Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

บริษัท YAK ผลิตสินค้า 3 แบรนด์
1. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า YAK หนักประมาณ 50 กก. (มาตรฐานส่งออก)
2. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า BIG หนักประมาณ 40 กก. (เหล็กบางลงตีแบรนด์สินค้า BIG)
3. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า SLIM หนักประมาณ 30 กก. (เหล็กบางสุด ใส่สวยงาม ไม่ตีแบรด์)

 

ราคา Update 01/03/2562

กันชนหน้า

รหัส : FFT-MC3 FRONT BUMPER FORD EVEREST 2015 ราคา: 31,900.00
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 31,500.00 (ไฟกลม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 30,000.00 (ไฟเหลี่ยม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC1 FRONT BUMPER FORD RANGER 2014 ราคา: 23,000.00
รหัส : FFT-T6 FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A FRONT BUMPER TOYOTA VIGO 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A_MC2 FRONT BUMPER TOYOTA VIGO CHAMP 2010 ราคา: 25,000.00
รหัส : FRV_SC FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015 ราคา: 23,000.00
รหัส : FBT FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 23,000.00
รหัส : FDV FRONT BUMPER ISUZU V-CROSS ราคา: 22,000.00
รหัส : FF4 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2015 ราคา: 25,500.00
รหัส : FF3 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FFTG-MC FRONT BUMPER FORD RANGER ราคา: 9,500.00
รหัส : FFTG FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 8,500.00
รหัส : FBTG FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 8,500.00
รหัส : FDTG FRONT BUMPER ISUZU D-MAX All new ราคา: 8,500.00

 

กันชนหลัง

รหัส : NP2 REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 17,000.00
รหัส : CA2 REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 17,000.00
รหัส : MTA REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : RV2V REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 18,000.00
รหัส : RV2 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 17,000.00
รหัส : D2 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 17,000.00
รหัส : D2S REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D3 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D4 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 10,500.00
รหัส : NP2S REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 11,500.00
รหัส : CA2S REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTAS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTA3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : RV2S REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : CA3 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 11,500.00
รหัส : CA4 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 10,500.00
รหัส : MTA4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : RV3 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : RV4 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 10,500.00
รหัส : V2V REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 18,000.00
รหัส : FT2V REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 18,000.00
รหัส : BT2 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 17,000.00
รหัส : N2 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 17,000.00
รหัส : DV2 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : C2 REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : V2 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 17,000.00
รหัส : C2S REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : BTS REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 17,000.00
รหัส : MT1 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 17,000.00
รหัส : N2S REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : DV2S REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : DV3 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : N3 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2S Rear bumper Ford Ranger T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : MT1S REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : N4 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 10,500.00
ลรหัส : DV4 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : MT3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : BT3 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : MT4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 10,500.00
รหัส : N2B-NC REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 12,000.00
รหัส : BT4 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 10,500.00
รหัส : MTL REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : R2 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 17,000.00
รหัส : R2S REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : MTLS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTL3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : V2S REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : R3 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT3 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : V3 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : FT4 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 10,500.00
รหัส : V4 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 10,500.00
รหัส : LN111 REAR BUMPER LN111 ราคา: 17,000.00
รหัส : LN106 REAR BUMPER LN106 ราคา: 17,000.00
รหัส : HR 95 REAR BUMPER Hero 95 ราคา: 17,000.00
รหัส : S2 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA 4 door ราคา: 17,000.00
รหัส : S1 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA Cab ราคา: 17,000.00
รหัส : T2 REAR BUMPER TOYOTA Tiger,Sportcruiser ราคา: 17,000.00
 

บันไดข้าง

รหัส : ST-FT2_4D SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FT2_CAB SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FE_4D SIDE STEP FORD EVEREST 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-BT_4D SIDE STEP MAZDA BT 50 PRO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_4D SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_SC SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-D2_D4 SIDE STEP ISUZU D-MAX ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_CAB SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_4D SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_4D SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_CAB SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FF4_4D SIDE STEP FORTUNER 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_SC SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-MTA_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON PLUS 2015 ราคา: 12,000.00

 

อุปกรณ์เสริม

รหัส : RB1 ROLL BAR / FORD, VIGO, REVO , V-Cross, TRITON ราคา: 9,000.00
รหัส : TB1 TOW BAR FORD, VIGO, REVO , V-Cross, CHEVROLET ราคา: 6,000.00
รหัส : RA1 RACK ราคา: 6,500.00
รหัส : TW1 WINCH PLUS ราคา: 4,500.00
หัส : RS1 REAR STEP TWIN ราคา: 4,000.00
รหัส : CV1 COVER ROLLER WINCH ราคา: 1,800.00
รหัส : TH1 TOW HITCH 90 ราคา: 1,500.00
รหัส : SL1 COUPLE SLOT #BLACK ราคา: 1,000.00
รหัส : CP1 TRAILER COPLER 2" ราคา: 1,500.00
รหัส : PL1 ปลั๊กไฟพ่วง 7 สาย(ผู้+เมีย) PHILLIP ราคา: 1,500.00
รหัส : SK1Y OMEKA 3/4" WLL4T #Yellow ราคา: 600.00
รหัส : SK1R OMEKA 3/4" WLL4T #Red ราคา: 600.00
รหัส : SK1BK OMEKA 3/4" WLL4T #BLACK ราคา: 600.00
รหัส : SK1G OMEKA 3/4" WLL4T #GOLD ราคา: 600.00
รหัส : SK1BU OMEKA 3/4" WLL4T #BLUE ราคา: 600.00
รหัส : SK1S OMEKA 3/4" WLL4T #SILVER ราคา: 700.00
รหัส : CS1R COVER CHANNEL SLOT #RED ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1OA COVER CHANNEL SLOT #ORANGE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1Y COVER CHANNEL SLOT #YELLOW ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1BU COVER CHANNEL SLOT #BLUE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1G COVER CHANNEL SLOT #BLACK ราคา: 1,500.00

 

ปล. : ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม (โอเมก้า+ปากนกแก้ว) และค่าติดตั้ง

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF
หน้า 3 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
คำตอบที่ 41
naybeer
naybeer

ส่งราคาไปให้แล้วครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 42
kittiwatn
kittiwatn

คำตอบที่ 11
TTS3

กันชนหลัง SPORTCRUICER
สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3
นายโต้ง 086-6699440

ขอราคาด้วยครับ
kittiwatn_j@hotmail.com

อ้างตอบ
คำตอบที่ 43
offRoad Junior
offRoad Junior

ขอราคากันชนท้ายหน่อยครับจะเอามาใส่วีโก้แชมป์ lablavillage@hotmail.com

อ้างตอบ
คำตอบที่ 44
Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

คำตอบที่ 42
kittiwatn

คำตอบที่ 11
TTS3

กันชนหลัง SPORTCRUICER

สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3

นายโต้ง 086-6699440

นายเบียร์ 081-8669806ขอราคาด้วยครับ
kittiwatn_j@hotmail.comเมล์ราคาให้แล้วครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 45
Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

คำตอบที่ 43
offRoad Junior

ขอราคากันชนท้ายหน่อยครับจะเอามาใส่วีโก้แชมป์ lablavillage@hotmail.com
เมล์ราคาให้แล้วครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 46
ราเชนทร์
ราเชนทร์

1.กันชนท้าย Rear bumper T2   
2.ขอลากปากนกแก้ว P1  P1y
3.Omega3/4 Sk1s
(ข้อ1และ2 สิ้นค้ามาพร้อมน๊อตไหมครับ)
ขอราคาทั้ง 3 รายการด้วยครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 47
ราเชนทร์
ราเชนทร์
คำตอบที่ 48
Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

คำตอบที่ 46
ราเชนทร์

1.กันชนท้าย Rear bumper T2   
2.ขอลากปากนกแก้ว P1  P1y
3.Omega3/4 Sk1s
(ข้อ1และ2 สิ้นค้ามาพร้อมน๊อตไหมครับ)
ขอราคาทั้ง 3 รายการด้วยครับ
ตัวนี้ใช้ไหมครับคุณราเชนทร์

อ้างตอบ
คำตอบที่ 46ราเชนทร์

1.กันชนท้าย Rear bumper T2    2.ขอลากปากนกแก้ว P1  P1y3.Omega3/4 Sk1s(ข้อ1และ2 สิ้นค้ามาพร้อมน๊อตไหมครับ)ขอราคาทั้ง 3 รายการด้วยครับ ตัวนี้ใช้ไหมครับคุณราเชนทร์
คำตอบที่ 49
Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

คำตอบที่ 47
ราเชนทร์

ลืมเมลล์ Ra-chen14@Hotmail.comเมล์ให้ทั้ง 3 รายการแล้วครับ สิ้นค้ามาพร้อมน๊อตทุกชิ้น

อ้างตอบ
คำตอบที่ 47ราเชนทร์
ลืมเมลล์ Ra-chen14@Hotmail.comเมล์ให้ทั้ง 3 รายการแล้วครับ สิ้นค้ามาพร้อมน๊อตทุกชิ้น
คำตอบที่ 50
ราเชนทร์
ราเชนทร์

-ได้รับราคาแล้ว  น่าสนครับ
-สงสัยว่า T1 ที่ใส่ไทเกอร์ ดีโฟดี  กับ SP2 ที่ใส่สปอร์ตครุยเซอร์ 1.ต่างกันตรงไหน
2.ราคาเท่ากันไหม
3.รถผมไทเกอร์ดีโฟดีแค๊บ ใส่ SP2 ได้ไหม

อ้างตอบ
คำตอบที่ 51
Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

คำตอบที่ 50
ราเชนทร์

-ได้รับราคาแล้ว  น่าสนครับ
-สงสัยว่า T1 ที่ใส่ไทเกอร์ ดีโฟดี  กับ SP2 ที่ใส่สปอร์ตครุยเซอร์ 1.ต่างกันตรงไหน
2.ราคาเท่ากันไหม
3.รถผมไทเกอร์ดีโฟดีแค๊บ ใส่ SP2 ได้ไหม
ไม่น่าต่าง ใส่ได้ครับ ราคาเท่ากัน SP2 ใส่ได้

อ้างตอบ
คำตอบที่ 50ราเชนทร์

-ได้รับราคาแล้ว  น่าสนครับ -สงสัยว่า T1 ที่ใส่ไทเกอร์ ดีโฟดี  กับ SP2 ที่ใส่สปอร์ตครุยเซอร์ 1.ต่างกันตรงไหน 2.ราคาเท่ากันไหม3.รถผมไทเกอร์ดีโฟดีแค๊บ ใส่ SP2 ได้ไหมไม่น่าต่าง ใส่ได้ครับ ราคาเท่ากัน SP2 ใส่ได้
คำตอบที่ 52
teentoashop3
teentoashop3

12.6.55
สินค้ากันชนท้าย V2 VIGO พร้อมจำหน่ายแล้วครับ

อ้างตอบ
12.6.55สินค้ากันชนท้าย V2 VIGO พร้อมจำหน่ายแล้วครับ
คำตอบที่ 53
teentoashop3
teentoashop3

กันชนหลัง YAK รุ่นใหม่ D5 สำหรับ อีซูซุ วีครอส Order ให้แล้วรับของภายใน 2 อาทิตย์นะครับ

รุ่นใหม่ จะมีช่องเสียบสล็อทสำหรับต่อพ่วงมาให้ด้วยครับ

อ้างตอบ
กันชนหลัง YAK รุ่นใหม่ D5 สำหรับ อีซูซุ วีครอส Order ให้แล้วรับของภายใน 2 อาทิตย์นะครับรุ่นใหม่ จะมีช่องเสียบสล็อทสำหรับต่อพ่วงมาให้ด้วยครับ
คำตอบที่ 54
ศักดา
ศักดา

ขอทราบราคากันชนท้ายฟอร์ดเรนเจอร์ 4x4 ปี 99 ด้วยครับ แจ้งทาง mail นี้นะครับ da4gfg@hotmail.com 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 55
ing
ing

มีกันชน หน้า-หลัง สำหรับ สปอร์ตไรเดอร์ ปี03 หรือเปล่าครับ อยากทราบว่าราคาเท่าไร แจ้งทาง mail นี้นะครับ Yenesan@hotmail.com   ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 56
teentoashop3
teentoashop3

สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3
นายโต้ง 086-6699440

อ้างตอบ
คำตอบที่ 57
peterpink
peterpink

อยากทราบราคากันชนหน้า - หลัง Triton อะครับ
ยังไม่เห็นแบบกันชนหน้าเลยครับ
รบกวนส่งเมล์ได้นะครับ
peterpinki@hotmail.com

ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 58
นายพลาญชัย  ศรีวิเศษ
นายพลาญชัย ศรีวิเศษ

นายพลาญชัย ศรีวิเศษ ที่อยู่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ศาลากลางหลังเก่าชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 59
นายพลาญชัย ศรีวิเศษ
นายพลาญชัย ศรีวิเศษ

พิมพ์ข้อความตกกันชนหน้าและกันชนท้าย สำหรับรถมาสด้าBT50
รุ่น ฮายจูเนีย (ยกสูง)ขอให้จัดส่งสินค้าให้ด้วย ขอบคุณมากครับจาก พลาญชัย ศรีวิเศษ   จังหวัดยโสธร

อ้างตอบ
คำตอบที่ 60
นายพลาญชัย ศรีวิเศษ
นายพลาญชัย ศรีวิเศษ

ขออภัยลืมแจ้งเบอร์โทร. 081-7257615 พลาญชัย ศรีวิเศษ

อ้างตอบ
หน้า 3 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด