Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

บริษัท YAK ผลิตสินค้า 3 แบรนด์
1. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า YAK หนักประมาณ 50 กก. (มาตรฐานส่งออก)
2. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า BIG หนักประมาณ 40 กก. (เหล็กบางลงตีแบรนด์สินค้า BIG)
3. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า SLIM หนักประมาณ 30 กก. (เหล็กบางสุด ใส่สวยงาม ไม่ตีแบรด์)

 

ราคา Update 01/03/2562

กันชนหน้า

รหัส : FFT-MC3 FRONT BUMPER FORD EVEREST 2015 ราคา: 31,900.00
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 31,500.00 (ไฟกลม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 30,000.00 (ไฟเหลี่ยม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC1 FRONT BUMPER FORD RANGER 2014 ราคา: 23,000.00
รหัส : FFT-T6 FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A FRONT BUMPER TOYOTA VIGO 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A_MC2 FRONT BUMPER TOYOTA VIGO CHAMP 2010 ราคา: 25,000.00
รหัส : FRV_SC FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015 ราคา: 23,000.00
รหัส : FBT FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 23,000.00
รหัส : FDV FRONT BUMPER ISUZU V-CROSS ราคา: 22,000.00
รหัส : FF4 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2015 ราคา: 25,500.00
รหัส : FF3 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FFTG-MC FRONT BUMPER FORD RANGER ราคา: 9,500.00
รหัส : FFTG FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 8,500.00
รหัส : FBTG FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 8,500.00
รหัส : FDTG FRONT BUMPER ISUZU D-MAX All new ราคา: 8,500.00

 

กันชนหลัง

รหัส : NP2 REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 17,000.00
รหัส : CA2 REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 17,000.00
รหัส : MTA REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : RV2V REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 18,000.00
รหัส : RV2 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 17,000.00
รหัส : D2 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 17,000.00
รหัส : D2S REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D3 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D4 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 10,500.00
รหัส : NP2S REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 11,500.00
รหัส : CA2S REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTAS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTA3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : RV2S REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : CA3 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 11,500.00
รหัส : CA4 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 10,500.00
รหัส : MTA4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : RV3 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : RV4 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 10,500.00
รหัส : V2V REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 18,000.00
รหัส : FT2V REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 18,000.00
รหัส : BT2 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 17,000.00
รหัส : N2 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 17,000.00
รหัส : DV2 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : C2 REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : V2 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 17,000.00
รหัส : C2S REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : BTS REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 17,000.00
รหัส : MT1 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 17,000.00
รหัส : N2S REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : DV2S REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : DV3 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : N3 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2S Rear bumper Ford Ranger T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : MT1S REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : N4 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 10,500.00
ลรหัส : DV4 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : MT3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : BT3 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : MT4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 10,500.00
รหัส : N2B-NC REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 12,000.00
รหัส : BT4 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 10,500.00
รหัส : MTL REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : R2 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 17,000.00
รหัส : R2S REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : MTLS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTL3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : V2S REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : R3 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT3 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : V3 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : FT4 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 10,500.00
รหัส : V4 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 10,500.00
รหัส : LN111 REAR BUMPER LN111 ราคา: 17,000.00
รหัส : LN106 REAR BUMPER LN106 ราคา: 17,000.00
รหัส : HR 95 REAR BUMPER Hero 95 ราคา: 17,000.00
รหัส : S2 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA 4 door ราคา: 17,000.00
รหัส : S1 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA Cab ราคา: 17,000.00
รหัส : T2 REAR BUMPER TOYOTA Tiger,Sportcruiser ราคา: 17,000.00
 

บันไดข้าง

รหัส : ST-FT2_4D SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FT2_CAB SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FE_4D SIDE STEP FORD EVEREST 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-BT_4D SIDE STEP MAZDA BT 50 PRO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_4D SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_SC SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-D2_D4 SIDE STEP ISUZU D-MAX ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_CAB SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_4D SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_4D SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_CAB SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FF4_4D SIDE STEP FORTUNER 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_SC SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-MTA_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON PLUS 2015 ราคา: 12,000.00

 

อุปกรณ์เสริม

รหัส : RB1 ROLL BAR / FORD, VIGO, REVO , V-Cross, TRITON ราคา: 9,000.00
รหัส : TB1 TOW BAR FORD, VIGO, REVO , V-Cross, CHEVROLET ราคา: 6,000.00
รหัส : RA1 RACK ราคา: 6,500.00
รหัส : TW1 WINCH PLUS ราคา: 4,500.00
หัส : RS1 REAR STEP TWIN ราคา: 4,000.00
รหัส : CV1 COVER ROLLER WINCH ราคา: 1,800.00
รหัส : TH1 TOW HITCH 90 ราคา: 1,500.00
รหัส : SL1 COUPLE SLOT #BLACK ราคา: 1,000.00
รหัส : CP1 TRAILER COPLER 2" ราคา: 1,500.00
รหัส : PL1 ปลั๊กไฟพ่วง 7 สาย(ผู้+เมีย) PHILLIP ราคา: 1,500.00
รหัส : SK1Y OMEKA 3/4" WLL4T #Yellow ราคา: 600.00
รหัส : SK1R OMEKA 3/4" WLL4T #Red ราคา: 600.00
รหัส : SK1BK OMEKA 3/4" WLL4T #BLACK ราคา: 600.00
รหัส : SK1G OMEKA 3/4" WLL4T #GOLD ราคา: 600.00
รหัส : SK1BU OMEKA 3/4" WLL4T #BLUE ราคา: 600.00
รหัส : SK1S OMEKA 3/4" WLL4T #SILVER ราคา: 700.00
รหัส : CS1R COVER CHANNEL SLOT #RED ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1OA COVER CHANNEL SLOT #ORANGE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1Y COVER CHANNEL SLOT #YELLOW ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1BU COVER CHANNEL SLOT #BLUE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1G COVER CHANNEL SLOT #BLACK ราคา: 1,500.00

 

ปล. : ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม (โอเมก้า+ปากนกแก้ว) และค่าติดตั้ง

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF
หน้า 31 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
คำตอบที่ 601
teentoashop3
teentoashop3

FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015
รหัส : FRV2
> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ
> มีถาดรองวินส์ในตัว 
> Tow bar หน้าสำหรับลากดึง 
> จุดยึดหูโอเมกา
> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวง
ราคา: 31,500.00

อ้างตอบ
FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015รหัส : FRV2> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ> มีถาดรองวินส์ในตัว > Tow bar หน้าสำหรับลากดึง > จุดยึดหูโอเมกา> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวงราคา: 31,500.00
คำตอบที่ 602
teentoashop3
teentoashop3

FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015
รหัส : FRV2
> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ
> มีถาดรองวินส์ในตัว 
> Tow bar หน้าสำหรับลากดึง 
> จุดยึดหูโอเมกา
> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวง
ราคา: 31,500.00

อ้างตอบ
FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015รหัส : FRV2> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ> มีถาดรองวินส์ในตัว > Tow bar หน้าสำหรับลากดึง > จุดยึดหูโอเมกา> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวงราคา: 31,500.00
คำตอบที่ 603
teentoashop3
teentoashop3

FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015
รหัส : FRV2
> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ
> มีถาดรองวินส์ในตัว 
> Tow bar หน้าสำหรับลากดึง 
> จุดยึดหูโอเมกา
> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวง
ราคา: 31,500.00

อ้างตอบ
FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015รหัส : FRV2> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ> มีถาดรองวินส์ในตัว > Tow bar หน้าสำหรับลากดึง > จุดยึดหูโอเมกา> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวงราคา: 31,500.00
คำตอบที่ 604
teentoashop3
teentoashop3

FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015
รหัส : FRV2
> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ
> มีถาดรองวินส์ในตัว 
> Tow bar หน้าสำหรับลากดึง 
> จุดยึดหูโอเมกา
> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวง
ราคา: 31,500.00

อ้างตอบ
FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015รหัส : FRV2> ดีไซน์แบบเหลี่ยมเข้ารูปกับตัวรถ> มีถาดรองวินส์ในตัว > Tow bar หน้าสำหรับลากดึง > จุดยึดหูโอเมกา> ไฟ Fog Lamp LED (เหลี่ยม) 6 เม็ด 4 ดวงราคา: 31,500.00
คำตอบที่ 605
teentoashop3
teentoashop3

กันชนหน้า YAK รถ ford everest

อ้างตอบ
กันชนหน้า YAK รถ ford everest
คำตอบที่ 606
teentoashop3
teentoashop3

REAR BUMPER NISSAN NP300 2014-2018

รหัส : NP2
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : DISCOVERY TOP
ราคาปกติ :  17,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> Top Series:

> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก
> Maxload : 3 Ton 
> Specification : 
body : 4 mm.
Leg : 8 mm.
Arm : 3.2 mm.

> Weight : 50 Kg
> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-

อ้างตอบ
REAR BUMPER NISSAN NP300 2014-2018
รหัส : NP2ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : DISCOVERY TOPราคาปกติ :  17,000.00      รายละเอียดย่อ :> Top Series:
> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก> Maxload : 3 Ton > Specification : body : 4 mm.Leg : 8 mm.Arm : 3.2 mm.
> Weight : 50 Kg> ค่าบริการติดตั้ง 1,000.-
คำตอบที่ 607
teentoashop3
teentoashop3

ต้นแบบ Revo rocco by YAK

อ้างตอบ
ต้นแบบ Revo rocco by YAK
คำตอบที่ 608
teentoashop3
teentoashop3

ROLL BAR
    
รหัส : RB1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : โรบาร์
ราคาปกติ :  9,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint
> Service : 1,200 Baht
Use for 
> FORD
> VIGO
> REVO 
> V-Croos
> TRITON

อ้างตอบ
ROLL BAR    รหัส : RB1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : โรบาร์ราคาปกติ :  9,000.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint> Service : 1,200 BahtUse for > FORD> VIGO> REVO > V-Croos> TRITON
คำตอบที่ 609
teentoashop3
teentoashop3

ROLL BAR
    
รหัส : RB1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : โรบาร์
ราคาปกติ :  9,000.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint
> Service : 1,200 Baht
Use for 
> FORD
> VIGO
> REVO 
> V-Croos
> TRITON

อ้างตอบ
ROLL BAR    รหัส : RB1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : โรบาร์ราคาปกติ :  9,000.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint> Service : 1,200 BahtUse for > FORD> VIGO> REVO > V-Croos> TRITON
คำตอบที่ 610
teentoashop3
teentoashop3

RACK

รหัส : RA1
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : แร็ค+ขาค้ำแร็ค
ราคาปกติ :  6,500.00      
รายละเอียดย่อ :
> Baking Powder Coat Paint
> Service : 500 Baht

อ้างตอบ
RACK
รหัส : RA1ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : แร็ค+ขาค้ำแร็คราคาปกติ :  6,500.00      รายละเอียดย่อ :> Baking Powder Coat Paint> Service : 500 Baht
คำตอบที่ 611
teentoashop3
teentoashop3

สินค้า Yak Pull Off

อ้างตอบ
สินค้า Yak Pull Off
คำตอบที่ 612
teentoashop3
teentoashop3

สินค้า Yak Pull Off

อ้างตอบ
สินค้า Yak Pull Off
คำตอบที่ 613
teentoashop3
teentoashop3

สินค้า Yak Pull Off

อ้างตอบ
สินค้า Yak Pull Off
คำตอบที่ 614
teentoashop3
teentoashop3

สินค้า Yak Pull Off

อ้างตอบ
สินค้า Yak Pull Off
คำตอบที่ 615
teentoashop3
teentoashop3

สินค้า Yak Pull Off

อ้างตอบ
สินค้า Yak Pull Off
คำตอบที่ 616
teentoashop3
teentoashop3

สินค้า Yak Pull Off

อ้างตอบ
สินค้า Yak Pull Off
คำตอบที่ 617
teentoashop3
teentoashop3

วันนี้มาเอาใจสาวกชาวรีโว่กัน...

REAR BUMPER TOYOTA REVO
รหัส : RV2
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : DISCOVERY TOP
ราคาปกติ : 17,000.00 

รายละเอียดย่อ :
> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก
> Maxload : 3 Ton 
> ใช้กับรุ่น: 4D/CAB/SC
> Weight : 50 Kg

อ้างตอบ
วันนี้มาเอาใจสาวกชาวรีโว่กัน...
REAR BUMPER TOYOTA REVOรหัส : RV2ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : DISCOVERY TOPราคาปกติ : 17,000.00 
รายละเอียดย่อ :> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก> Maxload : 3 Ton > ใช้กับรุ่น: 4D/CAB/SC> Weight : 50 Kg
คำตอบที่ 618
teentoashop3
teentoashop3

วันนี้มาเอาใจสาวกชาวรีโว่กัน...

REAR BUMPER TOYOTA REVO
รหัส : RV2
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
รุ่น : DISCOVERY TOP
ราคาปกติ : 17,000.00 

รายละเอียดย่อ :
> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก
> Maxload : 3 Ton 
> ใช้กับรุ่น: 4D/CAB/SC
> Weight : 50 Kg

อ้างตอบ
วันนี้มาเอาใจสาวกชาวรีโว่กัน...
REAR BUMPER TOYOTA REVOรหัส : RV2ยี่ห้อ : YAK PULLOFFรุ่น : DISCOVERY TOPราคาปกติ : 17,000.00 
รายละเอียดย่อ :> เหมาะกับการใช้งานลากดึงสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก> Maxload : 3 Ton > ใช้กับรุ่น: 4D/CAB/SC> Weight : 50 Kg
คำตอบที่ 619
teentoashop3
teentoashop3

FRONT BUMPER TOYOTA REVO
รหัส : FRVTG
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคาปกติ : 8,500.00 
รายละเอียดย่อ :
- ดีไซน์ท่อโค้งเข้ารูปกับตัวรถ
- ขายึดไฟสปอร์ตไลท์ 2 จุด
- บอดี้ฉลุ YAK
- ค่าบริการติดตั้ง 1,000 บาท

อ้างตอบ
FRONT BUMPER TOYOTA REVOรหัส : FRVTGยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคาปกติ : 8,500.00 รายละเอียดย่อ :- ดีไซน์ท่อโค้งเข้ารูปกับตัวรถ- ขายึดไฟสปอร์ตไลท์ 2 จุด- บอดี้ฉลุ YAK- ค่าบริการติดตั้ง 1,000 บาท
คำตอบที่ 620
teentoashop3
teentoashop3

FRONT BUMPER TOYOTA REVO
รหัส : FRVTG
ยี่ห้อ : YAK PULLOFF
ราคาปกติ : 8,500.00 
รายละเอียดย่อ :
- ดีไซน์ท่อโค้งเข้ารูปกับตัวรถ
- ขายึดไฟสปอร์ตไลท์ 2 จุด
- บอดี้ฉลุ YAK
- ค่าบริการติดตั้ง 1,000 บาท

อ้างตอบ
FRONT BUMPER TOYOTA REVOรหัส : FRVTGยี่ห้อ : YAK PULLOFFราคาปกติ : 8,500.00 รายละเอียดย่อ :- ดีไซน์ท่อโค้งเข้ารูปกับตัวรถ- ขายึดไฟสปอร์ตไลท์ 2 จุด- บอดี้ฉลุ YAK- ค่าบริการติดตั้ง 1,000 บาท
หน้า 31 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด