Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]

teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich
สินค้าเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วพร้อมจำหน่าย

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ตามตัวหนังสือสีแดงครับ  (31/08/2016)
 

BF ALL TERRAIN T/A KO / KO2/ KO3

215/75-15 ในสต๊อก
235/75-15 ในสต๊อก
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 6,500 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,900 บาท
32 x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท

215/70-16 ในสต๊อก
215/65-16 นำเข้าออเดอร์
215/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/75-16 นำเข้าออเดอร์
235/70-16 ในสต๊อก
235/85-16 ในสต๊อก
245/70-16 ในสต๊อก
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,300 บาท
255/70-16 นำเข้าออเดอร์
265 x 70 - R16 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,800 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,900 บาท (KO2)
275/70-16 ในสต๊อก
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,900 บาท
295/75-16 นำเข้าออเดอร์
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,000 บาท
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KO2)

225/65-17 ในสต๊อก
235/80-17 นำเข้าออเดอร์
245/65-17 นำเข้าออเดอร์
245/70-17 นำเข้าออเดอร์
245/75-17 นำเข้าออเดอร์
255/65-17 นำเข้าออเดอร์
255/70-17 นำเข้าออเดอร์
255/75-17 นำเข้าออเดอร์
265 x 65 - R17 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,000 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,400 บาท (KO2)
275 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 10,920 บาท
275 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,900 บาท (KO2)
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,900 บาท (KO2)
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
315 x 70 - R17 (F) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
315 x 70 - R17 (HUMMER) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
34 x10. 5 r17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r17 ในสต็อก

255/55-18 นำเข้าออเดอร์
255/70-18 ในสต๊อก
265/60-18 ในสต๊อก
265 x 65 - R18 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท
265/70-18 ในสต๊อก
275 x 65 - R18 (32.1 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,900 บาท
275/70-18 ในสต๊อก
285/60-18 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R18 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,900 บาท
305/65-18 นำเข้าออเดอร์
325/65-18 นำเข้าออเดอร์
34 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 ในสต็อก

265/60-20 นำเข้าออเดอร์
275/55-20 ในสต๊อก
275/60-20 ในสต๊อก
275/65-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 55 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 18,900 บาท
285/60-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 17,900 บาท
305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 19,000 บาท
325 x 50 - R20 ราคาเส้นละ 22,500 บาท
325 x 60 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 22,900 บาท
35 x12 5 r20 ในสต็อก
 

BF MUD TERRAIN T/A KM2 / KM3

215/75-15 นำเข้าออเดอร์
235 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 7,900 บาท
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,000 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท (KM3)
32x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,000 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท (KM3)
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,800 บาท

225 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 8,500 บาท
255/85-16 ในสต๊อก
235 x 85 - R16 ราคาเส้นละ 9,000 บาท (KM3)
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,100 บาท
255 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 10,000 บาท
255 x 85 - R16 (33.3 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท (KM3)
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 15,000 บาท

245 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,000 บาท
255 x 80 - R17 ราคาเส้นละ 11,400 บาท
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (33 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KM3)
33 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 11,300 บาท (KM3)
285/75-17 นำเข้าออเดอร์
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
305/70-17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x 12.5 - R17 (36.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 19,500 บาท

285/70-18 ในสต๊อก
305/60-18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์

305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 23,400 บาท (KM3)
325/60-20 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r20 นำเข้าออเดอร์

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

... บริการจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด ...

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]
หน้า 42 of 74 (1475 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
คำตอบที่ 821
teentoashop3
teentoashop3

BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ

อ้างตอบ
BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ
คำตอบที่ 822
teentoashop3
teentoashop3

BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ

อ้างตอบ
BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ
คำตอบที่ 823
teentoashop3
teentoashop3

BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ

อ้างตอบ
BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ
คำตอบที่ 824
teentoashop3
teentoashop3

BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ

อ้างตอบ
BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ
คำตอบที่ 825
teentoashop3
teentoashop3

BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ

อ้างตอบ
BFGoodrich KM3 ราคาพิเศษ
คำตอบที่ 826
teentoashop3
teentoashop3

#BF 265/65 R18 #KO2
เดิมๆ ไม่ต้องยกเพิ่ม

อ้างตอบ
#BF 265/65 R18 #KO2เดิมๆ ไม่ต้องยกเพิ่ม
คำตอบที่ 827
teentoashop3
teentoashop3

#ช่วงปลายๆปีเจอกัน KR3
รอสรุปเรื่องไซส์ยางกับราคา

#BFGoodrichKR3 #BFGKR3
 

อ้างตอบ
#ช่วงปลายๆปีเจอกัน KR3รอสรุปเรื่องไซส์ยางกับราคา
#BFGoodrichKR3 #BFGKR3 
คำตอบที่ 828
อภิชาญ
อภิชาญ

ต้องการ bf mud 31×10.50 r15 ต้องการ 1 เส้นคับ

 

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 829
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2 
275/55-20 New Fortuner
ไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2 275/55-20 New Fortunerไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ
คำตอบที่ 830
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2 
275/55-20 New Fortuner
ไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2 275/55-20 New Fortunerไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ
คำตอบที่ 831
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2 
275/55-20 New Fortuner
ไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2 275/55-20 New Fortunerไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ
คำตอบที่ 832
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2 
285/70-17 RAPTOR
ไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2 285/70-17 RAPTORไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ
คำตอบที่ 833
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2 
285/70-17 RAPTOR
ไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2 285/70-17 RAPTORไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ
คำตอบที่ 834
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2 
285/70-17 RAPTOR
ไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2 285/70-17 RAPTORไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ
คำตอบที่ 835
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2 
285/70-17 RAPTOR
ไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2 285/70-17 RAPTORไม่ต้องปรับแต่ง เดิมๆ ครับ
คำตอบที่ 836
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKM3
285/75-16
เตรียมพร้อมติดตั้งพรุ่งนี้เช้า

อ้างตอบ
#BFGoodrichKM3285/75-16เตรียมพร้อมติดตั้งพรุ่งนี้เช้า
คำตอบที่ 837
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKM3
285/75-16
เตรียมพร้อมติดตั้งพรุ่งนี้เช้า

อ้างตอบ
#BFGoodrichKM3285/75-16เตรียมพร้อมติดตั้งพรุ่งนี้เช้า
คำตอบที่ 838
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2
265/70-17
จัดส่งด่วนไป จ.สงขลา

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2265/70-17จัดส่งด่วนไป จ.สงขลา
คำตอบที่ 839
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2
265/70-17
จัดส่งด่วนไป จ.สงขลา

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2265/70-17จัดส่งด่วนไป จ.สงขลา
คำตอบที่ 840
teentoashop3
teentoashop3

#BF 235/85-16 #KM3
จัดส่งด่วน จ.เแพร่

อ้างตอบ
#BF 235/85-16 #KM3จัดส่งด่วน จ.เแพร่
หน้า 42 of 74 (1475 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด