Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]

teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich
สินค้าเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วพร้อมจำหน่าย

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ตามตัวหนังสือสีแดงครับ  (31/08/2016)
 

BF ALL TERRAIN T/A KO / KO2/ KO3

215/75-15 ในสต๊อก
235/75-15 ในสต๊อก
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 6,500 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,900 บาท
32 x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท

215/70-16 ในสต๊อก
215/65-16 นำเข้าออเดอร์
215/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/75-16 นำเข้าออเดอร์
235/70-16 ในสต๊อก
235/85-16 ในสต๊อก
245/70-16 ในสต๊อก
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,300 บาท
255/70-16 นำเข้าออเดอร์
265 x 70 - R16 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,800 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,900 บาท (KO2)
275/70-16 ในสต๊อก
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,900 บาท
295/75-16 นำเข้าออเดอร์
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,000 บาท
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KO2)

225/65-17 ในสต๊อก
235/80-17 นำเข้าออเดอร์
245/65-17 นำเข้าออเดอร์
245/70-17 นำเข้าออเดอร์
245/75-17 นำเข้าออเดอร์
255/65-17 นำเข้าออเดอร์
255/70-17 นำเข้าออเดอร์
255/75-17 นำเข้าออเดอร์
265 x 65 - R17 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,000 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,400 บาท (KO2)
275 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 10,920 บาท
275 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,900 บาท (KO2)
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,900 บาท (KO2)
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
315 x 70 - R17 (F) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
315 x 70 - R17 (HUMMER) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
34 x10. 5 r17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r17 ในสต็อก

255/55-18 นำเข้าออเดอร์
255/70-18 ในสต๊อก
265/60-18 ในสต๊อก
265 x 65 - R18 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท
265/70-18 ในสต๊อก
275 x 65 - R18 (32.1 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,900 บาท
275/70-18 ในสต๊อก
285/60-18 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R18 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,900 บาท
305/65-18 นำเข้าออเดอร์
325/65-18 นำเข้าออเดอร์
34 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 ในสต็อก

265/60-20 นำเข้าออเดอร์
275/55-20 ในสต๊อก
275/60-20 ในสต๊อก
275/65-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 55 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 18,900 บาท
285/60-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 17,900 บาท
305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 19,000 บาท
325 x 50 - R20 ราคาเส้นละ 22,500 บาท
325 x 60 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 22,900 บาท
35 x12 5 r20 ในสต็อก
 

BF MUD TERRAIN T/A KM2 / KM3

215/75-15 นำเข้าออเดอร์
235 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 7,900 บาท
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,000 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท (KM3)
32x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,000 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท (KM3)
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,800 บาท

225 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 8,500 บาท
255/85-16 ในสต๊อก
235 x 85 - R16 ราคาเส้นละ 9,000 บาท (KM3)
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,100 บาท
255 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 10,000 บาท
255 x 85 - R16 (33.3 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท (KM3)
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 15,000 บาท

245 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,000 บาท
255 x 80 - R17 ราคาเส้นละ 11,400 บาท
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (33 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KM3)
33 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 11,300 บาท (KM3)
285/75-17 นำเข้าออเดอร์
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
305/70-17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x 12.5 - R17 (36.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 19,500 บาท

285/70-18 ในสต๊อก
305/60-18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์

305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 23,400 บาท (KM3)
325/60-20 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r20 นำเข้าออเดอร์

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

... บริการจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด ...

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]
หน้า 15 of 73 (1446 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
คำตอบที่ 281
รัตน์
รัตน์

ผมใช้พรีนเนอร์สี่ประตูอย่ากใส่ขอบ16แต่ไม่อย่ากยกต้องใช้ยางขนาดเท่าไรครับขอบคุณครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 282
Buapan Nim-on
Buapan Nim-on

ยางbr265/75/16ผมจะใส่พรีรันเนอร์สี่ประตูต้องยกมั้ยครับหรือใส่265/70/16ใด้มั้ยครับขอบคุณครับใจมันรักBFซะแล้วใด้เวลาเปลี่ยนแล้วครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 283
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 281
รัตน์

ผมใช้พรีนเนอร์สี่ประตูอย่ากใส่ขอบ16แต่ไม่อย่ากยกต้องใช้ยางขนาดเท่าไรครับขอบคุณครับ

ใหญ่กว่ายางรง ไม่เกิน 1 ไซด์

อ้างตอบ
คำตอบที่ 284
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 282
Buapan Nim-on

ยางbr265/75/16ผมจะใส่พรีรันเนอร์สี่ประตูต้องยกมั้ยครับหรือใส่265/70/16ใด้มั้ยครับขอบคุณครับใจมันรักBFซะแล้วใด้เวลาเปลี่ยนแล้วครับ

ต้องยก 2 นิ้วติดครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 285
Buapan Nim-on
Buapan Nim-on

ขอบคุณครับผมจะใส่265/70r16ผมไม่อย่ากจะยกติดมากมั้ยครับปาดใด้มั้ยครับ(ผมข่อนข้างขับเร็วจึงไม่อย่ากยกผมตั้งงบไว้50000พร้อมแม็คยางbrพอมั้ยครับขอบคุณครับเดี่ยวเจอกันนะครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 286
Buapan Nim-on
Buapan Nim-on

ในตรางยาง265/65r17เท่ากับ30.7และ265/70r16เท่ากับ30.7ผมจะใส่16ไม่ยกใ้ด้มั้ยพรีรัเนอร์สี่ประตูขอบคุณครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 287
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 286
Buapan Nim-on

ในตรางยาง265/65r17เท่ากับ30.7และ265/70r16เท่ากับ30.7ผมจะใส่16ไม่ยกใ้ด้มั้ยพรีรัเนอร์สี่ประตูขอบคุณครับ

ได้ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 288
Khun Porphol
Khun Porphol

Bf Goodrich T/A KO 33x10.5-R15 มีของไหมครับ ราคาเท่าไหร่.

อ้างตอบ
คำตอบที่ 289
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 288
Khun Porphol

Bf Goodrich T/A KO 33x10.5-R15 มีของไหมครับ ราคาเท่าไหร่.

ของหมดครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 290
เต้อ
เต้อ

ผมใช้ NP300 แม็คเดิมขอบ 18" ยกหน้าหลัง มา 2" อยากใส่ยาง 265/65R18 จะได้มั้ยครับ เส้นล่ะเท่าไหร่ ร้านอยู่แถวไหนครับ ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 291
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 290
เต้อ

ผมใช้ NP300 แม็คเดิมขอบ 18" ยกหน้าหลัง มา 2" อยากใส่ยาง 265/65R18 จะได้มั้ยครับ เส้นล่ะเท่าไหร่ ร้านอยู่แถวไหนครับ ขอบคุณครับ

ใส่ได้ครับอยากได้ยาง MT หรือ AT ร้านอยู่ลำลูกกา คลอง 8

อ้างตอบ
คำตอบที่ 292
เต้อ
เต้อ

จริงๆอยากได้ MT ครับ แต่ไม่แน่ใจจะมีขอบ 18 รึเปล่าครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 293
หนึ่ง
หนึ่ง

Ford t6 ยก3นิ้ว ใส่ยาง 315x75r16 ได้ไหมครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 294
หนึ่ง
หนึ่ง

แล้วใส่ได้ใหญ่ใหญ่สุดขนาดไหนครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 295
ต้า
ต้า

Ford t6 

ยก3นิ้ว

วัดซุ้มล้อหลังห่างจากพื้น 103 ซม.

วัดซุ้มล้อหน้าห่างจากพื้น 101 ซม.

รถใส่กันชนหน้าแล้ว

อยากจะใส่ยาง 315x75r16

จะใส่ได้ไหมครับ 

ถ้าใส่ไม่ได้แนะนำเป็นขนาดไหนดีครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 296
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 292
เต้อ

จริงๆอยากได้ MT ครับ แต่ไม่แน่ใจจะมีขอบ 18 รึเปล่าครับ

สูงสุด 17 ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 297
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 293
หนึ่ง

Ford t6 ยก3นิ้ว ใส่ยาง 315x75r16 ได้ไหมครับ

ไม่ได้ 100% ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 298
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 296
ต้า

Ford t6 

ยก3นิ้ว

วัดซุ้มล้อหลังห่างจากพื้น 103 ซม.

วัดซุ้มล้อหน้าห่างจากพื้น 101 ซม.

รถใส่กันชนหน้าแล้ว

อยากจะใส่ยาง 315x75r16

จะใส่ได้ไหมครับ 

ถ้าใส่ไม่ได้แนะนำเป็นขนาดไหนดีครับ

ต้องใส่ชุดยกยก 6 นิ้วถึงจะใส่ยาง 315 ได้ครับ

อ้างตอบ

	คำตอบที่ 296
	ต้า

		Ford t6 

		ยก3นิ้ว

		วัดซุ้มล้อหลังห่างจากพื้น 103 ซม.

		วัดซุ้มล้อหน้าห่างจากพื้น 101 ซม.

		รถใส่กันชนหน้าแล้ว

		อยากจะใส่ยาง 315x75r16

		จะใส่ได้ไหมครับ 

		ถ้าใส่ไม่ได้แนะนำเป็นขนาดไหนดีครับ


	ต้องใส่ชุดยกยก 6 นิ้วถึงจะใส่ยาง 315 ได้ครับ
คำตอบที่ 299
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 294
หนึ่ง

แล้วใส่ได้ใหญ่ใหญ่สุดขนาดไหนครับ

285 ลุ้นอยู่ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 300
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 286
Buapan Nim-on

ในตรางยาง265/65r17เท่ากับ30.7และ265/70r16เท่ากับ30.7ผมจะใส่16ไม่ยกใ้ด้มั้ยพรีรัเนอร์สี่ประตูขอบคุณครับ

มีรุ่นเดียวที่ใส่ได้โดยไม่ยกคือ T6 ครับ

อ้างตอบ
หน้า 15 of 73 (1446 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด