Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 37 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 721
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 722
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 723
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 724
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 725
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 726
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 727
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 728
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 729
teentoashop3
teentoashop3

3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น

1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 
2️. ปลั๊กรีโมท 
3️.บานพับป้ายทะเบียน

แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ

อ้างตอบ
3 จุดสำคัญที่ทำให้คุณใช้วินซ์ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้น
1. ตำแหน่งคันโยกเกียร์วินซ์ 2️. ปลั๊กรีโมท 3️.บานพับป้ายทะเบียน
แต่ 3 จุดนี้ทำให้ช่างปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะยากต่อการออกแบบ
คำตอบที่ 730
teentoashop3
teentoashop3

การออกแบบที่แข็งแรงและสวยงามมากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการคุณภาพที่สูงขึ้น

อ้างตอบ
การออกแบบที่แข็งแรงและสวยงามมากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการคุณภาพที่สูงขึ้น
คำตอบที่ 731
teentoashop3
teentoashop3

ราคานี้คุณจะหาได้ที่ไหน? มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครัน

อ้างตอบ
ราคานี้คุณจะหาได้ที่ไหน? มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครัน
คำตอบที่ 732
teentoashop3
teentoashop3

ราคานี้คุณจะหาได้ที่ไหน? มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครัน

อ้างตอบ
ราคานี้คุณจะหาได้ที่ไหน? มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครัน
คำตอบที่ 733
teentoashop3
teentoashop3

ราคานี้คุณจะหาได้ที่ไหน? มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครัน

อ้างตอบ
ราคานี้คุณจะหาได้ที่ไหน? มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครัน
คำตอบที่ 734
teentoashop3
teentoashop3

#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง

อ้างตอบ
#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง
คำตอบที่ 735
teentoashop3
teentoashop3

#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง

อ้างตอบ
#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง
คำตอบที่ 736
teentoashop3
teentoashop3

#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง

อ้างตอบ
#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง
คำตอบที่ 737
teentoashop3
teentoashop3

#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง

อ้างตอบ
#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง
คำตอบที่ 738
teentoashop3
teentoashop3

#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง

อ้างตอบ
#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง
คำตอบที่ 739
teentoashop3
teentoashop3

#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง

อ้างตอบ
#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง
คำตอบที่ 740
teentoashop3
teentoashop3

#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง

อ้างตอบ
#ออกแบบวินซ์ดึงไม้และเกษตรพื้นที่จำกัด ดึงซ้ายขวาด้วยวิ้นตัวเดียวสลิงยาวสูงสุด 100 เมตร เหมาะกับเกษตรกรหรือดึงไม้ข้างทาง
หน้า 37 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด