Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 47 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 921
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ Hi-winch E9500 , fast7 รุ่นเชือก ทนทานใช้งานดี เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งใจหลักสำคัญสำหรับสายลุยออฟโรด เรามีพร้อมให้ติดตั้งกับรถทุกรุ่น

อ้างตอบ
วินซ์ Hi-winch E9500 , fast7 รุ่นเชือก ทนทานใช้งานดี เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งใจหลักสำคัญสำหรับสายลุยออฟโรด เรามีพร้อมให้ติดตั้งกับรถทุกรุ่น
คำตอบที่ 922
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ Hi-winch E9500 , fast7 รุ่นเชือก ทนทานใช้งานดี เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งใจหลักสำคัญสำหรับสายลุยออฟโรด เรามีพร้อมให้ติดตั้งกับรถทุกรุ่น

อ้างตอบ
วินซ์ Hi-winch E9500 , fast7 รุ่นเชือก ทนทานใช้งานดี เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งใจหลักสำคัญสำหรับสายลุยออฟโรด เรามีพร้อมให้ติดตั้งกับรถทุกรุ่น
คำตอบที่ 923
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ Hi-winch E9500 , fast7 รุ่นเชือก ทนทานใช้งานดี เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งใจหลักสำคัญสำหรับสายลุยออฟโรด เรามีพร้อมให้ติดตั้งกับรถทุกรุ่น

อ้างตอบ
วินซ์ Hi-winch E9500 , fast7 รุ่นเชือก ทนทานใช้งานดี เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งใจหลักสำคัญสำหรับสายลุยออฟโรด เรามีพร้อมให้ติดตั้งกับรถทุกรุ่น
คำตอบที่ 924
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 925
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 926
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 927
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 928
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์ทั้งตัว Hi-Winch E 12500 ปอนด์ 12V สลิงไปอ.เมืองจ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 929
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch E9500 Fast 7 #ความเร็วแรงจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
 

อ้างตอบ
Hi-Winch E9500 Fast 7 #ความเร็วแรงจะเพิ่มเป็น 2 เท่า 
คำตอบที่ 930
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง Hi-Winch X-18000 ปอนด์ 24V สลิง 22000Lbs (10,000kgs) single line/44000Lbs (20,000kgs) Double ไปอ.บางบาล จ.อยุธยา ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง Hi-Winch X-18000 ปอนด์ 24V สลิง 22000Lbs (10,000kgs) single line/44000Lbs (20,000kgs) Double ไปอ.บางบาล จ.อยุธยา ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Hi-Winch #teentoashop
คำตอบที่ 931
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch E9500 fast 8 2024
Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ
- สป็คเริ่มต้น ตามนี้ครับ
- Technical specification of Hi-Winch E9500 fast 8

อ้างตอบ
Hi-Winch E9500 fast 8 2024Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ- สป็คเริ่มต้น ตามนี้ครับ- Technical specification of Hi-Winch E9500 fast 8
คำตอบที่ 932
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch E9500 fast 8 2024
Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ
- สป็คเริ่มต้น ตามนี้ครับ
- Technical specification of Hi-Winch E9500 fast 8

อ้างตอบ
Hi-Winch E9500 fast 8 2024Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ- สป็คเริ่มต้น ตามนี้ครับ- Technical specification of Hi-Winch E9500 fast 8
คำตอบที่ 933
teentoashop3
teentoashop3

วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000

อ้างตอบ
วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000
คำตอบที่ 934
teentoashop3
teentoashop3

วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000

อ้างตอบ
วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000
คำตอบที่ 935
teentoashop3
teentoashop3

วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000

อ้างตอบ
วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000
คำตอบที่ 936
teentoashop3
teentoashop3

วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000

อ้างตอบ
วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000
คำตอบที่ 937
teentoashop3
teentoashop3

วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000

อ้างตอบ
วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000
คำตอบที่ 938
teentoashop3
teentoashop3

วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000

อ้างตอบ
วิ้นซ์รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่องานสาธารณภัยจาก #HiWinchX18000
คำตอบที่ 939
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ

- มาแต่ละคัน - สุดยอดต้องใช้สมองหนัก
- ช้าชัวร์แต่ใช้งานได้จริง
- ดึกก็ไม่เป็นไรครับถ้าลูกค้ารับได้
#แต่ต้องใช้งานได้จริง
#ติดตั้งวิ้นหลังรถบรรทุกดึงสายไฟใหญ่ๆ

อ้างตอบ
Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ
- มาแต่ละคัน - สุดยอดต้องใช้สมองหนัก- ช้าชัวร์แต่ใช้งานได้จริง- ดึกก็ไม่เป็นไรครับถ้าลูกค้ารับได้#แต่ต้องใช้งานได้จริง#ติดตั้งวิ้นหลังรถบรรทุกดึงสายไฟใหญ่ๆ
คำตอบที่ 940
teentoashop3
teentoashop3

Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ

- มาแต่ละคัน - สุดยอดต้องใช้สมองหนัก
- ช้าชัวร์แต่ใช้งานได้จริง
- ดึกก็ไม่เป็นไรครับถ้าลูกค้ารับได้
#แต่ต้องใช้งานได้จริง
#ติดตั้งวิ้นหลังรถบรรทุกดึงสายไฟใหญ่ๆ

อ้างตอบ
Hi-Winch ติดตั้ง ซ่อมวินซ์ รถออฟโรด รถบรรทุก กรุงเทพ
- มาแต่ละคัน - สุดยอดต้องใช้สมองหนัก- ช้าชัวร์แต่ใช้งานได้จริง- ดึกก็ไม่เป็นไรครับถ้าลูกค้ารับได้#แต่ต้องใช้งานได้จริง#ติดตั้งวิ้นหลังรถบรรทุกดึงสายไฟใหญ่ๆ
หน้า 47 of 48 (953 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด