Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 43 of 48 (955 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 841
teentoashop3
teentoashop3

กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน

อ้างตอบ
กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน
คำตอบที่ 842
teentoashop3
teentoashop3

กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน

อ้างตอบ
กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน
คำตอบที่ 843
teentoashop3
teentoashop3

กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน

อ้างตอบ
กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน
คำตอบที่ 844
teentoashop3
teentoashop3

กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน

อ้างตอบ
กว่าจะเสร็จแต่ละคัน ใช้เวลาหน่อยนะครับ ตัดสเกิร์ตชายล่างทิ้งหนีหิน
คำตอบที่ 845
teentoashop3
teentoashop3

ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป

อ้างตอบ
ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป
คำตอบที่ 846
teentoashop3
teentoashop3

ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป

อ้างตอบ
ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป
คำตอบที่ 847
teentoashop3
teentoashop3

ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป

อ้างตอบ
ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป
คำตอบที่ 848
teentoashop3
teentoashop3

ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป

อ้างตอบ
ข้อมูลที่มีหนักไม่เกิน 12 ตัน โชคดีสเป็ควินซ์ Hi-Winch #แรงดึงเกินสเป็ครอดไป
คำตอบที่ 849
teentoashop3
teentoashop3

สายชอบเชือก 60เมตร - 70เมตร

อ้างตอบ
สายชอบเชือก 60เมตร - 70เมตร
คำตอบที่ 850
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 851
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 852
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 853
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 854
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Hi-Winch 9500 fast 7 (รุ่นเชือก), โรลเลอร์ของ Hi-winch, เชือกwinch 25 เมตร, คัตเอาท์ตัดไฟ 2 ตัว, รีเลย์วินซ์ ไปอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 855
teentoashop3
teentoashop3

ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 856
teentoashop3
teentoashop3

ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 857
teentoashop3
teentoashop3

ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 858
teentoashop3
teentoashop3

ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 859
teentoashop3
teentoashop3

ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Ford Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 (เรด้าแทบไม่มีมุมให้หลบ) ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Ford Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 (เรด้าแทบไม่มีมุมให้หลบ) ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 860
teentoashop3
teentoashop3

ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Ford Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 (เรด้าแทบไม่มีมุมให้หลบ) ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
ออกแบบติดตั้งฝังวินซ์รถเทพฯ Ford Raptor 2023 next gen คู่กับ HI-Winch Fast 7 (เรด้าแทบไม่มีมุมให้หลบ) ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
หน้า 43 of 48 (955 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด