Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่ายชุดยก UNICON4x4 Gen2 ทั้ง 2WD 4WD กระทู้นี้ครับ

teentoashop3
teentoashop3

ชุดยก UNICON4x4 Gen2 ขนาด 4" - 10" (update 16/06/64)

TOYOTA
- Revo / Vigo 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Revo / Vigo 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 53,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Revo / Vigo 10" : คอม้าชิ้นเดียว / 83,000 บาท (ใส่ยาง 37")
- Fortuner 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 58,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Fortuner 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 63,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- FJ Cruiser 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 58,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- FJ Cruiser 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 63,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Tiger & Sport Rider SR5 5"  / 41,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Tiger & Sport Rider SR5 6"  / 43,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Vigo (2 WD) 4" / 41,000 บาท (ใส่ยาง 31")

ISUZU
- D-Max 5" / 43,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- D-Max 7" / 48,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Rodeo 5" / 43,000 บาท
- Trooper 5" / 50,000 บาท
- V-Cross (2012-2019) 5" / 47,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- V-Cross 7" / 52,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- V-Cross 9" / 57,000 บาท (ใส่ยาง 37")
- V-Cross (2020) 4.5" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท
- V-Cross (2020) 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 53,000 บาท
- Mu-X 5" / 57,000 บาท

CHEVROLET
- Colorado (2012-2017) 5" / 47,000 บาท (ใส่ยาง 33") 
- Colorado (2012-2017) 7" / 52,000 บาท (ใส่ยาง 35") 
- New Chevrolet (2018-2020) 5" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท
- New Chevrolet (2018-2020) 7" : คอม้าชิ้นเดียว / 53,000 บาท
- Traiblazer (2012-2017) : คอม้าชิ้นเดียว 5" / 58,000 บาท (ใส่ยาง 33")

NISSAN
- Navara D40 / NP300 : คอม้าชิ้นเดียว 4.5" / 48,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Navara D40 / NP300 Coil : คอม้าชิ้นเดียว 6"  / 53,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Frontier 5" / 43,000 บาท

FORD / MAZDA
- T6/T7 Bi-Turbo 4" / 63,000 บาท (ใส่ยาง 33") 
- T6/T7 Bi-Turbo 5" / 65,000 บาท (ใส่ยาง 35") 
- T6/T7 Bi-Turbo 6" / 67,000 บาท (ใส่ยาง 37") 
- T6/T7 Bi-Turbo (Hi-Rid) 4" / 55,000 บาท (ใส่ยาง 33") 
- T6/T7 Bi-Turbo (Hi-Rid) 5" / 57,000 บาท (ใส่ยาง 35") 
- T6/T7 Bi-Turbo (Hi-Rid) 6" / 59,000 บาท (ใส่ยาง 37") 
- Old Ford / Fighter 5" / 43,000 บาท
- Everest 4" / 80,000 บาท
- Everest 5" / 82,000 บาท
- Everest 6" / 84,000 บาท
- Raptor 4" / 82,000 บาท New !
- Raptor 5" / 86,000 บาท New !
- Raptor 6" / 88,000 บาท New !

MITSUBISHI
- Triton 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท
- Triton 6" / 53,000 บาท
- Triton 10" / 58,000 บาท
- Pajero Sport  4" / 58,000 บาท New !
- Pajero Sport  6" / 63,000 บาท New !
- Strada & Pajero 5" / 43,000 บาท

UPPER ARM
Standard

- Ford / 12,900 บาท
- V-Cross / 12,900 บาท
- Navara / 12,900 บาท
- Triton / 12,900 บาท
Ball Joint
- Ford / 17,800 บาท
- V-Cross / 17,800 บาท
- Navara / 17,800 บาท
- Triton / 17,800 บาท
ตัวดรอปเพลา
- Vigo, Revo / 9,500 บาท

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่ายชุดยก UNICON4x4 Gen2 ทั้ง 2WD 4WD กระทู้นี้ครับ
หน้า 4 of 11 (201 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
คำตอบที่ 61
teentoashop3
teentoashop3

#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"
""""TRITON 4WD""""

อ้างตอบ
#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"""""TRITON 4WD""""
คำตอบที่ 62
teentoashop3
teentoashop3

#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"
""""TRITON 4WD""""

อ้างตอบ
#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"""""TRITON 4WD""""
คำตอบที่ 63
teentoashop3
teentoashop3

#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"
""""TRITON 4WD""""

อ้างตอบ
#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"""""TRITON 4WD""""
คำตอบที่ 64
teentoashop3
teentoashop3

#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"
""""TRITON 4WD""""

อ้างตอบ
#มาอีกชุดแล้ว UNICRON 6"""""TRITON 4WD""""
คำตอบที่ 65
teentoashop3
teentoashop3

#สายหล่อบอกมา
#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง
#ชุดยกUNICRON 4" 
 

อ้างตอบ
#สายหล่อบอกมา#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง#ชุดยกUNICRON 4"  
คำตอบที่ 66
teentoashop3
teentoashop3

#สายหล่อบอกมา
#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง
#ชุดยกUNICRON 4" 
 

อ้างตอบ
#สายหล่อบอกมา#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง#ชุดยกUNICRON 4"  
คำตอบที่ 67
teentoashop3
teentoashop3

#สายหล่อบอกมา
#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง
#ชุดยกUNICRON 4" 
 

อ้างตอบ
#สายหล่อบอกมา#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง#ชุดยกUNICRON 4"  
คำตอบที่ 68
teentoashop3
teentoashop3

#สายหล่อบอกมา
#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง
#ชุดยกUNICRON 4" 
 

อ้างตอบ
#สายหล่อบอกมา#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง#ชุดยกUNICRON 4"  
คำตอบที่ 69
teentoashop3
teentoashop3

#สายหล่อบอกมา
#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง
#ชุดยกUNICRON 4" 
 

อ้างตอบ
#สายหล่อบอกมา#สุดท้ายก็จบที่การยกสูง#ชุดยกUNICRON 4"  
คำตอบที่ 70
teentoashop3
teentoashop3

ชุดยก V-Cross 2020

อ้างตอบ
ชุดยก V-Cross 2020
คำตอบที่ 71
teentoashop3
teentoashop3

ชุดยก V-Cross 2020

อ้างตอบ
ชุดยก V-Cross 2020
คำตอบที่ 72
teentoashop3
teentoashop3

ชุดยก 4 นิ้ว Unicon รถ Revo Preruner

อ้างตอบ
ชุดยก 4 นิ้ว Unicon รถ Revo Preruner
คำตอบที่ 73
teentoashop3
teentoashop3

JUMBOSET.ยก6" UINCORN หล่อๆ

อ้างตอบ
JUMBOSET.ยก6" UINCORN หล่อๆ
คำตอบที่ 74
teentoashop3
teentoashop3

JUMBOSET.ยก6" UINCORN หล่อๆ

อ้างตอบ
JUMBOSET.ยก6" UINCORN หล่อๆ
คำตอบที่ 75
teentoashop3
teentoashop3

JUMBOSET.ยก6" UINCORN หล่อๆ

อ้างตอบ
JUMBOSET.ยก6" UINCORN หล่อๆ
คำตอบที่ 76
teentoashop3
teentoashop3

#หล่ออะ!!
TIGER 4WD ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON
#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 

อ้างตอบ
#หล่ออะ!!TIGER 4WD ยก6" #ชุดยก #UNICRON#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 
คำตอบที่ 77
teentoashop3
teentoashop3

#หล่ออะ!!
TIGER 4WD ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON
#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 

อ้างตอบ
#หล่ออะ!!TIGER 4WD ยก6" #ชุดยก #UNICRON#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 
คำตอบที่ 78
teentoashop3
teentoashop3

#หล่ออะ!!
TIGER 4WD ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON
#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 

อ้างตอบ
#หล่ออะ!!TIGER 4WD ยก6" #ชุดยก #UNICRON#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 
คำตอบที่ 79
teentoashop3
teentoashop3

#หล่ออะ!!
TIGER 4WD ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON
#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 

อ้างตอบ
#หล่ออะ!!TIGER 4WD ยก6" #ชุดยก #UNICRON#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 
คำตอบที่ 80
teentoashop3
teentoashop3

#หล่ออะ!!
TIGER 4WD ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON
#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 

อ้างตอบ
#หล่ออะ!!TIGER 4WD ยก6" #ชุดยก #UNICRON#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 
หน้า 4 of 11 (201 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด