Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 30 of 47 (928 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
คำตอบที่ 581
teentoashop3
teentoashop3

แต่งโคตรเท่ดุ !! Ford fx4max 2021 กันชนเหล็กรอบคันวินซ์หน้าพร้อมตลุย ชาว Ford เชิญทางนี้มีอีก

อ้างตอบ
แต่งโคตรเท่ดุ !! Ford fx4max 2021 กันชนเหล็กรอบคันวินซ์หน้าพร้อมตลุย ชาว Ford เชิญทางนี้มีอีก
คำตอบที่ 582
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch

อ้างตอบ
วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch
คำตอบที่ 583
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch

อ้างตอบ
วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch
คำตอบที่ 584
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch

อ้างตอบ
วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch
คำตอบที่ 585
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch

อ้างตอบ
วินซ์จิ๋วแต่แจ๋วจาก Hi-Winch x-4000 UTV/ATV winch
คำตอบที่ 586
teentoashop3
teentoashop3

ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด

อ้างตอบ
ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด
คำตอบที่ 587
teentoashop3
teentoashop3

ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด

อ้างตอบ
ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด
คำตอบที่ 588
teentoashop3
teentoashop3

ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด

อ้างตอบ
ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด
คำตอบที่ 589
teentoashop3
teentoashop3

ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด

อ้างตอบ
ติดตามกันดูครับ สำหรับสายรถบรรทุก กระบะสายโหด
คำตอบที่ 590
teentoashop3
teentoashop3

มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..

อ้างตอบ
มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..
คำตอบที่ 591
teentoashop3
teentoashop3

มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..

อ้างตอบ
มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..
คำตอบที่ 592
teentoashop3
teentoashop3

มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..

อ้างตอบ
มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..
คำตอบที่ 593
teentoashop3
teentoashop3

มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..

อ้างตอบ
มีคำถามเยอะเลย ติดตั้งวินซ์ในกันชนเหล็กจำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คหรือไม่? รถ Ford Ranger มีคำตอบ..
คำตอบที่ 594
teentoashop3
teentoashop3

ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า

อ้างตอบ
ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า
คำตอบที่ 595
teentoashop3
teentoashop3

ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า

อ้างตอบ
ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า
คำตอบที่ 596
teentoashop3
teentoashop3

ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า

อ้างตอบ
ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า
คำตอบที่ 597
teentoashop3
teentoashop3

ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า

อ้างตอบ
ติดวินซ์ฝัง Fast 7 by Hi-Winch นาวาร่า
คำตอบที่ 598
teentoashop3
teentoashop3

ไม่พลาดโอกาศทอง เมื่อช่างเราสุดยอดของการออกแบบ Raptor 2020

อ้างตอบ
ไม่พลาดโอกาศทอง เมื่อช่างเราสุดยอดของการออกแบบ Raptor 2020
คำตอบที่ 599
teentoashop3
teentoashop3

ไม่พลาดโอกาศทอง เมื่อช่างเราสุดยอดของการออกแบบ Raptor 2020

อ้างตอบ
ไม่พลาดโอกาศทอง เมื่อช่างเราสุดยอดของการออกแบบ Raptor 2020
คำตอบที่ 600
teentoashop3
teentoashop3

ไม่พลาดโอกาศทอง เมื่อช่างเราสุดยอดของการออกแบบ Raptor 2020

อ้างตอบ
ไม่พลาดโอกาศทอง เมื่อช่างเราสุดยอดของการออกแบบ Raptor 2020
หน้า 30 of 47 (928 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด