Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

บริษัท YAK ผลิตสินค้า 3 แบรนด์
1. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า YAK หนักประมาณ 50 กก. (มาตรฐานส่งออก)
2. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า BIG หนักประมาณ 40 กก. (เหล็กบางลงตีแบรนด์สินค้า BIG)
3. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า SLIM หนักประมาณ 30 กก. (เหล็กบางสุด ใส่สวยงาม ไม่ตีแบรด์)

 

ราคา Update 01/03/2562

กันชนหน้า

รหัส : FFT-MC3 FRONT BUMPER FORD EVEREST 2015 ราคา: 31,900.00
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 31,500.00 (ไฟกลม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 30,000.00 (ไฟเหลี่ยม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC1 FRONT BUMPER FORD RANGER 2014 ราคา: 23,000.00
รหัส : FFT-T6 FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A FRONT BUMPER TOYOTA VIGO 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A_MC2 FRONT BUMPER TOYOTA VIGO CHAMP 2010 ราคา: 25,000.00
รหัส : FRV_SC FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015 ราคา: 23,000.00
รหัส : FBT FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 23,000.00
รหัส : FDV FRONT BUMPER ISUZU V-CROSS ราคา: 22,000.00
รหัส : FF4 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2015 ราคา: 25,500.00
รหัส : FF3 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FFTG-MC FRONT BUMPER FORD RANGER ราคา: 9,500.00
รหัส : FFTG FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 8,500.00
รหัส : FBTG FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 8,500.00
รหัส : FDTG FRONT BUMPER ISUZU D-MAX All new ราคา: 8,500.00

 

กันชนหลัง

รหัส : NP2 REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 17,000.00
รหัส : CA2 REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 17,000.00
รหัส : MTA REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : RV2V REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 18,000.00
รหัส : RV2 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 17,000.00
รหัส : D2 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 17,000.00
รหัส : D2S REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D3 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D4 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 10,500.00
รหัส : NP2S REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 11,500.00
รหัส : CA2S REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTAS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTA3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : RV2S REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : CA3 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 11,500.00
รหัส : CA4 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 10,500.00
รหัส : MTA4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : RV3 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : RV4 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 10,500.00
รหัส : V2V REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 18,000.00
รหัส : FT2V REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 18,000.00
รหัส : BT2 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 17,000.00
รหัส : N2 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 17,000.00
รหัส : DV2 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : C2 REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : V2 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 17,000.00
รหัส : C2S REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : BTS REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 17,000.00
รหัส : MT1 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 17,000.00
รหัส : N2S REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : DV2S REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : DV3 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : N3 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2S Rear bumper Ford Ranger T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : MT1S REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : N4 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 10,500.00
ลรหัส : DV4 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : MT3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : BT3 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : MT4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 10,500.00
รหัส : N2B-NC REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 12,000.00
รหัส : BT4 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 10,500.00
รหัส : MTL REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : R2 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 17,000.00
รหัส : R2S REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : MTLS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTL3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : V2S REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : R3 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT3 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : V3 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : FT4 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 10,500.00
รหัส : V4 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 10,500.00
รหัส : LN111 REAR BUMPER LN111 ราคา: 17,000.00
รหัส : LN106 REAR BUMPER LN106 ราคา: 17,000.00
รหัส : HR 95 REAR BUMPER Hero 95 ราคา: 17,000.00
รหัส : S2 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA 4 door ราคา: 17,000.00
รหัส : S1 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA Cab ราคา: 17,000.00
รหัส : T2 REAR BUMPER TOYOTA Tiger,Sportcruiser ราคา: 17,000.00
 

บันไดข้าง

รหัส : ST-FT2_4D SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FT2_CAB SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FE_4D SIDE STEP FORD EVEREST 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-BT_4D SIDE STEP MAZDA BT 50 PRO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_4D SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_SC SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-D2_D4 SIDE STEP ISUZU D-MAX ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_CAB SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_4D SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_4D SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_CAB SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FF4_4D SIDE STEP FORTUNER 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_SC SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-MTA_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON PLUS 2015 ราคา: 12,000.00

 

อุปกรณ์เสริม

รหัส : RB1 ROLL BAR / FORD, VIGO, REVO , V-Cross, TRITON ราคา: 9,000.00
รหัส : TB1 TOW BAR FORD, VIGO, REVO , V-Cross, CHEVROLET ราคา: 6,000.00
รหัส : RA1 RACK ราคา: 6,500.00
รหัส : TW1 WINCH PLUS ราคา: 4,500.00
หัส : RS1 REAR STEP TWIN ราคา: 4,000.00
รหัส : CV1 COVER ROLLER WINCH ราคา: 1,800.00
รหัส : TH1 TOW HITCH 90 ราคา: 1,500.00
รหัส : SL1 COUPLE SLOT #BLACK ราคา: 1,000.00
รหัส : CP1 TRAILER COPLER 2" ราคา: 1,500.00
รหัส : PL1 ปลั๊กไฟพ่วง 7 สาย(ผู้+เมีย) PHILLIP ราคา: 1,500.00
รหัส : SK1Y OMEKA 3/4" WLL4T #Yellow ราคา: 600.00
รหัส : SK1R OMEKA 3/4" WLL4T #Red ราคา: 600.00
รหัส : SK1BK OMEKA 3/4" WLL4T #BLACK ราคา: 600.00
รหัส : SK1G OMEKA 3/4" WLL4T #GOLD ราคา: 600.00
รหัส : SK1BU OMEKA 3/4" WLL4T #BLUE ราคา: 600.00
รหัส : SK1S OMEKA 3/4" WLL4T #SILVER ราคา: 700.00
รหัส : CS1R COVER CHANNEL SLOT #RED ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1OA COVER CHANNEL SLOT #ORANGE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1Y COVER CHANNEL SLOT #YELLOW ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1BU COVER CHANNEL SLOT #BLUE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1G COVER CHANNEL SLOT #BLACK ราคา: 1,500.00

 

ปล. : ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม (โอเมก้า+ปากนกแก้ว) และค่าติดตั้ง

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF
หน้า 24 of 82 (1627 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
คำตอบที่ 461
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 458
Suthep

กันชนหลังพร้อมบันข้างฟอร์ด T6 ราคาได้เท่าไรครับ

SIDE STEP FORD RANGER   
รหัส : ST-FT2_4D
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคา :  12,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
> ค่าบริการติดตั้ง 1000 บาท

 

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 458Suthep
กันชนหลังพร้อมบันข้างฟอร์ด T6 ราคาได้เท่าไรครับ

SIDE STEP FORD RANGER   รหัส : ST-FT2_4Dยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคา :  12,000.00      รายละเอียดย่อ :> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)> ค่าบริการติดตั้ง 1000 บาท
 
 
คำตอบที่ 462
teentoashop3
teentoashop3

กันชนหลัง YAK ใส่ ranger 2016 หลายๆ แบบ

อ้างตอบ
กันชนหลัง YAK ใส่ ranger 2016 หลายๆ แบบ
คำตอบที่ 463
teentoashop3
teentoashop3

กันชนหลัง YAK ใส่ ranger 2016 หลายๆ แบบ

อ้างตอบ
กันชนหลัง YAK ใส่ ranger 2016 หลายๆ แบบ
คำตอบที่ 464
teentoashop3
teentoashop3

COVER CHANNEL SLOT #BLACK
รหัส : CS1G
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีดำ
ราคา :  1,500.00 

อ้างตอบ
COVER CHANNEL SLOT #BLACKรหัส : CS1Gยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีดำราคา :  1,500.00 
คำตอบที่ 465
teentoashop3
teentoashop3

COVER CHANNEL SLOT #BLUE
รหัส : CS1BU
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีน้ำเงิน
ราคา :  1,500.00     

อ้างตอบ
COVER CHANNEL SLOT #BLUEรหัส : CS1BUยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีน้ำเงินราคา :  1,500.00     
คำตอบที่ 466
teentoashop3
teentoashop3

COVER CHANNEL SLOT #ORANGE
รหัส : CS1OA
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีส้มสด
ราคา :  1,500.00

อ้างตอบ
COVER CHANNEL SLOT #ORANGEรหัส : CS1OAยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีส้มสดราคา :  1,500.00
คำตอบที่ 467
teentoashop3
teentoashop3

COVER CHANNEL SLOT #YELLOW
รหัส : CS1Y
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีเหลือง
ราคา :  1,500.00  

อ้างตอบ
COVER CHANNEL SLOT #YELLOWรหัส : CS1Yยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีเหลืองราคา :  1,500.00  
คำตอบที่ 468
teentoashop3
teentoashop3

COVER CHANNEL SLOT #RED
รหัส : CS1R
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีแดง
ราคา :  1,500.00 

อ้างตอบ
COVER CHANNEL SLOT #REDรหัส : CS1Rยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ฝาปิดช่องสล็อท #สีแดงราคา :  1,500.00 
คำตอบที่ 469
teentoashop3
teentoashop3

ROLL BAR
รหัส : RB1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : โรบาร์
ราคา :  9,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint
> Service : 1,200 Baht

Use for 
> FORD
> VIGO
> REVO 
> V-Croos
> TRITON
 

อ้างตอบ
ROLL BARรหัส : RB1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : โรบาร์ราคา :  9,000.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint> Service : 1,200 Baht
Use for > FORD> VIGO> REVO > V-Croos> TRITON 
คำตอบที่ 470
teentoashop3
teentoashop3

TOW BAR
รหัส : TB1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : โทบาร์หลัง
ราคาปกติ :  6,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> Max load 3 Ton
> Baking Powder Coat Paint
> Service : 1,000 Baht

Use for : 
> FORD
> REVO
> VIGO
> V-Cross
> CHEVROLET

อ้างตอบ
TOW BARรหัส : TB1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : โทบาร์หลังราคาปกติ :  6,000.00      รายละเอียดย่อ :> Max load 3 Ton> Baking Powder Coat Paint> Service : 1,000 Baht
Use for : > FORD> REVO> VIGO> V-Cross> CHEVROLET
คำตอบที่ 471
teentoashop3
teentoashop3

RACK
รหัส : RA1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : แร็ค+ขาค้ำแร็ค
ราคาปกติ :  6,500.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint
> Service : 500 Baht
 

อ้างตอบ
RACKรหัส : RA1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : แร็ค+ขาค้ำแร็คราคาปกติ :  6,500.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint> Service : 500 Baht 
คำตอบที่ 472
teentoashop3
teentoashop3

WINCH PLUS
รหัส : TW1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : วินส์พลัส
ราคาปกติ :  4,500.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint
 

อ้างตอบ
WINCH PLUSรหัส : TW1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : วินส์พลัสราคาปกติ :  4,500.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint 
คำตอบที่ 473
teentoashop3
teentoashop3

COVER ROLLER WINCH    
รหัส : CV1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ครอบวินส์
ราคาปกติ :  1,800.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint

อ้างตอบ
COVER ROLLER WINCH    รหัส : CV1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ครอบวินส์ราคาปกติ :  1,800.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint
คำตอบที่ 474
teentoashop3
teentoashop3

REAR STEP TWIN
รหัส : RS1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : บันไดหลังคู่
ราคาปกติ :  4,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint
> Service : 300 Baht

อ้างตอบ
REAR STEP TWINรหัส : RS1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : บันไดหลังคู่ราคาปกติ :  4,000.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint> Service : 300 Baht
คำตอบที่ 475
เดียว
เดียว

กันชนไทรทัน เท่าไหร่ครับ

อ้างตอบ
กันชนไทรทัน เท่าไหร่ครับ
คำตอบที่ 476
teentoashop3
teentoashop3

กันชนหน้า FBT by YAK

อ้างตอบ
กันชนหน้า FBT by YAK
คำตอบที่ 477
teentoashop3
teentoashop3

กันชนหน้า FBT by YAK

อ้างตอบ
กันชนหน้า FBT by YAK
คำตอบที่ 478
teentoashop3
teentoashop3

กันชนหน้า FBT by YAK

อ้างตอบ
กันชนหน้า FBT by YAK
คำตอบที่ 479
teentoashop3
teentoashop3

ปากนกแก้วรุ่นใหม่ by YAK pulloff
Max.16 ton 
ผ่านการเทสจากสถาบันยานยนต์ 
ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบ Mix
หัวบอลโต 50 mm ใช้แทนรุ่นเดิมได้
ราคา รออีกสักระยะครับ

อ้างตอบ
ปากนกแก้วรุ่นใหม่ by YAK pulloffMax.16 ton ผ่านการเทสจากสถาบันยานยนต์ ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบ Mixหัวบอลโต 50 mm ใช้แทนรุ่นเดิมได้ราคา รออีกสักระยะครับ
คำตอบที่ 480
teentoashop3
teentoashop3

ปากนกแก้วรุ่นใหม่ by YAK pulloff
Max.16 ton 
ผ่านการเทสจากสถาบันยานยนต์ 
ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบ Mix
หัวบอลโต 50 mm ใช้แทนรุ่นเดิมได้
ราคา รออีกสักระยะครับ

อ้างตอบ
ปากนกแก้วรุ่นใหม่ by YAK pulloffMax.16 ton ผ่านการเทสจากสถาบันยานยนต์ ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบ Mixหัวบอลโต 50 mm ใช้แทนรุ่นเดิมได้ราคา รออีกสักระยะครับ
หน้า 24 of 82 (1627 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด