Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]

teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich
สินค้าเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วพร้อมจำหน่าย

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ตามตัวหนังสือสีแดงครับ  (31/08/2016)
 

BF ALL TERRAIN T/A KO / KO2/ KO3

215/75-15 ในสต๊อก
235/75-15 ในสต๊อก
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 6,500 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 7,900 บาท
32 x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท

215/70-16 ในสต๊อก
215/65-16 นำเข้าออเดอร์
215/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/70-16 นำเข้าออเดอร์
225/75-16 นำเข้าออเดอร์
235/70-16 ในสต๊อก
235/85-16 ในสต๊อก
245/70-16 ในสต๊อก
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,300 บาท
255/70-16 นำเข้าออเดอร์
265 x 70 - R16 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,800 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,900 บาท (KO2)
275/70-16 ในสต๊อก
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,900 บาท
295/75-16 นำเข้าออเดอร์
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,000 บาท
315 x 75 - R16 (34.6 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KO2)

225/65-17 ในสต๊อก
235/80-17 นำเข้าออเดอร์
245/65-17 นำเข้าออเดอร์
245/70-17 นำเข้าออเดอร์
245/75-17 นำเข้าออเดอร์
255/65-17 นำเข้าออเดอร์
255/70-17 นำเข้าออเดอร์
255/75-17 นำเข้าออเดอร์
265 x 65 - R17 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,000 บาท
265 x 70 - R17 (31.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 11,400 บาท (KO2)
275 x 65 - R17 ราคาเส้นละ 10,920 บาท
275 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,900 บาท (KO2)
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (32.8 นิ้ว) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 12,900 บาท (KO2)
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
315 x 70 - R17 (F) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
315 x 70 - R17 (HUMMER) ตัวหนังสือดำ ราคาเส้นละ 13,900 บาท
34 x10. 5 r17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r17 ในสต็อก

255/55-18 นำเข้าออเดอร์
255/70-18 ในสต๊อก
265/60-18 ในสต๊อก
265 x 65 - R18 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท
265/70-18 ในสต๊อก
275 x 65 - R18 (32.1 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,900 บาท
275/70-18 ในสต๊อก
285/60-18 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R18 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,900 บาท
305/65-18 นำเข้าออเดอร์
325/65-18 นำเข้าออเดอร์
34 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 ในสต็อก

265/60-20 นำเข้าออเดอร์
275/55-20 ในสต๊อก
275/60-20 ในสต๊อก
275/65-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 55 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 18,900 บาท
285/60-20 นำเข้าออเดอร์
285 x 65 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 17,900 บาท
305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 19,000 บาท
325 x 50 - R20 ราคาเส้นละ 22,500 บาท
325 x 60 - R20 (ตัวหนังสือขาว) ราคาเส้นละ 22,900 บาท
35 x12 5 r20 ในสต็อก
 

BF MUD TERRAIN T/A KM2 / KM3

215/75-15 นำเข้าออเดอร์
235 x 75 - R15 ราคาเส้นละ 7,900 บาท
30 x 9.5 - R15 (29.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,000 บาท
31 x 10.5 - R15 (30.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 8,500 บาท (KM3)
32x10.5 r15 นำเข้าออเดอร์
33 x 10.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,000 บาท
33 x 12.5 - R15 (32.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,800 บาท (KM3)
35 x 12.5 - R15 (34.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,800 บาท

225 x 75 - R16 ราคาเส้นละ 8,500 บาท
255/85-16 ในสต๊อก
235 x 85 - R16 ราคาเส้นละ 9,000 บาท (KM3)
245 x 75 - R16 (30.5 นิ้ว) ราคาเส้นละ 9,300 บาท
265 x 75 - R16 (31.9 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,100 บาท
255 x 70 - R16 ราคาเส้นละ 10,000 บาท
255 x 85 - R16 (33.3 นิ้ว) ราคาเส้นละ 10,500 บาท
285 x 75 - R16 (32.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,500 บาท (KM3)
305/70-16 ในสต๊อก
315 x 75 - R16 (34.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 15,000 บาท

245 x 70 - R17 ราคาเส้นละ 11,000 บาท
255 x 80 - R17 ราคาเส้นละ 11,400 บาท
265 x 70 - R17 (31.7 นิ้ว) ราคาเส้นละ 12,500 บาท
285 x 70 - R17 (33 นิ้ว) ราคาเส้นละ 13,400 บาท (KM3)
33 x 12.5 - R17 ราคาเส้นละ 11,300 บาท (KM3)
285/75-17 นำเข้าออเดอร์
305/65-17 นำเข้าออเดอร์
305/70-17 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r17 นำเข้าออเดอร์
37 x 12.5 - R17 (36.8 นิ้ว) ราคาเส้นละ 19,500 บาท

285/70-18 ในสต๊อก
305/60-18 นำเข้าออเดอร์
35 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r18 นำเข้าออเดอร์

305 x 55 - R20 ราคาเส้นละ 23,400 บาท (KM3)
325/60-20 นำเข้าออเดอร์
37 x12 5 r20 นำเข้าออเดอร์

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

... บริการจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด ...

Teentoa Shop 3 / จำหน่ายยาง BF Goodrich [USA.]
หน้า 69 of 74 (1475 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
คำตอบที่ 1361
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BFGoodrich 215/75-15 #KM3
Made in USA 

อ้างตอบ
ยาง #BFGoodrich 215/75-15 #KM3Made in USA 
คำตอบที่ 1362
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BFGoodrich 215/75-15 #KM3
Made in USA 

อ้างตอบ
ยาง #BFGoodrich 215/75-15 #KM3Made in USA 
คำตอบที่ 1363
teentoashop3
teentoashop3

BFGoodrich #Trail #Terrail
มีสินค้า
215/65 R16 98T
245/70 R16 111T
255/70 R16 115T
265/70 R16 112T
265/75 R16 116T

215/60 R17 98T
235/65 R17 108T
265/65 R17 112T
265/70 R17 115T

225/60 R18 100T
235/55 R18 104T
235/60 R18 107T
255/55 R18 109T
265/60 R18 110T

255/55 R19 11H
265/50 R20 107H

อ้างตอบ
BFGoodrich #Trail #Terrailมีสินค้า215/65 R16 98T245/70 R16 111T255/70 R16 115T265/70 R16 112T265/75 R16 116T
215/60 R17 98T235/65 R17 108T265/65 R17 112T265/70 R17 115T
225/60 R18 100T235/55 R18 104T235/60 R18 107T255/55 R18 109T265/60 R18 110T
255/55 R19 11H265/50 R20 107H
คำตอบที่ 1364
teentoashop3
teentoashop3

Made in USA ➕ Made in Thai 
มีพร้อมให้เลือกทุกไซส์
#BFGoodrich   #KO2  #KM3 (USA & THA)

BFGoodrich KO2-KM3
215/75-15 KM3 (USA)
235/75-15 KO2(USA)
235/75-15 KM3 (USA) 
205/80-16 KM3 (USA) 
215/65-16 KO2 (USA)
215/70-16 KO2 (THA)
225/70-16 KO2 (THA)
225/70-16 KO2 (THA)
225/75-16 KO2 (THA)
225/75-16 KM3 (USA)
235/70-16 KO2 (THA)
235/85-16 KO2 (THA)
235/85-16 KM3 (USA)
255/85-16 KM3 (USA)
245/70-16 KO2 (THA) 
245/75-16 KM3 (USA) 
265/70-16 KO2 (USA&THA)
265/70-16 KM3 (USA)
265/75-16 KO2 (USA&THA)
265/75-16 KM3 (USA)
275/70-16 KO2 (USA)
285/75-16 KO2 (USA)
285/75-16 KM3 (USA)
315/75-16 KM3 (USA)
225/65-17 KM3 (USA)
265/65-17 KO2 (THA) 
275/65-17 KO2 (THA)
265/70-17 KO2 (USA&THA)
265/70-17 KM3 (USA)
285/70-17 KO2 (USA&THA)
285/70-17 KM3 (USA)
315/70-17 KO2 (USA)
315/70-17 KM3 (USA)
255/55-18 KO2 (USA)
265/60-18 KO2 (USA&THA)
265/60-18 KM3 (USA)
265/65-18 KO2 (USA)
285/60-18 KO2 (USA)
285/65-18 KO2 (USA)
275/55-20 KO2 (USA)
275/60-20 KO2 (USA)
285/55-20 KO2 (USA)
305/55-20 KM3 (USA)
30x9.5 R15  KO2 (USA)
31x10.5 R15 KO2 (USA)
31x10.5 R15 KM3 (USA)
32x11.5 R15 KM3 (USA)
33x12.5 R15 KO2 (USA)
35x12.5 R15 KM3 (USA)
35X12.5 R17 KM3 (USA)
37X12.5 R17 KM3 (USA)
35x12.5 R20 KM3 (USA)

อ้างตอบ
Made in USA ➕ Made in Thai มีพร้อมให้เลือกทุกไซส์#BFGoodrich   #KO2  #KM3 (USA & THA)
BFGoodrich KO2-KM3215/75-15 KM3 (USA)235/75-15 KO2(USA)235/75-15 KM3 (USA) 205/80-16 KM3 (USA) 215/65-16 KO2 (USA)215/70-16 KO2 (THA)225/70-16 KO2 (THA)225/70-16 KO2 (THA)225/75-16 KO2 (THA)225/75-16 KM3 (USA)235/70-16 KO2 (THA)235/85-16 KO2 (THA)235/85-16 KM3 (USA)255/85-16 KM3 (USA)245/70-16 KO2 (THA) 245/75-16 KM3 (USA) 265/70-16 KO2 (USA&THA)265/70-16 KM3 (USA)265/75-16 KO2 (USA&THA)265/75-16 KM3 (USA)275/70-16 KO2 (USA)285/75-16 KO2 (USA)285/75-16 KM3 (USA)315/75-16 KM3 (USA)225/65-17 KM3 (USA)265/65-17 KO2 (THA) 275/65-17 KO2 (THA)265/70-17 KO2 (USA&THA)265/70-17 KM3 (USA)285/70-17 KO2 (USA&THA)285/70-17 KM3 (USA)315/70-17 KO2 (USA)315/70-17 KM3 (USA)255/55-18 KO2 (USA)265/60-18 KO2 (USA&THA)265/60-18 KM3 (USA)265/65-18 KO2 (USA)285/60-18 KO2 (USA)285/65-18 KO2 (USA)275/55-20 KO2 (USA)275/60-20 KO2 (USA)285/55-20 KO2 (USA)305/55-20 KM3 (USA)30x9.5 R15  KO2 (USA)31x10.5 R15 KO2 (USA)31x10.5 R15 KM3 (USA)32x11.5 R15 KM3 (USA)33x12.5 R15 KO2 (USA)35x12.5 R15 KM3 (USA)35X12.5 R17 KM3 (USA)37X12.5 R17 KM3 (USA)35x12.5 R20 KM3 (USA)
คำตอบที่ 1365
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BFGoodrich 265/60-18 #KM3
Made in USA

อ้างตอบ
ยาง #BFGoodrich 265/60-18 #KM3Made in USA
คำตอบที่ 1366
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BFGoodrich 265/60-18 #KM3
Made in USA

อ้างตอบ
ยาง #BFGoodrich 265/60-18 #KM3Made in USA
คำตอบที่ 1367
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain 
Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51
สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 
คำตอบที่ 1368
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain 
Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51
สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 
คำตอบที่ 1369
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain 
Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51
สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 
คำตอบที่ 1370
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain 
Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51
สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 

อ้างตอบ
#BFGoodrich 265/50R20 Trail Terrain Made in USA ปี 2022 สัปดาห์ 51สำหรับลูกค้าที่ชอบลายยางดุๆ แต่ยังต้องการความนุ่ม เงียบ ใช้งานในเมืองสบายๆ กับขนาดเดิมๆรถสแตนดาร์ด 
คำตอบที่ 1371
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BF 265/70-16 #KM3

อ้างตอบ
ยาง #BF 265/70-16 #KM3
คำตอบที่ 1372
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BF 265/75-16 #KM3
   Made in USA

อ้างตอบ
ยาง #BF 265/75-16 #KM3   Made in USA
คำตอบที่ 1373
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BF 265/75-16 #KM3
   Made in USA

อ้างตอบ
ยาง #BF 265/75-16 #KM3   Made in USA
คำตอบที่ 1374
teentoashop3
teentoashop3

ยาง #BF 265/75-16 #KM3
   Made in USA

อ้างตอบ
ยาง #BF 265/75-16 #KM3   Made in USA
คำตอบที่ 1375
teentoashop3
teentoashop3

แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 
ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ

อ้างตอบ
แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ
คำตอบที่ 1376
teentoashop3
teentoashop3

แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 
ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ

อ้างตอบ
แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ
คำตอบที่ 1377
teentoashop3
teentoashop3

แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 
ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ

อ้างตอบ
แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ
คำตอบที่ 1378
teentoashop3
teentoashop3

แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว 
#BFGoodrich 265/65R18 KO2 
ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ

อ้างตอบ
แค่เปลี่ยนยาง…ก็ดุขึ้นแล้ว #BFGoodrich 265/65R18 KO2 ใน Ford Ranger ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ
คำตอบที่ 1379
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 285/70R17 KO2 
ใน Jeep Gladiator ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrich 285/70R17 KO2 ใน Jeep Gladiator ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ
คำตอบที่ 1380
teentoashop3
teentoashop3

#BFGoodrich 285/70R17 KO2 
ใน Jeep Gladiator ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ

อ้างตอบ
#BFGoodrich 285/70R17 KO2 ใน Jeep Gladiator ล้อเดิม ความสูงเดิมครับ
หน้า 69 of 74 (1475 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด