยอมมาเบิกอะไหล่กันเลย อะไหล่เต็มไปหมด มาช่วยๆ กันซื้อหน่อยครับ

ปล. ขนาดโรลใหญ่แล้วยังไม่พอ ยังขยายขาตะเกียบต่ออีก...

อ้างตอบ
ไฮวินซ์ โรลใหญ่ ตระกูล X มีมานานมากกกก  (2011) ใช้นานจนลืม ไม่ยอมมาเบิกอะไหล่กันเลย อะไหล่เต็มไปหมด มาช่วยๆ กันซื้อหน่อยครับ
ปล. ขนาดโรลใหญ่แล้วยังไม่พอ ยังขยายขาตะเกียบต่ออีก...
คำตอบที่ 25
teentoashop3
teentoashop3

ใส่แล้วหล่อเลย Hi winch 9500X แรงเร็วแล้วเจอกันทลิปนี้ครับ

อ้างตอบ
ใส่แล้วหล่อเลย Hi winch 9500X แรงเร็วแล้วเจอกันทลิปนี้ครับ
คำตอบที่ 26
teentoashop3
teentoashop3

ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...

อ้างตอบ
ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...
คำตอบที่ 27
teentoashop3
teentoashop3

ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...

อ้างตอบ
ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...
คำตอบที่ 28
teentoashop3
teentoashop3

ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...

อ้างตอบ
ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...
คำตอบที่ 29
teentoashop3
teentoashop3

ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...

อ้างตอบ
ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...
คำตอบที่ 30
teentoashop3
teentoashop3

ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...

อ้างตอบ
ไฮวินซ์ ps-9500 ป้ายแดงฝันกังชนเดิม งาน เนียน เนียบ คือหัวใจสำคัญของทีมช่างเรา...
คำตอบที่ 31
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch E-15000 Ultra Power with Rope ร่นใหญ่พิเศษพร้อมเชือกขนาด 10mm.x28mm. ไปได้ กลับได้ กับ "ไฮ-วินซ์ " อึด เหนียวจริง มอเตอร์ม้าเต็ม เบรคเยี่ยม ดำน้ำเยี่ยมด้วยซีลกันน้ำ 3 ชั้น (IP67)

อ้างตอบ
Hi-Winch E-15000 Ultra Power with Rope ร่นใหญ่พิเศษพร้อมเชือกขนาด 10mm.x28mm. ไปได้ กลับได้ กับ "ไฮ-วินซ์ " อึด เหนียวจริง มอเตอร์ม้าเต็ม เบรคเยี่ยม ดำน้ำเยี่ยมด้วยซีลกันน้ำ 3 ชั้น (IP67)
คำตอบที่ 32
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch E-15000 Ultra Power with Rope ร่นใหญ่พิเศษพร้อมเชือกขนาด 10mm.x28mm. ไปได้ กลับได้ กับ "ไฮ-วินซ์ " อึด เหนียวจริง มอเตอร์ม้าเต็ม เบรคเยี่ยม ดำน้ำเยี่ยมด้วยซีลกันน้ำ 3 ชั้น (IP67)

อ้างตอบ
Hi-Winch E-15000 Ultra Power with Rope ร่นใหญ่พิเศษพร้อมเชือกขนาด 10mm.x28mm. ไปได้ กลับได้ กับ "ไฮ-วินซ์ " อึด เหนียวจริง มอเตอร์ม้าเต็ม เบรคเยี่ยม ดำน้ำเยี่ยมด้วยซีลกันน้ำ 3 ชั้น (IP67)
คำตอบที่ 33
teentoashop3
teentoashop3

รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว

แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด

<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<

อ้างตอบ
รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว
แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด
<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<
คำตอบที่ 34
teentoashop3
teentoashop3

รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว

แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด

<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<

อ้างตอบ
รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว
แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด
<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<
คำตอบที่ 35
teentoashop3
teentoashop3

รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว

แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด

<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<

อ้างตอบ
รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว
แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด
<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<
คำตอบที่ 36
teentoashop3
teentoashop3

รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว

แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด

<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<

อ้างตอบ
รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว
แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด
<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<
คำตอบที่ 37
teentoashop3
teentoashop3

รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว

แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด

<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<

อ้างตอบ
รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว
แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด
<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<
คำตอบที่ 38
teentoashop3
teentoashop3

รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว

แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด

<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<

อ้างตอบ
รอกันไหวเปล่าครับ สำหรับมอเตอร์คู่ พร้อมระบบปลดฟรีล๊อกเกียร์ด้วยลม และเสริมเคี้ยวเล็บด้วยระบบเบรคชั้นยอด มอเตอร์ขนาด 7.0 แรงม้ากันเลยทีเดียว
แข็งเกล่งด้วยระบบเฟืองทั้งหมด ไม่ใช้ระบบสายพาน สายฮาร์ดคอร์ไม่ควรพลาด
<< ไปได้กลับได้กับไฮ-วินซ์ <<
คำตอบที่ 39
teentoashop3
teentoashop3

ไฮ-วินซ์ มอเตอร์คู่มาพร้อมกับ
-มอเตอร์ขนาด 6.0HPx2
-อัตราทดเฟือง 138:1 เร็ว แรง
-ระบบเบรคแม่นยำไม่รื้น ไม่ไหล โตงรถได้
-ความเร็วเฉลี่ย 20 ม./นาที (ที่ไม่มีโหลด)
-ระบบซีลกันน้ำ 2 ชั้น (IP67)
-แรงดึงสูงสุด 16,000lbs-18,000lbs (ขึ้นกับแบตเตอร์รี่)
ราคาจับต้องได้เพียง 38,000 บาท

ไปได้กลับได้กับ ไฮ-วินซ์

อ้างตอบ
ไฮ-วินซ์ มอเตอร์คู่มาพร้อมกับ-มอเตอร์ขนาด 6.0HPx2-อัตราทดเฟือง 138:1 เร็ว แรง-ระบบเบรคแม่นยำไม่รื้น ไม่ไหล โตงรถได้-ความเร็วเฉลี่ย 20 ม./นาที (ที่ไม่มีโหลด)-ระบบซีลกันน้ำ 2 ชั้น (IP67)-แรงดึงสูงสุด 16,000lbs-18,000lbs (ขึ้นกับแบตเตอร์รี่)ราคาจับต้องได้เพียง 38,000 บาท
ไปได้กลับได้กับ ไฮ-วินซ์
คำตอบที่ 40
teentoashop3
teentoashop3

ไฮ-วินซ์ มอเตอร์คู่มาพร้อมกับ
-มอเตอร์ขนาด 6.0HPx2
-อัตราทดเฟือง 138:1 เร็ว แรง
-ระบบเบรคแม่นยำไม่รื้น ไม่ไหล โตงรถได้
-ความเร็วเฉลี่ย 20 ม./นาที (ที่ไม่มีโหลด)
-ระบบซีลกันน้ำ 2 ชั้น (IP67)
-แรงดึงสูงสุด 16,000lbs-18,000lbs (ขึ้นกับแบตเตอร์รี่)
ราคาจับต้องได้เพียง 38,000 บาท

ไปได้กลับได้กับ ไฮ-วินซ์

อ้างตอบ
ไฮ-วินซ์ มอเตอร์คู่มาพร้อมกับ-มอเตอร์ขนาด 6.0HPx2-อัตราทดเฟือง 138:1 เร็ว แรง-ระบบเบรคแม่นยำไม่รื้น ไม่ไหล โตงรถได้-ความเร็วเฉลี่ย 20 ม./นาที (ที่ไม่มีโหลด)-ระบบซีลกันน้ำ 2 ชั้น (IP67)-แรงดึงสูงสุด 16,000lbs-18,000lbs (ขึ้นกับแบตเตอร์รี่)ราคาจับต้องได้เพียง 38,000 บาท
ไปได้กลับได้กับ ไฮ-วินซ์
หน้า 2 of 48 (955 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด