Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 33 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 641
teentoashop3
teentoashop3

ผ่าตัดต้องให้มองดูเหมือนเดิมๆ Mitsubishi Triton 2021

อ้างตอบ
ผ่าตัดต้องให้มองดูเหมือนเดิมๆ Mitsubishi Triton 2021
คำตอบที่ 642
teentoashop3
teentoashop3

ผ่าตัดต้องให้มองดูเหมือนเดิมๆ Mitsubishi Triton 2021

อ้างตอบ
ผ่าตัดต้องให้มองดูเหมือนเดิมๆ Mitsubishi Triton 2021
คำตอบที่ 643
teentoashop3
teentoashop3

ผ่าตัดต้องให้มองดูเหมือนเดิมๆ Mitsubishi Triton 2021

อ้างตอบ
ผ่าตัดต้องให้มองดูเหมือนเดิมๆ Mitsubishi Triton 2021
คำตอบที่ 644
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิงไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
 

อ้างตอบ
จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิงไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop 
คำตอบที่ 645
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิงไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิงไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 646
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิงไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิงไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 647
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิง (ตัวที่ 2) ไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง Hi-Winch PS12000 Heavy Duty@12V สลิง (ตัวที่ 2) ไปอ.เมือง กาญจนบุรี ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 648
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 649
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 650
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 651
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 652
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 653
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 654
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 655
teentoashop3
teentoashop3

หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch

อ้างตอบ
หน้าจับ-น่าใช้กับงานฝังวินซ์เนียนๆ แข็งแรงประกันงานติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน งานสร้างถาดและออกแบบคันต่อคันของ Hi-Winch
คำตอบที่ 656
teentoashop3
teentoashop3

แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน

อ้างตอบ
แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน
คำตอบที่ 657
teentoashop3
teentoashop3

แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน

อ้างตอบ
แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน
คำตอบที่ 658
teentoashop3
teentoashop3

แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน

อ้างตอบ
แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน
คำตอบที่ 659
teentoashop3
teentoashop3

แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน

อ้างตอบ
แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน
คำตอบที่ 660
teentoashop3
teentoashop3

แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน

อ้างตอบ
แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน
หน้า 33 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด