Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]

teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich
สินค้าเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วพร้อมจำหน่าย

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ตามตัวหนังสือสีแดงครับ  (31/08/2016)
 

BF ALL TERRAIN T/A KO / KO2/ KO3

215/75-15 ในสต๊อก
235/75-15 ในสต๊อก
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 6,500 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,900 บาท
32 x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท

215/70-16 ในสต๊อก
215/65-16 นำเข้าออเดอร์
215/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/75-16 นำเข้าออเดอร์
235/70-16 ในสต๊อก
235/85-16 ในสต๊อก
245/70-16 ในสต๊อก
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,300 บาท
255/70-16 นำเข้าออเดอร์
265 x 70 - R16 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,800 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,900 บาท (KO2)
275/70-16 ในสต๊อก
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,900 บาท
295/75-16 นำเข้าออเดอร์
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,000 บาท
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KO2)

225/65-17 ในสต๊อก
235/80-17 นำเข้าออเดอร์
245/65-17 นำเข้าออเดอร์
245/70-17 นำเข้าออเดอร์
245/75-17 นำเข้าออเดอร์
255/65-17 นำเข้าออเดอร์
255/70-17 นำเข้าออเดอร์
255/75-17 นำเข้าออเดอร์
265 x 65 - R17 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,000 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,400 บาท (KO2)
275 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 10,920 บาท
275 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,900 บาท (KO2)
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,900 บาท (KO2)
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
315 x 70 - R17 (F) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
315 x 70 - R17 (HUMMER) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
34 x10. 5 r17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r17 ในสต็อก

255/55-18 นำเข้าออเดอร์
255/70-18 ในสต๊อก
265/60-18 ในสต๊อก
265 x 65 - R18 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท
265/70-18 ในสต๊อก
275 x 65 - R18 (32.1 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,900 บาท
275/70-18 ในสต๊อก
285/60-18 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R18 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,900 บาท
305/65-18 นำเข้าออเดอร์
325/65-18 นำเข้าออเดอร์
34 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 ในสต็อก

265/60-20 นำเข้าออเดอร์
275/55-20 ในสต๊อก
275/60-20 ในสต๊อก
275/65-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 55 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 18,900 บาท
285/60-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 17,900 บาท
305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 19,000 บาท
325 x 50 - R20 ราคาเส้นละ 22,500 บาท
325 x 60 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 22,900 บาท
35 x12 5 r20 ในสต็อก
 

BF MUD TERRAIN T/A KM2 / KM3

215/75-15 นำเข้าออเดอร์
235 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 7,900 บาท
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,000 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท (KM3)
32x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,000 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท (KM3)
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,800 บาท

225 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 8,500 บาท
255/85-16 ในสต๊อก
235 x 85 - R16 ราคาเส้นละ 9,000 บาท (KM3)
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,100 บาท
255 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 10,000 บาท
255 x 85 - R16 (33.3 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท (KM3)
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 15,000 บาท

245 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,000 บาท
255 x 80 - R17 ราคาเส้นละ 11,400 บาท
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (33 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KM3)
33 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 11,300 บาท (KM3)
285/75-17 นำเข้าออเดอร์
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
305/70-17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x 12.5 - R17 (36.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 19,500 บาท

285/70-18 ในสต๊อก
305/60-18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์

305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 23,400 บาท (KM3)
325/60-20 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r20 นำเข้าออเดอร์

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

... บริการจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด ...

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]
หน้า 50 of 73 (1455 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
คำตอบที่ 981
teentoashop3
teentoashop3

New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด 
ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม 
#Nissan #Pro4X
 

อ้างตอบ
New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม #Nissan #Pro4X 
คำตอบที่ 982
teentoashop3
teentoashop3

New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด 
ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม 
#Nissan #Pro4X
 

อ้างตอบ
New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม #Nissan #Pro4X 
คำตอบที่ 983
teentoashop3
teentoashop3

New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด 
ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม 
#Nissan #Pro4X
 

อ้างตอบ
New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม #Nissan #Pro4X 
คำตอบที่ 984
teentoashop3
teentoashop3

New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด 
ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม 
#Nissan #Pro4X
 

อ้างตอบ
New ✨✨ Navara Pro4X 2021 ใหม่ล่าสุด ที่รอคอยกับซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าเดิม ช่วงล่างสแตนดาร์ดสามารถลงยาง #BFGoodrich 285/70R17 KO2 ได้เลย กับล้อแม็กซ์เดิม #Nissan #Pro4X 
คำตอบที่ 985
teentoashop3
teentoashop3

บ่ายนี้เรามีนัด ปล่อยของงง
#BFKO2275R20
#BFKO2285/75R16
#BFKM3305/55R20

อ้างตอบ
บ่ายนี้เรามีนัด ปล่อยของงง#BFKO2275R20#BFKO2285/75R16#BFKM3305/55R20
คำตอบที่ 986
teentoashop3
teentoashop3

บ่ายนี้เรามีนัด ปล่อยของงง
#BFKO2275R20
#BFKO2285/75R16
#BFKM3305/55R20

อ้างตอบ
บ่ายนี้เรามีนัด ปล่อยของงง#BFKO2275R20#BFKO2285/75R16#BFKM3305/55R20
คำตอบที่ 987
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2
#275/70R17
เบอร์นี้หายากนะครับ
ใส่ได้แทบทุกรุ่น

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2#275/70R17เบอร์นี้หายากนะครับใส่ได้แทบทุกรุ่น
คำตอบที่ 988
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrichKO2
#275/70R17
เบอร์นี้หายากนะครับ
ใส่ได้แทบทุกรุ่น

อ้างตอบ
#BFGoodrichKO2#275/70R17เบอร์นี้หายากนะครับใส่ได้แทบทุกรุ่น
คำตอบที่ 989
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 
ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 
คำตอบที่ 990
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 
ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 
คำตอบที่ 991
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 
ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 
คำตอบที่ 992
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 
ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 
คำตอบที่ 993
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 
ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 305/65R17 KO2  PR10 ตัวหนังสือขาว สัปดาห์ 2119 
คำตอบที่ 994
teentoashop3
teentoashop3

เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020

อ้างตอบ
เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020
คำตอบที่ 995
teentoashop3
teentoashop3

เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020

อ้างตอบ
เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020
คำตอบที่ 996
teentoashop3
teentoashop3

เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020

อ้างตอบ
เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020
คำตอบที่ 997
teentoashop3
teentoashop3

เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020

อ้างตอบ
เพิ่มสต็อกกันหน่อยครับ #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ผ้าใบ 8 ชั้น ตัวหนังสือขาว USA สัปดาห์ 40 ปี 2020
คำตอบที่ 998
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich All-Terrain KO2 (USA)
พร้อมจำหน่ายครับ
265/70R17 > 275/70R17 > 285/70R17 > 305/65R17 > 315/70R17 

อ้างตอบ
#BFGoodrich All-Terrain KO2 (USA)พร้อมจำหน่ายครับ265/70R17 > 275/70R17 > 285/70R17 > 305/65R17 > 315/70R17 
คำตอบที่ 999
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich All-Terrain KO2 (USA)
พร้อมจำหน่ายครับ
265/70R17 > 275/70R17 > 285/70R17 > 305/65R17 > 315/70R17 

อ้างตอบ
#BFGoodrich All-Terrain KO2 (USA)พร้อมจำหน่ายครับ265/70R17 > 275/70R17 > 285/70R17 > 305/65R17 > 315/70R17 
คำตอบที่ 1000
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich All-Terrain KO2 (USA)
พร้อมจำหน่ายครับ
265/70R17 > 275/70R17 > 285/70R17 > 305/65R17 > 315/70R17 

อ้างตอบ
#BFGoodrich All-Terrain KO2 (USA)พร้อมจำหน่ายครับ265/70R17 > 275/70R17 > 285/70R17 > 305/65R17 > 315/70R17 
หน้า 50 of 73 (1455 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด