Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF

บริษัท YAK ผลิตสินค้า 3 แบรนด์
1. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า YAK หนักประมาณ 50 กก. (มาตรฐานส่งออก)
2. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า BIG หนักประมาณ 40 กก. (เหล็กบางลงตีแบรนด์สินค้า BIG)
3. กันชนท้ายภายใต้ แบรนด์สินค้า SLIM หนักประมาณ 30 กก. (เหล็กบางสุด ใส่สวยงาม ไม่ตีแบรด์)

 

ราคา Update 01/03/2562

กันชนหน้า

รหัส : FFT-MC3 FRONT BUMPER FORD EVEREST 2015 ราคา: 31,900.00
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 31,500.00 (ไฟกลม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC2 FRONT BUMPER FORD RANGER 2015 ราคา: 30,000.00 (ไฟเหลี่ยม 4 ดวง)
รหัส : FFT-MC1 FRONT BUMPER FORD RANGER 2014 ราคา: 23,000.00
รหัส : FFT-T6 FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A FRONT BUMPER TOYOTA VIGO 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FV3A_MC2 FRONT BUMPER TOYOTA VIGO CHAMP 2010 ราคา: 25,000.00
รหัส : FRV_SC FRONT BUMPER TOYOTA REVO 2015 ราคา: 23,000.00
รหัส : FBT FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 23,000.00
รหัส : FDV FRONT BUMPER ISUZU V-CROSS ราคา: 22,000.00
รหัส : FF4 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2015 ราคา: 25,500.00
รหัส : FF3 FRONT BUMPER TOYOTA FORTUNER 2005 ราคา: 22,000.00
รหัส : FFTG-MC FRONT BUMPER FORD RANGER ราคา: 9,500.00
รหัส : FFTG FRONT BUMPER FORD RANGER 2012 T6 ราคา: 8,500.00
รหัส : FBTG FRONT BUMPER MAZDA BT 50 PRO ราคา: 8,500.00
รหัส : FDTG FRONT BUMPER ISUZU D-MAX All new ราคา: 8,500.00

 

กันชนหลัง

รหัส : NP2 REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 17,000.00
รหัส : CA2 REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 17,000.00
รหัส : MTA REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : RV2V REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 18,000.00
รหัส : RV2 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 17,000.00
รหัส : D2 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 17,000.00
รหัส : D2S REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D3 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 11,500.00
รหัส : D4 REAR BUMPER ISUZU D-MAX 2005-2011 ราคา: 10,500.00
รหัส : NP2S REAR BUMPER NISSAN NP300 ราคา: 11,500.00
รหัส : CA2S REAR BUMPER COLORADO 2014 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTAS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTA3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : RV2S REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : CA3 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 11,500.00
รหัส : CA4 REAR BUMPER COLORADO 2014ราคา: 10,500.00
รหัส : MTA4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2015-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : RV3 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 11,500.00
รหัส : RV4 REAR BUMPER TOYOTA REVO ราคา: 10,500.00
รหัส : V2V REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 18,000.00
รหัส : FT2V REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 18,000.00
รหัส : BT2 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 17,000.00
รหัส : N2 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 17,000.00
รหัส : DV2 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 17,000.00
รหัส : C2 REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : V2 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 17,000.00
รหัส : C2S REAR BUMPER CHEVROLET 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : BTS REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 17,000.00
รหัส : MT1 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 17,000.00
รหัส : N2S REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : DV2S REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : DV3 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 11,500.00
รหัส : N3 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 11,500.00
รหัส : FT2S Rear bumper Ford Ranger T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : MT1S REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : N4 REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 10,500.00
ลรหัส : DV4 REAR BUMPER ISUZU ALLNEW 2012-2016 ราคา: 10,500.00
รหัส : MT3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 11,500.00
รหัส : BT3 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 11,500.00
รหัส : MT4 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 10,500.00
รหัส : N2B-NC REAR BUMPER NISSAN NAVARA ราคา: 12,000.00
รหัส : BT4 REAR BUMPER MAZDA BT50 PRO ราคา: 10,500.00
รหัส : MTL REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 17,000.00
รหัส : R2 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 17,000.00
รหัส : R2S REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : MTLS REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : MTL3 REAR BUMPER MITSUBISHI TRITON 2012 ราคา: 11,500.00
รหัส : V2S REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : R3 REAR BUMPER ISUZU RODEO ราคา: 11,500.00
รหัส : FT3 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 11,500.00
รหัส : V3 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 11,500.00
รหัส : FT4 REAR BUMPER FORD RANGER T6/MC ราคา: 10,500.00
รหัส : V4 REAR BUMPER VIGO,CHAMP ราคา: 10,500.00
รหัส : LN111 REAR BUMPER LN111 ราคา: 17,000.00
รหัส : LN106 REAR BUMPER LN106 ราคา: 17,000.00
รหัส : HR 95 REAR BUMPER Hero 95 ราคา: 17,000.00
รหัส : S2 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA 4 door ราคา: 17,000.00
รหัส : S1 REAR BUMPER MITSUBISHI STRADA Cab ราคา: 17,000.00
รหัส : T2 REAR BUMPER TOYOTA Tiger,Sportcruiser ราคา: 17,000.00
 

บันไดข้าง

รหัส : ST-FT2_4D SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FT2_CAB SIDE STEP FORD RANGER ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FE_4D SIDE STEP FORD EVEREST 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-BT_4D SIDE STEP MAZDA BT 50 PRO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_4D SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-RV2_SC SIDE STEP TOYOTA REVO ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-D2_D4 SIDE STEP ISUZU D-MAX ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_CAB SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-DV2_4D SIDE STEP ISUZU D-MAX V-CROSS ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_4D SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-V2_CAB SIDE STEP TOYOTA VIGO ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-FF4_4D SIDE STEP FORTUNER 2015 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 12,000.00
รหัส : ST-MT_SC SIDE STEP MITSUBISHI TRITON 2005-2010 ราคา: 9,500.00
รหัส : ST-MTA_4D SIDE STEP MITSUBISHI TRITON PLUS 2015 ราคา: 12,000.00

 

อุปกรณ์เสริม

รหัส : RB1 ROLL BAR / FORD, VIGO, REVO , V-Cross, TRITON ราคา: 9,000.00
รหัส : TB1 TOW BAR FORD, VIGO, REVO , V-Cross, CHEVROLET ราคา: 6,000.00
รหัส : RA1 RACK ราคา: 6,500.00
รหัส : TW1 WINCH PLUS ราคา: 4,500.00
หัส : RS1 REAR STEP TWIN ราคา: 4,000.00
รหัส : CV1 COVER ROLLER WINCH ราคา: 1,800.00
รหัส : TH1 TOW HITCH 90 ราคา: 1,500.00
รหัส : SL1 COUPLE SLOT #BLACK ราคา: 1,000.00
รหัส : CP1 TRAILER COPLER 2" ราคา: 1,500.00
รหัส : PL1 ปลั๊กไฟพ่วง 7 สาย(ผู้+เมีย) PHILLIP ราคา: 1,500.00
รหัส : SK1Y OMEKA 3/4" WLL4T #Yellow ราคา: 600.00
รหัส : SK1R OMEKA 3/4" WLL4T #Red ราคา: 600.00
รหัส : SK1BK OMEKA 3/4" WLL4T #BLACK ราคา: 600.00
รหัส : SK1G OMEKA 3/4" WLL4T #GOLD ราคา: 600.00
รหัส : SK1BU OMEKA 3/4" WLL4T #BLUE ราคา: 600.00
รหัส : SK1S OMEKA 3/4" WLL4T #SILVER ราคา: 700.00
รหัส : CS1R COVER CHANNEL SLOT #RED ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1OA COVER CHANNEL SLOT #ORANGE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1Y COVER CHANNEL SLOT #YELLOW ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1BU COVER CHANNEL SLOT #BLUE ราคา: 1,500.00
รหัส : CS1G COVER CHANNEL SLOT #BLACK ราคา: 1,500.00

 

ปล. : ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม (โอเมก้า+ปากนกแก้ว) และค่าติดตั้ง

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายกันชนหน้า - หลังและผลิตภัณท์สินค้า YAK PULL OFF
หน้า 5 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
คำตอบที่ 81
teentoashop3
teentoashop3


FRONT BUMPER VIGO CHAMP  รหัส : R-FV3C
ฝั่งสปอร์ตไลท์ มาให้เลยที่ลูกค้าที่โทรมาต้องการดูตัวอย่างครับ

อ้างตอบ
FRONT BUMPER VIGO CHAMP  รหัส : R-FV3Cฝั่งสปอร์ตไลท์ มาให้เลยที่ลูกค้าที่โทรมาต้องการดูตัวอย่างครับ
คำตอบที่ 82
teentoashop3
teentoashop3

ด้านข้างอีกสักรูป

อ้างตอบ
ด้านข้างอีกสักรูป
คำตอบที่ 83
VIGO 4x2
VIGO 4x2

วีโก้เก่า 4x2 แปลงหน้า ฟอร์จูนเก่า
ใส่รุ่นไหนได้ครับ ชอบแบบ FV3 
ขอราคาและระยะเวลาในการสั่งของด้วยครับ 
ส่งรายละเอียด m.sasima@hotmail.com
                       ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
วีโก้เก่า 4x2 แปลงหน้า ฟอร์จูนเก่าใส่รุ่นไหนได้ครับ ชอบแบบ FV3 ขอราคาและระยะเวลาในการสั่งของด้วยครับ ส่งรายละเอียด m.sasima@hotmail.com                       ขอบคุณครับ
คำตอบที่ 84
VIGO 4x2
VIGO 4x2

ด้านข้างครับ.....

อ้างตอบ
ด้านข้างครับ.....
คำตอบที่ 85
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 83
VIGO 4x2

วีโก้เก่า 4x2 แปลงหน้า ฟอร์จูนเก่า
ใส่รุ่นไหนได้ครับ ชอบแบบ FV3 
ขอราคาและระยะเวลาในการสั่งของด้วยครับ 
ส่งรายละเอียด m.sasima@hotmail.com
                       ขอบคุณครับFV3 ใส่ได้ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 83VIGO 4x2
วีโก้เก่า 4x2 แปลงหน้า ฟอร์จูนเก่าใส่รุ่นไหนได้ครับ ชอบแบบ FV3 ขอราคาและระยะเวลาในการสั่งของด้วยครับ ส่งรายละเอียด m.sasima@hotmail.com                       ขอบคุณครับFV3 ใส่ได้ครับ
คำตอบที่ 86
teentoashop3
teentoashop3


ใหม่ FRONT BUMPER FORD RANGER 2012  
รหัส : R-FFR5

อ้างตอบ
ใหม่ FRONT BUMPER FORD RANGER 2012  รหัส : R-FFR5
คำตอบที่ 87
teentoashop3
teentoashop3


ประกาศ
เราต้องการรถต้นแบบ ISUZU D-MAX V-Cross มาสร้างกันชนหน้า
รถต้นแบบ จะได้กันชนหน้าชิ้นนั้นไปเลย [ฟรี] ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

ปล. ต้องจอดรถไว้ประมาณ 1 เดือน
และลูกค้าสามารถจดเลขไมล์ไว้ได้เลย

สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3
นายโต้ง 086-6699440
นายเบียร์ 081-8669806

อ้างตอบ
คำตอบที่ 88
อาทิตย์
อาทิตย์

ขอราคาครับ
- กันชนหลัง VIGO V2
- กันชนหน้า VIGO แบบมีเขา
elec_nathawee@hotmail.com

อ้างตอบ
คำตอบที่ 89
aek_thongkhum
aek_thongkhum

กันชนท้าย  YEK ใส่  triton single cab 4x4  
ห่วงโอเมก้า  2  ห่วง
ตะขอลากปากนกแก้ว
ราคาเท่าไร่


e-mail  chaleampol-23@hotmail.com

อ้างตอบ
กันชนท้าย  YEK ใส่  triton single cab 4x4   ห่วงโอเมก้า  2  ห่วงตะขอลากปากนกแก้วราคาเท่าไร่e-mail  chaleampol-23@hotmail.com
คำตอบที่ 90
teentoashop3
teentoashop3

สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3
นายโต้ง 086-6699440
นายเบียร์ 081-8669806

อ้างตอบ
คำตอบที่ 91
dedet
dedet

คำตอบที่ 25
TTS3

ขอลากปากนกแก้วหัวบอล P2


หัวบอลรับน้ำหนักได้กี่ตันครับ
ขอราคา+ค่าจัดส่ง ทาง ded.j@hotmail.com ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 92
dedet
dedet

คำตอบที่ 91
dedet

คำตอบที่ 25
TTS3

ขอลากปากนกแก้วหัวบอล P2หัวบอลรับน้ำหนักได้กี่ตันครับ
ขอราคา ปากนกแก้วหัวบอล P2

ขอราคา OMEGA 3/4"

+ค่าจัดส่งทั้งสองอย่าง

ทาง ded.j@hotmail.com ด้วยครับขอบคุณครับอ้างตอบ
คำตอบที่ 93
teentoashop3
teentoashop3


กันชนหลัง ISUZU D-MAX VCROSS ใหม่
REAR BUMPER ISUZU D-MAX รหัส : R-D2

อ้างตอบ
กันชนหลัง ISUZU D-MAX VCROSS ใหม่REAR BUMPER ISUZU D-MAX รหัส : R-D2
คำตอบที่ 94
ทิวากร จันทวงค์
ทิวากร จันทวงค์

ขอทราบราคากันชนหน้า(แบบถอด) - หลัง ของโตโยต้า พรีรันเนอร์ และราคาจัดส่งสินค้า อยู่ที่ จ.เลยครับทิวากร   จันทวงค์
เบอร์โทร 090-4567980

อ้างตอบ
คำตอบที่ 95
srisanam
srisanam

ขอราคากันชนหลัง ดีแม็ก 4wd
srisanam@hotmail.com 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 96
teentoashop3
teentoashop3

สินค้าและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3
นายโต้ง 086-6699440
นายเบียร์ 081-8669806

อ้างตอบ
คำตอบที่ 97
Jackiewan
Jackiewan

พี่ครับไม่ทราบว่า ได้ BT-50 Pro ต้นแบบใส่กันชนท้ายหรือยังครับ

ถ้ายัง ผมสนใจนะครับ 090-9708674  ( โต้งครับ )

อ้างตอบ
พี่ครับไม่ทราบว่า ได้ BT-50 Pro ต้นแบบใส่กันชนท้ายหรือยังครับถ้ายัง ผมสนใจนะครับ	 090-9708674  ( โต้งครับ )
คำตอบที่ 98
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 97
Jackiewan

พี่ครับไม่ทราบว่า ได้ BT-50 Pro ต้นแบบใส่กันชนท้ายหรือยังครับ

ถ้ายัง ผมสนใจนะครับ 090-9708674  ( โต้งครับ )
ทางโรงงานแจ้งมาว่า ใช้กับตัวของฟอร์ด T6 รุ่น R-FR5 ได้เลยครับ
ตอนนี้มีเหลืออยู่ 1 ตัวถ้าคุณโต้ง สนใจครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 97Jackiewan

พี่ครับไม่ทราบว่า ได้ BT-50 Pro ต้นแบบใส่กันชนท้ายหรือยังครับถ้ายัง ผมสนใจนะครับ	 090-9708674  ( โต้งครับ ) ทางโรงงานแจ้งมาว่า ใช้กับตัวของฟอร์ด T6 รุ่น R-FR5 ได้เลยครับตอนนี้มีเหลืออยู่ 1 ตัวถ้าคุณโต้ง สนใจครับ
คำตอบที่ 99
teentoashop3
teentoashop3

ตอนนี้ทางโรงงานต้องการรถ D-MAX ALL NEW
เพื่อสร้างกันชนหน้า (รถต้นแบบ) จัดราคาพิเศษไปเลยครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 100
phot
phot

คำตอบที่ 4
TTS3

กันชนหลัง VIGO V2
สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3
นายโต้ง 086-6699440
นายเบียร์ 081-8669806


ใส่รถ Ford EV 2007 ได้ไหมครับราคาเท่าไรถ้าได้ช่วยตอบด้วยครับ
pcr_phot@hotmail.com

อ้างตอบ
หน้า 5 of 82 (1625 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด