Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]

teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich
สินค้าเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วพร้อมจำหน่าย

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ตามตัวหนังสือสีแดงครับ  (31/08/2016)
 

BF ALL TERRAIN T/A KO / KO2/ KO3

215/75-15 ในสต๊อก
235/75-15 ในสต๊อก
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 6,500 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,900 บาท
32 x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท

215/70-16 ในสต๊อก
215/65-16 นำเข้าออเดอร์
215/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/75-16 นำเข้าออเดอร์
235/70-16 ในสต๊อก
235/85-16 ในสต๊อก
245/70-16 ในสต๊อก
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,300 บาท
255/70-16 นำเข้าออเดอร์
265 x 70 - R16 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,800 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,900 บาท (KO2)
275/70-16 ในสต๊อก
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,900 บาท
295/75-16 นำเข้าออเดอร์
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,000 บาท
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KO2)

225/65-17 ในสต๊อก
235/80-17 นำเข้าออเดอร์
245/65-17 นำเข้าออเดอร์
245/70-17 นำเข้าออเดอร์
245/75-17 นำเข้าออเดอร์
255/65-17 นำเข้าออเดอร์
255/70-17 นำเข้าออเดอร์
255/75-17 นำเข้าออเดอร์
265 x 65 - R17 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,000 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,400 บาท (KO2)
275 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 10,920 บาท
275 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,900 บาท (KO2)
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,900 บาท (KO2)
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
315 x 70 - R17 (F) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
315 x 70 - R17 (HUMMER) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
34 x10. 5 r17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r17 ในสต็อก

255/55-18 นำเข้าออเดอร์
255/70-18 ในสต๊อก
265/60-18 ในสต๊อก
265 x 65 - R18 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท
265/70-18 ในสต๊อก
275 x 65 - R18 (32.1 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,900 บาท
275/70-18 ในสต๊อก
285/60-18 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R18 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,900 บาท
305/65-18 นำเข้าออเดอร์
325/65-18 นำเข้าออเดอร์
34 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 ในสต็อก

265/60-20 นำเข้าออเดอร์
275/55-20 ในสต๊อก
275/60-20 ในสต๊อก
275/65-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 55 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 18,900 บาท
285/60-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 17,900 บาท
305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 19,000 บาท
325 x 50 - R20 ราคาเส้นละ 22,500 บาท
325 x 60 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 22,900 บาท
35 x12 5 r20 ในสต็อก
 

BF MUD TERRAIN T/A KM2 / KM3

215/75-15 นำเข้าออเดอร์
235 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 7,900 บาท
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,000 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท (KM3)
32x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,000 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท (KM3)
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,800 บาท

225 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 8,500 บาท
255/85-16 ในสต๊อก
235 x 85 - R16 ราคาเส้นละ 9,000 บาท (KM3)
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,100 บาท
255 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 10,000 บาท
255 x 85 - R16 (33.3 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท (KM3)
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 15,000 บาท

245 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,000 บาท
255 x 80 - R17 ราคาเส้นละ 11,400 บาท
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (33 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KM3)
33 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 11,300 บาท (KM3)
285/75-17 นำเข้าออเดอร์
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
305/70-17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x 12.5 - R17 (36.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 19,500 บาท

285/70-18 ในสต๊อก
305/60-18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์

305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 23,400 บาท (KM3)
325/60-20 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r20 นำเข้าออเดอร์

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

... บริการจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด ...

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]
หน้า 32 of 53 (1059 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
คำตอบที่ 621
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BF ALL 315/75 R16

อ้างตอบ
ยาง BF ALL 315/75 R16
คำตอบที่ 622
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BF ALL 315/75 R16

อ้างตอบ
ยาง BF ALL 315/75 R16
คำตอบที่ 623
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BF ALL 315/75 R16

อ้างตอบ
ยาง BF ALL 315/75 R16
คำตอบที่ 624
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BF ALL 315/75 R16

อ้างตอบ
ยาง BF ALL 315/75 R16
คำตอบที่ 625
teentoashop3
teentoashop3

#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!
BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!

อ้างตอบ
#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!
คำตอบที่ 626
teentoashop3
teentoashop3

#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!
BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!

อ้างตอบ
#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!
คำตอบที่ 627
teentoashop3
teentoashop3

#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!
BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!

อ้างตอบ
#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!
คำตอบที่ 628
teentoashop3
teentoashop3

#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!
BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!

อ้างตอบ
#ยังคงความหล่อตลอดกาล!!!BF KM3 #รุ่นใหม่มาแรงงง!!
คำตอบที่ 629
teentoashop3
teentoashop3

BFGoodrich KO2 ขนาด 265/75-16 คู่กับ 16”x 8”

อ้างตอบ
BFGoodrich KO2 ขนาด 265/75-16 คู่กับ 16”x 8”
คำตอบที่ 630
teentoashop3
teentoashop3

- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )
ราคาเส้นละ 10,900 บาท 

อ้างตอบ
- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )ราคาเส้นละ 10,900 บาท 
คำตอบที่ 631
teentoashop3
teentoashop3

- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )
ราคาเส้นละ 10,900 บาท 

อ้างตอบ
- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )ราคาเส้นละ 10,900 บาท 
คำตอบที่ 632
teentoashop3
teentoashop3

- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )
ราคาเส้นละ 10,900 บาท 

อ้างตอบ
- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )ราคาเส้นละ 10,900 บาท 
คำตอบที่ 633
teentoashop3
teentoashop3

- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )
ราคาเส้นละ 10,900 บาท 

อ้างตอบ
- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )ราคาเส้นละ 10,900 บาท 
คำตอบที่ 634
teentoashop3
teentoashop3

- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )
ราคาเส้นละ 10,900 บาท 

อ้างตอบ
- 315/70R17 KO2 ( มี 4 เส้นเท่านั้น )ราคาเส้นละ 10,900 บาท 
คำตอบที่ 635
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BFGoodrich USA 35*12.5-18 KM3 

อ้างตอบ
ยาง BFGoodrich USA 35*12.5-18 KM3 
คำตอบที่ 636
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BFGoodrich USA 35*12.5-18 KM3 

อ้างตอบ
ยาง BFGoodrich USA 35*12.5-18 KM3 
คำตอบที่ 637
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BFGoodrich USA 35*12.5-18 KM3 

อ้างตอบ
ยาง BFGoodrich USA 35*12.5-18 KM3 
คำตอบที่ 638
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BF Goodrich 275/70 R18 ใส่ได้ไม่ต้องยก #FORD Ranger

อ้างตอบ
ยาง BF Goodrich 275/70 R18 ใส่ได้ไม่ต้องยก #FORD Ranger
คำตอบที่ 639
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BF Goodrich 275/70 R18 ใส่ได้ไม่ต้องยก #FORD Ranger

อ้างตอบ
ยาง BF Goodrich 275/70 R18 ใส่ได้ไม่ต้องยก #FORD Ranger
คำตอบที่ 640
teentoashop3
teentoashop3

ยาง BF Goodrich 275/70 R18 ใส่ได้ไม่ต้องยก #FORD Ranger

อ้างตอบ
ยาง BF Goodrich 275/70 R18 ใส่ได้ไม่ต้องยก #FORD Ranger
หน้า 32 of 53 (1059 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด