Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่ายชุดยก UNICON4x4 Gen2 ทั้ง 2WD 4WD กระทู้นี้ครับ

teentoashop3
teentoashop3

ชุดยก UNICON4x4 Gen2 ขนาด 4" - 10" (update 16/06/64)

TOYOTA
- Revo / Vigo 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Revo / Vigo 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 53,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Revo / Vigo 10" : คอม้าชิ้นเดียว / 83,000 บาท (ใส่ยาง 37")
- Fortuner 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 58,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Fortuner 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 63,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- FJ Cruiser 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 58,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- FJ Cruiser 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 63,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Tiger & Sport Rider SR5 5"  / 41,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Tiger & Sport Rider SR5 6"  / 43,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Vigo (2 WD) 4" / 41,000 บาท (ใส่ยาง 31")

ISUZU
- D-Max 5" / 43,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- D-Max 7" / 48,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Rodeo 5" / 43,000 บาท
- Trooper 5" / 50,000 บาท
- V-Cross (2012-2019) 5" / 47,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- V-Cross 7" / 52,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- V-Cross 9" / 57,000 บาท (ใส่ยาง 37")
- V-Cross (2020) 4.5" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท
- V-Cross (2020) 6" : คอม้าชิ้นเดียว / 53,000 บาท
- Mu-X 5" / 57,000 บาท

CHEVROLET
- Colorado (2012-2017) 5" / 47,000 บาท (ใส่ยาง 33") 
- Colorado (2012-2017) 7" / 52,000 บาท (ใส่ยาง 35") 
- New Chevrolet (2018-2020) 5" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท
- New Chevrolet (2018-2020) 7" : คอม้าชิ้นเดียว / 53,000 บาท
- Traiblazer (2012-2017) : คอม้าชิ้นเดียว 5" / 58,000 บาท (ใส่ยาง 33")

NISSAN
- Navara D40 / NP300 : คอม้าชิ้นเดียว 4.5" / 48,000 บาท (ใส่ยาง 33")
- Navara D40 / NP300 Coil : คอม้าชิ้นเดียว 6"  / 53,000 บาท (ใส่ยาง 35")
- Frontier 5" / 43,000 บาท

FORD / MAZDA
- T6/T7 Bi-Turbo 4" / 63,000 บาท (ใส่ยาง 33") 
- T6/T7 Bi-Turbo 5" / 65,000 บาท (ใส่ยาง 35") 
- T6/T7 Bi-Turbo 6" / 67,000 บาท (ใส่ยาง 37") 
- T6/T7 Bi-Turbo (Hi-Rid) 4" / 55,000 บาท (ใส่ยาง 33") 
- T6/T7 Bi-Turbo (Hi-Rid) 5" / 57,000 บาท (ใส่ยาง 35") 
- T6/T7 Bi-Turbo (Hi-Rid) 6" / 59,000 บาท (ใส่ยาง 37") 
- Old Ford / Fighter 5" / 43,000 บาท
- Everest 4" / 80,000 บาท
- Everest 5" / 82,000 บาท
- Everest 6" / 84,000 บาท
- Raptor 4" / 82,000 บาท New !
- Raptor 5" / 86,000 บาท New !
- Raptor 6" / 88,000 บาท New !

MITSUBISHI
- Triton 4" : คอม้าชิ้นเดียว / 48,000 บาท
- Triton 6" / 53,000 บาท
- Triton 10" / 58,000 บาท
- Pajero Sport  4" / 58,000 บาท New !
- Pajero Sport  6" / 63,000 บาท New !
- Strada & Pajero 5" / 43,000 บาท

UPPER ARM
Standard

- Ford / 12,900 บาท
- V-Cross / 12,900 บาท
- Navara / 12,900 บาท
- Triton / 12,900 บาท
Ball Joint
- Ford / 17,800 บาท
- V-Cross / 17,800 บาท
- Navara / 17,800 บาท
- Triton / 17,800 บาท
ตัวดรอปเพลา
- Vigo, Revo / 9,500 บาท

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่ายชุดยก UNICON4x4 Gen2 ทั้ง 2WD 4WD กระทู้นี้ครับ
หน้า 5 of 11 (201 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
คำตอบที่ 81
teentoashop3
teentoashop3

#หล่ออะ!!
TIGER 4WD ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON
#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 

อ้างตอบ
#หล่ออะ!!TIGER 4WD ยก6" #ชุดยก #UNICRON#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 
คำตอบที่ 82
teentoashop3
teentoashop3

#หล่ออะ!!
TIGER 4WD ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON
#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 

อ้างตอบ
#หล่ออะ!!TIGER 4WD ยก6" #ชุดยก #UNICRON#ช่วงล่างIRONMAN FOAM CELL PRO. 
คำตอบที่ 83
teentoashop3
teentoashop3

#อยากหล่อจัดให้ครับ
#D4D ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON

อ้างตอบ
#อยากหล่อจัดให้ครับ#D4D ยก6" #ชุดยก #UNICRON
คำตอบที่ 84
teentoashop3
teentoashop3

#อยากหล่อจัดให้ครับ
#D4D ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON

อ้างตอบ
#อยากหล่อจัดให้ครับ#D4D ยก6" #ชุดยก #UNICRON
คำตอบที่ 85
teentoashop3
teentoashop3

#อยากหล่อจัดให้ครับ
#D4D ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON

อ้างตอบ
#อยากหล่อจัดให้ครับ#D4D ยก6" #ชุดยก #UNICRON
คำตอบที่ 86
teentoashop3
teentoashop3

#อยากหล่อจัดให้ครับ
#D4D ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON

อ้างตอบ
#อยากหล่อจัดให้ครับ#D4D ยก6" #ชุดยก #UNICRON
คำตอบที่ 87
teentoashop3
teentoashop3

#อยากหล่อจัดให้ครับ
#D4D ยก6" 
#ชุดยก #UNICRON

อ้างตอบ
#อยากหล่อจัดให้ครับ#D4D ยก6" #ชุดยก #UNICRON
คำตอบที่ 88
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 89
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 90
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 91
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 92
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 93
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 94
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 95
teentoashop3
teentoashop3

ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว
#theunicornsuspensionthailand

อ้างตอบ
ขอบคุณลูกค้าจากประเทศลาว#theunicornsuspensionthailand
คำตอบที่ 96
teentoashop3
teentoashop3

#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง

อ้างตอบ
#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 97
teentoashop3
teentoashop3

#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง

อ้างตอบ
#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 98
teentoashop3
teentoashop3

#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง

อ้างตอบ
#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 99
teentoashop3
teentoashop3

#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง

อ้างตอบ
#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 100
teentoashop3
teentoashop3

#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง

อ้างตอบ
#fortuner ยานพาหนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ รูปไม่ทํามันความยุติธรรมสูงประมาณ 7-8 นิ้วกว่าเมื่อก่อน ทําให้สต็อคฟอร์จูนเนอร์เหมือนมาสด้า 3. ขอบคุณ P.T. 4 x4 ช่วงล่างยูนิคอร์น พวกเขาทําได้ดีมาก แนะนําอย่างยิ่ง
หน้า 5 of 11 (201 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด