Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

บริษัท YAK ผลิตสินค้า 3 แบรนด์
1. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า YAK หนักประมาณ 50 กก. (มาตรฐานส่งออก)
2. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า BIG หนักประมาณ 40 กก. (เหล็กบางลงตีแบรนด์สินค้า BIG)
3. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า SLIM หนักประมาณ 30 กก. (เหล็กบางสุด ใส่สวยงาม ไม่ตีแบรด์)

 

ราคา Update 01/03/2562

กันชนหน้า

รหัส : FFT-MC3 FRONT BUMPER FORD EVEREST 2015 ราคา: 31,900.00
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 31,500.00 (ไฟกลม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 30,000.00 (ไฟเหลี่ยม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC1 FRONT BUMPER FORD RANGER 2014 ราคา: 23,000.00
รหัส : FFT-T6 FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A FRONT BUMPER TOYOTA VIGO 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A_MC2 FRONT BUMPER TOYOTA VIGO CHAMP 2010 ราคา: 25,000.00
รหัส : FRV_SC FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015 ราคา: 23,000.00
รหัส : FBT FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 23,000.00
รหัส : FDV FRONT BUMPER ISUZU V-CROSS ราคา: 22,000.00
รหัส : FF4 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2015 ราคา: 25,500.00
รหัส : FF3 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FFTG-MC FRONT BUMPER FORD RANGER ราคา: 9,500.00
รหัส : FFTG FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 8,500.00
รหัส : FBTG FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 8,500.00
รหัส : FDTG FRONT BUMPER ISUZU D-MAX All new ราคา: 8,500.00

 

กันชนหลัง

รหัส : NP2 REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 17,000.00
รหัส : CA2 REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 17,000.00
รหัส : MTA REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : RV2V REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 18,000.00
รหัส : RV2 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 17,000.00
รหัส : D2 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 17,000.00
รหัส : D2S REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D3 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D4 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 10,500.00
รหัส : NP2S REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 11,500.00
รหัส : CA2S REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTAS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTA3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : RV2S REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : CA3 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 11,500.00
รหัส : CA4 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 10,500.00
รหัส : MTA4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : RV3 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : RV4 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 10,500.00
รหัส : V2V REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 18,000.00
รหัส : FT2V REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 18,000.00
รหัส : BT2 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 17,000.00
รหัส : N2 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 17,000.00
รหัส : DV2 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : C2 REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : V2 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 17,000.00
รหัส : C2S REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : BTS REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 17,000.00
รหัส : MT1 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 17,000.00
รหัส : N2S REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : DV2S REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : DV3 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : N3 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2S Rear bumper Ford Ranger T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : MT1S REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : N4 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 10,500.00
ลรหัส : DV4 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : MT3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : BT3 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : MT4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 10,500.00
รหัส : N2B-NC REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 12,000.00
รหัส : BT4 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 10,500.00
รหัส : MTL REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : R2 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 17,000.00
รหัส : R2S REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : MTLS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTL3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : V2S REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : R3 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT3 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : V3 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : FT4 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 10,500.00
รหัส : V4 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 10,500.00
รหัส : LN111 REAR BUMPER LN111 ราคา: 17,000.00
รหัส : LN106 REAR BUMPER LN106 ราคา: 17,000.00
รหัส : HR 95 REAR BUMPER Hero 95 ราคา: 17,000.00
รหัส : S2 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA 4 door ราคา: 17,000.00
รหัส : S1 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA Cab ราคา: 17,000.00
รหัส : T2 REAR BUMPER TOYOTA Tiger,Sportcruiser ราคา: 17,000.00
 

บันไดข้าง

รหัส : ST-FT2_4D SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FT2_CAB SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FE_4D SIDE STEP FORD EVEREST 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-BT_4D SIDE STEP MAZDA BT 50 PRO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_4D SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_SC SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-D2_D4 SIDE STEP ISUZU D-MAX ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_CAB SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_4D SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_4D SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_CAB SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FF4_4D SIDE STEP FORTUNER 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_SC SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-MTA_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON PLUS 2015 ราคา: 12,000.00

 

อุปกรณ์เสริม

รหัส : RB1 ROLL BAR / FORD, VIGO, REVO , V-Cross, TRITON ราคา: 9,000.00
รหัส : TB1 TOW BAR FORD, VIGO, REVO , V-Cross, CHEVROLET ราคา: 6,000.00
รหัส : RA1 RACK ราคา: 6,500.00
รหัส : TW1 WINCH PLUS ราคา: 4,500.00
หัส : RS1 REAR STEP TWIN ราคา: 4,000.00
รหัส : CV1 COVER ROLLER WINCH ราคา: 1,800.00
รหัส : TH1 TOW HITCH 90 ราคา: 1,500.00
รหัส : SL1 COUPLE SLOT #BLACK ราคา: 1,000.00
รหัส : CP1 TRAILER COPLER 2" ราคา: 1,500.00
รหัส : PL1 ปลั๊กไฟพ่วง 7 สาย(ผู้+เมีย) PHILLIP ราคา: 1,500.00
รหัส : SK1Y OMEKA 3/4" WLL4T #Yellow ราคา: 600.00
รหัส : SK1R OMEKA 3/4" WLL4T #Red ราคา: 600.00
รหัส : SK1BK OMEKA 3/4" WLL4T #BLACK ราคา: 600.00
รหัส : SK1G OMEKA 3/4" WLL4T #GOLD ราคา: 600.00
รหัส : SK1BU OMEKA 3/4" WLL4T #BLUE ราคา: 600.00
รหัส : SK1S OMEKA 3/4" WLL4T #SILVER ราคา: 700.00
รหัส : CS1R COVER CHANNEL SLOT #RED ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1OA COVER CHANNEL SLOT #ORANGE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1Y COVER CHANNEL SLOT #YELLOW ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1BU COVER CHANNEL SLOT #BLUE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1G COVER CHANNEL SLOT #BLACK ราคา: 1,500.00

 

ปล. : ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม (โอเมก้า+ปากนกแก้ว) และค่าติดตั้ง

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF
หน้า 28 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
คำตอบที่ 541
teentoashop3
teentoashop3

PINTLE HOOK NOMAL 8TON #ORANGE

รหัส : PN-O
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #ส้ม
ราคาปกติ :  3,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> แรงดึง: 8 Ton
> น้ำหนัก: 5 Kg.

(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)

อ้างตอบ
PINTLE HOOK NOMAL 8TON #ORANGE
รหัส : PN-Oยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #ส้มราคาปกติ :  3,000.00      รายละเอียดย่อ :> แรงดึง: 8 Ton> น้ำหนัก: 5 Kg.
(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)
คำตอบที่ 542
teentoashop3
teentoashop3

PINTLE HOOK NOMAL 8TON #Yellow

รหัส : PN-Y
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #สีเหลือง
ราคาปกติ :  3,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> แรงดึง: 8 Ton
> น้ำหนัก: 5 Kg.

(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)

อ้างตอบ
PINTLE HOOK NOMAL 8TON #Yellow
รหัส : PN-Yยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #สีเหลืองราคาปกติ :  3,000.00      รายละเอียดย่อ :> แรงดึง: 8 Ton> น้ำหนัก: 5 Kg.
(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)
คำตอบที่ 543
teentoashop3
teentoashop3

PINTLE HOOK NOMAL 8TON #ORANGE

รหัส : PN-OA
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #ส้มสด
ราคาปกติ :  3,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> แรงดึง: 8 Ton
> น้ำหนัก: 5 Kg.

(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)
 

อ้างตอบ
PINTLE HOOK NOMAL 8TON #ORANGE
รหัส : PN-OAยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #ส้มสดราคาปกติ :  3,000.00      รายละเอียดย่อ :> แรงดึง: 8 Ton> น้ำหนัก: 5 Kg.
(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์) 
คำตอบที่ 544
teentoashop3
teentoashop3

PINTLE HOOK NOMAL 8TON # Black

รหัส : PN-BK
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #สีดำ
ราคาปกติ :  3,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> แรงดึง: 8 Ton
> น้ำหนัก: 5 Kg.

(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)

อ้างตอบ
PINTLE HOOK NOMAL 8TON # Black
รหัส : PN-BKยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ขอลากปากนกแก้ว รุ่นธรรมดา #สีดำราคาปกติ :  3,000.00      รายละเอียดย่อ :> แรงดึง: 8 Ton> น้ำหนัก: 5 Kg.
(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)
คำตอบที่ 545
teentoashop3
teentoashop3

PINTLE HOOK BOLL JOIN 2" 2TON #RED

รหัส : PB-R
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ขอลากปากนกแก้วหัวบอล #สีแดง
ราคาปกติ :  3,500.00      
รายละเอียดย่อ :
> แรงดึง: 3 Ton
> น้ำหนัก: 8 Kg.

(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)

อ้างตอบ
PINTLE HOOK BOLL JOIN 2" 2TON #RED
รหัส : PB-Rยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ขอลากปากนกแก้วหัวบอล #สีแดงราคาปกติ :  3,500.00      รายละเอียดย่อ :> แรงดึง: 3 Ton> น้ำหนัก: 8 Kg.
(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)
คำตอบที่ 546
teentoashop3
teentoashop3

PINTLE HOOK BOLL JOIN 2" 2TON #YELLOW

รหัส : PB-Y
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : ขอลากปากนกแก้วหัวบอล #สีเหลือง
ราคาปกติ :  3,500.00      
รายละเอียดย่อ :
> แรงดึง: 3 Ton
> น้ำหนัก: 8 Kg.

(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)

อ้างตอบ
PINTLE HOOK BOLL JOIN 2" 2TON #YELLOW
รหัส : PB-Yยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : ขอลากปากนกแก้วหัวบอล #สีเหลืองราคาปกติ :  3,500.00      รายละเอียดย่อ :> แรงดึง: 3 Ton> น้ำหนัก: 8 Kg.
(ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันยานยนต์)
คำตอบที่ 547
teentoashop3
teentoashop3

รหัส : FF3
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : FORTUNER 2005 FF3
ราคาปกติ :  22,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ
> มีถาดรองวินส์ในตัว
> จุดยึดหูโอเมกา

รายละเอียดทั้งหมด :
> ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม
> ค่าบริการติดตั้ง 2,000 บาท

อ้างตอบ
รหัส : FF3ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : FORTUNER 2005 FF3ราคาปกติ :  22,000.00      รายละเอียดย่อ :> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ> มีถาดรองวินส์ในตัว> จุดยึดหูโอเมกา
รายละเอียดทั้งหมด :> ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม> ค่าบริการติดตั้ง 2,000 บาท
คำตอบที่ 548
teentoashop3
teentoashop3

กันชน Yak new toyota vigo

อ้างตอบ
กันชน Yak new toyota vigo
คำตอบที่ 549
teentoashop3
teentoashop3

กันชน Yak new toyota vigo

อ้างตอบ
กันชน Yak new toyota vigo
คำตอบที่ 550
teentoashop3
teentoashop3

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger
*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....

รหัส : ST-FT2_SC
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคา: 9,500.- 
รายละเอียดย่อ : 
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....
รหัส : ST-FT2_SCยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคา: 9,500.- รายละเอียดย่อ : > ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 551
teentoashop3
teentoashop3

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger
*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....

รหัส : ST-FT2_SC
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคา: 9,500.- 
รายละเอียดย่อ : 
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....
รหัส : ST-FT2_SCยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคา: 9,500.- รายละเอียดย่อ : > ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 552
teentoashop3
teentoashop3

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger
*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....

รหัส : ST-FT2_SC
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคา: 9,500.- 
รายละเอียดย่อ : 
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....
รหัส : ST-FT2_SCยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคา: 9,500.- รายละเอียดย่อ : > ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 553
teentoashop3
teentoashop3

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger
*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....

รหัส : ST-FT2_SC
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคา: 9,500.- 
รายละเอียดย่อ : 
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....
รหัส : ST-FT2_SCยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคา: 9,500.- รายละเอียดย่อ : > ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 554
teentoashop3
teentoashop3

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger
*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....

รหัส : ST-FT2_SC
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคา: 9,500.- 
รายละเอียดย่อ : 
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ

ถามกันมาเยอะ YAK จัดให้ บันไดข้างหัวเดี่ยว Ford ranger*ชิ้นนี้งานต้นแบบนะคะยังไม่สมบรูณ์ *รอพ่นสีเอามาให้ชมก่อนครับ ....
รหัส : ST-FT2_SCยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคา: 9,500.- รายละเอียดย่อ : > ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 555
teentoashop3
teentoashop3

สนใจกันชนเหล็ก Yak Pull Off สอบถามได้นะครับ

อ้างตอบ
สนใจกันชนเหล็ก Yak Pull Off สอบถามได้นะครับ
คำตอบที่ 556
teentoashop3
teentoashop3

สนใจกันชนเหล็ก Yak Pull Off สอบถามได้นะครับ

อ้างตอบ
สนใจกันชนเหล็ก Yak Pull Off สอบถามได้นะครับ
คำตอบที่ 557
teentoashop3
teentoashop3

สนใจกันชนเหล็ก Yak Pull Off สอบถามได้นะครับ

อ้างตอบ
สนใจกันชนเหล็ก Yak Pull Off สอบถามได้นะครับ
คำตอบที่ 558
teentoashop3
teentoashop3

REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC 
รหัส : FT2V
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : DISCOVERY TOP WINCH
ราคา: 18,000.- 

Top Series:
> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก
> พร้อมถาดรองวินซ์
> Maxload : 3 Ton
> Specification :
body : 4 mm.
Leg : 8 mm.
Arm : 3.2 mm.
> Weight : 50 Kg

รายละเอียดทั้งหมด :
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ
REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC รหัส : FT2Vยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : DISCOVERY TOP WINCHราคา: 18,000.- 
Top Series:> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก> พร้อมถาดรองวินซ์> Maxload : 3 Ton> Specification :body : 4 mm.Leg : 8 mm.Arm : 3.2 mm.> Weight : 50 Kg
รายละเอียดทั้งหมด :> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 559
teentoashop3
teentoashop3

REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC 
รหัส : FT2V
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : DISCOVERY TOP WINCH
ราคา: 18,000.- 

Top Series:
> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก
> พร้อมถาดรองวินซ์
> Maxload : 3 Ton
> Specification :
body : 4 mm.
Leg : 8 mm.
Arm : 3.2 mm.
> Weight : 50 Kg

รายละเอียดทั้งหมด :
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ
REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC รหัส : FT2Vยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : DISCOVERY TOP WINCHราคา: 18,000.- 
Top Series:> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก> พร้อมถาดรองวินซ์> Maxload : 3 Ton> Specification :body : 4 mm.Leg : 8 mm.Arm : 3.2 mm.> Weight : 50 Kg
รายละเอียดทั้งหมด :> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 560
teentoashop3
teentoashop3

REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC 
รหัส : FT2V
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : DISCOVERY TOP WINCH
ราคา: 18,000.- 

Top Series:
> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก
> พร้อมถาดรองวินซ์
> Maxload : 3 Ton
> Specification :
body : 4 mm.
Leg : 8 mm.
Arm : 3.2 mm.
> Weight : 50 Kg

รายละเอียดทั้งหมด :
> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ
REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC รหัส : FT2Vยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : DISCOVERY TOP WINCHราคา: 18,000.- 
Top Series:> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก> พร้อมถาดรองวินซ์> Maxload : 3 Ton> Specification :body : 4 mm.Leg : 8 mm.Arm : 3.2 mm.> Weight : 50 Kg
รายละเอียดทั้งหมด :> ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)> ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
หน้า 28 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด