Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch

teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch

New Model 2020
12000 ปอนด์ 6.6hp 5.5 ตัน (สลิง) ราคา 12,500-
12000 ปอนด์ 6.6hp 5.5 ตัน (เชือก) ราคา 13,500-
12000 ปอนด์ 7.3hp 5.5 ตัน (สลิง) ราคา 14,000-
12000 ปอนด์ 7.3hp 5.5 ตัน (เชือก) ราคา 15,000-
12000 ปอนด์ (สลิง) รุ่น Gen II รีโมท wireless ราคา 16,000-

20000 Lb 12VDc (สลิง) ราคา 24,000-
12000 Lb 7.3HP (เชือก) ราคา 21000-
12000 Lb 7.3HP (สลิง) ราคา 18000-
9500Lb 5.5HP (เชือก) ราคา 18000-
9500LB 5.5HP (สลิง) ราคา 15000-
4000LB  (สลิง) ราคา 6500-

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch
หน้า 6 of 8 (141 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8
คำตอบที่ 101
teentoashop3
teentoashop3

Lot ใหม่ มาแล้ว... Topspeed Winch
มีให้เลือกทั้งสเปค มอเตอร์ 7.3Hp /6.6hp
รุ่น 12000 ปอนด์ 5.5 ตัน 
6.6hp ราคา สลิง12,500 เชือก13,500
7.3hp ราคา สลิง14,000 เชือก15,000

อ้างตอบ
Lot ใหม่ มาแล้ว... Topspeed Winchมีให้เลือกทั้งสเปค มอเตอร์ 7.3Hp /6.6hpรุ่น 12000 ปอนด์ 5.5 ตัน 6.6hp ราคา สลิง12,500 เชือก13,5007.3hp ราคา สลิง14,000 เชือก15,000
คำตอบที่ 102
teentoashop3
teentoashop3

Lot ใหม่ มาแล้ว... Topspeed Winch
มีให้เลือกทั้งสเปค มอเตอร์ 7.3Hp /6.6hp
รุ่น 12000 ปอนด์ 5.5 ตัน 
6.6hp ราคา สลิง12,500 เชือก13,500
7.3hp ราคา สลิง14,000 เชือก15,000

อ้างตอบ
Lot ใหม่ มาแล้ว... Topspeed Winchมีให้เลือกทั้งสเปค มอเตอร์ 7.3Hp /6.6hpรุ่น 12000 ปอนด์ 5.5 ตัน 6.6hp ราคา สลิง12,500 เชือก13,5007.3hp ราคา สลิง14,000 เชือก15,000
คำตอบที่ 103
teentoashop3
teentoashop3

Lot ใหม่ มาแล้ว... Topspeed Winch
มีให้เลือกทั้งสเปค มอเตอร์ 7.3Hp /6.6hp
รุ่น 12000 ปอนด์ 5.5 ตัน 
6.6hp ราคา สลิง12,500 เชือก13,500
7.3hp ราคา สลิง14,000 เชือก15,000

อ้างตอบ
Lot ใหม่ มาแล้ว... Topspeed Winchมีให้เลือกทั้งสเปค มอเตอร์ 7.3Hp /6.6hpรุ่น 12000 ปอนด์ 5.5 ตัน 6.6hp ราคา สลิง12,500 เชือก13,5007.3hp ราคา สลิง14,000 เชือก15,000
คำตอบที่ 104
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้า

Top Speed Winch 12000lbs Gen 2

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้า
Top Speed Winch 12000lbs Gen 2
คำตอบที่ 105
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้า

Top Speed Winch 12000lbs Gen 2

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้า
Top Speed Winch 12000lbs Gen 2
คำตอบที่ 106
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้า

Top Speed Winch 12000lbs Gen 2

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้า
Top Speed Winch 12000lbs Gen 2
คำตอบที่ 107
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้า

Top Speed Winch 12000lbs Gen 2

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้า
Top Speed Winch 12000lbs Gen 2
คำตอบที่ 108
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้า

Top Speed Winch 12000lbs Gen 2

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้า
Top Speed Winch 12000lbs Gen 2
คำตอบที่ 109
teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch

อ้างตอบ
Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch
คำตอบที่ 110
teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch

อ้างตอบ
Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch
คำตอบที่ 111
teentoashop3
teentoashop3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch

อ้างตอบ
Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Top Speed Winch
คำตอบที่ 112
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop
คำตอบที่ 113
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop
คำตอบที่ 114
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop
คำตอบที่ 115
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่ง flash Express ชุดเบรก topspeed รุ่นสปริงเบรคไปอ.เมือง จ.ชุมพร ขอบคุณลูกค้ามากครับ #topspeed #teentoashop
คำตอบที่ 116
teentoashop3
teentoashop3

โปรโมชั่นต้อนรับวันตรุษจีน
26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2565 

เฉพาะรุ่น 
Top Speed winch 12000lb 6.6hp 12v 
แบบสลิง 

**สามารถเลือกรับของแถมได้ตามด้านล่าง**
1) snatch block 8T = 1 + ถุงมือ =1
2) เชือกลาก 3 Mtrs (12T) = 1 + ถุงมือ =1
**หรือจนกว่าของแถมจะหมด**

อ้างตอบ
โปรโมชั่นต้อนรับวันตรุษจีน26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2565 
เฉพาะรุ่น Top Speed winch 12000lb 6.6hp 12v แบบสลิง 
**สามารถเลือกรับของแถมได้ตามด้านล่าง**1) snatch block 8T = 1 + ถุงมือ =12) เชือกลาก 3 Mtrs (12T) = 1 + ถุงมือ =1**หรือจนกว่าของแถมจะหมด**
คำตอบที่ 117
teentoashop3
teentoashop3

โปรโมชั่นต้อนรับวันตรุษจีน
26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2565 

เฉพาะรุ่น 
Top Speed winch 12000lb 6.6hp 12v 
แบบสลิง 

**สามารถเลือกรับของแถมได้ตามด้านล่าง**
1) snatch block 8T = 1 + ถุงมือ =1
2) เชือกลาก 3 Mtrs (12T) = 1 + ถุงมือ =1
**หรือจนกว่าของแถมจะหมด**

อ้างตอบ
โปรโมชั่นต้อนรับวันตรุษจีน26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2565 
เฉพาะรุ่น Top Speed winch 12000lb 6.6hp 12v แบบสลิง 
**สามารถเลือกรับของแถมได้ตามด้านล่าง**1) snatch block 8T = 1 + ถุงมือ =12) เชือกลาก 3 Mtrs (12T) = 1 + ถุงมือ =1**หรือจนกว่าของแถมจะหมด**
คำตอบที่ 118
teentoashop3
teentoashop3

โปรโมชั่นต้อนรับวันตรุษจีน
26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2565 

เฉพาะรุ่น 
Top Speed winch 12000lb 6.6hp 12v 
แบบสลิง 

**สามารถเลือกรับของแถมได้ตามด้านล่าง**
1) snatch block 8T = 1 + ถุงมือ =1
2) เชือกลาก 3 Mtrs (12T) = 1 + ถุงมือ =1
**หรือจนกว่าของแถมจะหมด**

อ้างตอบ
โปรโมชั่นต้อนรับวันตรุษจีน26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2565 
เฉพาะรุ่น Top Speed winch 12000lb 6.6hp 12v แบบสลิง 
**สามารถเลือกรับของแถมได้ตามด้านล่าง**1) snatch block 8T = 1 + ถุงมือ =12) เชือกลาก 3 Mtrs (12T) = 1 + ถุงมือ =1**หรือจนกว่าของแถมจะหมด**
คำตอบที่ 119
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ TopSpeed 4500ปอนด์ แรงดึง 2ตัน

อ้างตอบ
วินซ์ TopSpeed 4500ปอนด์ แรงดึง 2ตัน
คำตอบที่ 120
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์ TopSpeed 4500ปอนด์ แรงดึง 2ตัน

อ้างตอบ
วินซ์ TopSpeed 4500ปอนด์ แรงดึง 2ตัน
หน้า 6 of 8 (141 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด