Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 34 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 661
teentoashop3
teentoashop3

แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน

อ้างตอบ
แจ้งวัตถุประสงค์มาเราคำนวณให้จะดึงหนัก 10 ตัน / 20 ตัน / 30 ตัน คุยกันเรามีวิศวกรออกแบบให้ใช้งานได้จริง-ไม่ทิ้งเงินเปล่าอย่างแน่นอน
คำตอบที่ 662
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v

อ้างตอบ
วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v
คำตอบที่ 663
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v

อ้างตอบ
วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v
คำตอบที่ 664
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v

อ้างตอบ
วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v
คำตอบที่ 665
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v

อ้างตอบ
วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v
คำตอบที่ 666
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v

อ้างตอบ
วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v
คำตอบที่ 667
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v

อ้างตอบ
วินซ์ยักษ์ขนาด 30 ตัน พร้อมลุยงานหนัก จัดหนักไป ใหญ่ๆ โดย Hi-Winch x-18000@24v
คำตอบที่ 668
teentoashop3
teentoashop3

งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้

อ้างตอบ
งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้
คำตอบที่ 669
teentoashop3
teentoashop3

งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้

อ้างตอบ
งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้
คำตอบที่ 670
teentoashop3
teentoashop3

งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้

อ้างตอบ
งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้
คำตอบที่ 671
teentoashop3
teentoashop3

งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้

อ้างตอบ
งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้
คำตอบที่ 672
teentoashop3
teentoashop3

งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้

อ้างตอบ
งานแบบนี้ต้องช่าง Hi-Winch งานออกแบบและฝังวินซ์ในรถบรรทุก ช่วงนี้ติดวินซ์รถบรรทุกทั้งอาทิตย์ ช่างออกนอกสถานที่นะครับช่วงนี้
คำตอบที่ 673
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC

อ้างตอบ
Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC
คำตอบที่ 674
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC

อ้างตอบ
Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC
คำตอบที่ 675
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC

อ้างตอบ
Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC
คำตอบที่ 676
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC

อ้างตอบ
Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC
คำตอบที่ 677
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC

อ้างตอบ
Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC
คำตอบที่ 678
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC

อ้างตอบ
Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC
คำตอบที่ 679
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC

อ้างตอบ
Hi-Winch new fast 7 ปี 2022 มาเต็มอแฟชั่น - ระบบฟรีเบาๆ ด้วยลม - สปีดสูงสุด 50ม/สนาที - แรงดึงสูงสุด 15000 ปอนด์ - สวยงามด้วยงาน CNC
คำตอบที่ 680
teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

อ้างตอบ
Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 34 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด