Skip to content

LandCruiser@Teentoa.com

LandCruiser@Teentoa.comOffroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

เปิดตำนานรถ LandCruiser VX80 แบบฉบับตีนโตครับ

teentoa
teentoa

ที่เปิดกระทู้นี้ ไม่หวังจะปลุกกระแส ให้ราคาค่าตัวรถไม่ยอมต่ำกว่า 8 แสนใน
ตัว Top ปีสุดท้าย 1997 แต่เพื่อให้คนเล่นรถรุ่นนี้ มาทำการบ้าน ว่าอยากจะซื้อเจ้ายักษ์
มาขับไหม ?

เปิดตำนานรถ LandCruiser VX80 แบบฉบับตีนโตครับ
หน้า 28 of 35 (691 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
คำตอบที่ 541
teentoa
teentoa

วิชัยการช่าง ทำเบาะ ลาดพร้าว 80

อ้างตอบ
วิชัยการช่าง ทำเบาะ ลาดพร้าว 80
คำตอบที่ 542
teentoa
teentoa

วิชัยการช่าง ทำเบาะ ลาดพร้าว 80

อ้างตอบ
วิชัยการช่าง ทำเบาะ ลาดพร้าว 80
คำตอบที่ 543
teentoa
teentoa

เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี

อ้างตอบ
เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี
คำตอบที่ 544
teentoa
teentoa

เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี

อ้างตอบ
เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี
คำตอบที่ 545
teentoa
teentoa

เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี

อ้างตอบ
เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี
คำตอบที่ 546
teentoa
teentoa

เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี

อ้างตอบ
เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี
คำตอบที่ 547
teentoa
teentoa

เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี

อ้างตอบ
เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี
คำตอบที่ 548
teentoa
teentoa

เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี

อ้างตอบ
เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี
คำตอบที่ 549
teentoa
teentoa

เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี

อ้างตอบ
เปลี่ยนกันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper ของโปรเฟนเดอร์ตัวที่ 2 (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) หลังจากตัวแรกใช้มา 7 ปี
คำตอบที่ 550
teentoa
teentoa

เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว

อ้างตอบ
เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว
คำตอบที่ 551
teentoa
teentoa

เปลี่ยนลูกหมาก ของใหม่เอี่ยมๆ

อ้างตอบ
เปลี่ยนลูกหมาก ของใหม่เอี่ยมๆ
คำตอบที่ 552
teentoa
teentoa

เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว

อ้างตอบ
เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว
คำตอบที่ 553
teentoa
teentoa

เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว

อ้างตอบ
เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว
คำตอบที่ 554
teentoa
teentoa

เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว

อ้างตอบ
เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว
คำตอบที่ 555
teentoa
teentoa

เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว

อ้างตอบ
เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว
คำตอบที่ 556
teentoa
teentoa

เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว

อ้างตอบ
เปลี่ยนลูกหมาก 4 ลูกสำหรับคานหน้า VX80 หมดอายุหมดแล้ว
คำตอบที่ 557
teentoa
teentoa

ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่
ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม

#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น
#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว

- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง
- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน
- SWR ไม่ เกิน 1.5
- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.
- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ

อ้างตอบ
ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม
#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว
- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน- SWR ไม่ เกิน 1.5- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ
คำตอบที่ 558
teentoa
teentoa

ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่
ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม

#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น
#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว

- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง
- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน
- SWR ไม่ เกิน 1.5
- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.
- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ

อ้างตอบ
ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม
#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว
- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน- SWR ไม่ เกิน 1.5- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ
คำตอบที่ 559
teentoa
teentoa

ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่
ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม

#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น
#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว

- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง
- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน
- SWR ไม่ เกิน 1.5
- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.
- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ

อ้างตอบ
ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม
#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว
- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน- SWR ไม่ เกิน 1.5- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ
คำตอบที่ 560
teentoa
teentoa

ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่
ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม

#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น
#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว

- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง
- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน
- SWR ไม่ เกิน 1.5
- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.
- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ

อ้างตอบ
ติดตั้ง #เสาวิทยุสื่อสาร #All4WDAntenna ต้นใหญ่ฐานสปริง Made in Australia #ย่านรวม
#เสาสปริงใหญ่ ย่านแดง ต้นสั้น#เสาสปริงใหญ่ ย่านรวม ต้นยาว
- ไม่เพียงแค่หล่อ สวย แต่ใช้งานได้จริง- สัญญาณแรง รับ-ส่ง ชัดเจน- SWR ไม่ เกิน 1.5- ใช้ได้ทั้ง CB245(แดง), VR144(ดำ) MHz.- ถอดเสาออกได้เมื่อไม่ใช้งาน, เข้าห้าง, กลับรถ
หน้า 28 of 35 (691 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด