Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch

teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch

New Model 2020
12000 ปอนด์ 6.6hp 5.5 ตัน (สลิง) ราคา 12,500-
12000 ปอนด์ 6.6hp 5.5 ตัน (เชือก) ราคา 13,500-
12000 ปอนด์ 7.3hp 5.5 ตัน (สลิง) ราคา 14,000-
12000 ปอนด์ 7.3hp 5.5 ตัน (เชือก) ราคา 15,000-
12000 ปอนด์ (สลิง) รุ่น Gen II รีโมท wireless ราคา 16,000-

20000 Lb 12VDc (สลิง) ราคา 24,000-
12000 Lb 7.3HP (เชือก) ราคา 21000-
12000 Lb 7.3HP (สลิง) ราคา 18000-
9500Lb 5.5HP (เชือก) ราคา 18000-
9500LB 5.5HP (สลิง) ราคา 15000-
4000LB  (สลิง) ราคา 6500-

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch
หน้า 3 of 8 (141 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8
คำตอบที่ 41
teentoashop3
teentoashop3

- สลิง winch size 9.1mm.x28m. + ตะขอ 3/8" ราคาชุดละ 1,900 บาท

อ้างตอบ
- สลิง winch size 9.1mm.x28m. + ตะขอ 3/8" ราคาชุดละ 1,900 บาท
คำตอบที่ 42
teentoashop3
teentoashop3

 

- ตะขอ hook winch size 3/8" พร้อมสายดึงสีแดง ราคาตัวละ 400 บาท

อ้างตอบ
 
- ตะขอ hook winch size 3/8" พร้อมสายดึงสีแดง ราคาตัวละ 400 บาท
คำตอบที่ 43
teentoashop3
teentoashop3

- ตะขอ hook winch แบบหมุนได้รอบตัว ราคาตัวละ 1,900 บาท

อ้างตอบ
- ตะขอ hook winch แบบหมุนได้รอบตัว ราคาตัวละ 1,900 บาท
คำตอบที่ 44
teentoashop3
teentoashop3

- รอกทด SNATCH BOCK 8T ราคาตัวละ 1,900 บาท (max.load.8000kg.)

อ้างตอบ
- รอกทด SNATCH BOCK 8T ราคาตัวละ 1,900 บาท (max.load.8000kg.)
คำตอบที่ 45
teentoashop3
teentoashop3

- โอเมก้า size 5/8" ราคาตัวละ 250 บาท

อ้างตอบ
- โอเมก้า size 5/8" ราคาตัวละ 250 บาท
คำตอบที่ 46
teentoashop3
teentoashop3

- สลักต่อตะขอ 3.8T ราคาชุดละ 650 บาท

อ้างตอบ
- สลักต่อตะขอ 3.8T ราคาชุดละ 650 บาท
คำตอบที่ 47
teentoashop3
teentoashop3

จัดล๊อตใหญ่ export...top speed winch ไปกับ toyota landcruiser ทั้งหมด 21 คัน

อ้างตอบ
จัดล๊อตใหญ่ export...top speed winch ไปกับ toyota landcruiser ทั้งหมด 21 คัน
คำตอบที่ 48
teentoashop3
teentoashop3

จัดล๊อตใหญ่ export...top speed winch ไปกับ toyota landcruiser ทั้งหมด 21 คัน

อ้างตอบ
จัดล๊อตใหญ่ export...top speed winch ไปกับ toyota landcruiser ทั้งหมด 21 คัน
คำตอบที่ 49
teentoashop3
teentoashop3

จัดล๊อตใหญ่ export...top speed winch ไปกับ toyota landcruiser ทั้งหมด 21 คัน

อ้างตอบ
จัดล๊อตใหญ่ export...top speed winch ไปกับ toyota landcruiser ทั้งหมด 21 คัน
คำตอบที่ 50
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 17500 ปอนด์
สินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 17500 ปอนด์สินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 51
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 17500 ปอนด์
สินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 17500 ปอนด์สินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 52
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 12000 ปอนด์ new model
สินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 12000 ปอนด์ new modelสินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 53
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 12000 ปอนด์ new model
สินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า Top speed. 12000 ปอนด์ new modelสินค้ารับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)อะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 54
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด
- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.
- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 55
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด
- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.
- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 56
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด
- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.
- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 57
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด
- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.
- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

อ้างตอบ
วินซ์ไฟฟ้า TOP SPEED ขนาด 9500 ปอนด์ โมเดลใหม่ล่าสุด- ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นเพื่อนทุกทริปการเดินทาง ถูกใจคอออฟโรด.- รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)- มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน
คำตอบที่ 58
teentoashop3
teentoashop3

Winch Top speed 4000 ปอนด์ 12V 4000LB  (สลิง) ราคา 6500-

อ้างตอบ
Winch Top speed 4000 ปอนด์ 12V 4000LB  (สลิง) ราคา 6500-
คำตอบที่ 59
teentoashop3
teentoashop3

Winch Top speed 4000 ปอนด์ 12V

อ้างตอบ
Winch Top speed 4000 ปอนด์ 12V
คำตอบที่ 60
teentoashop3
teentoashop3

Winch Top speed 4000 ปอนด์ 12V 4000LB  (สลิง) ราคา 6500-

อ้างตอบ
Winch Top speed 4000 ปอนด์ 12V 4000LB  (สลิง) ราคา 6500-
หน้า 3 of 8 (141 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด