Skip to content

LandCruiser@Teentoa.com

LandCruiser@Teentoa.comOffroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

เปิดตำนานรถ LandCruiser VX80 แบบฉบับตีนโตครับ

teentoa
teentoa

ที่เปิดกระทู้นี้ ไม่หวังจะปลุกกระแส ให้ราคาค่าตัวรถไม่ยอมต่ำกว่า 8 แสนใน
ตัว Top ปีสุดท้าย 1997 แต่เพื่อให้คนเล่นรถรุ่นนี้ มาทำการบ้าน ว่าอยากจะซื้อเจ้ายักษ์
มาขับไหม ?

เปิดตำนานรถ LandCruiser VX80 แบบฉบับตีนโตครับ
หน้า 30 of 35 (691 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
คำตอบที่ 581
teentoa
teentoa

เครื่องมือเทสระบบน้ำหล่อเย็น

อ้างตอบ
เครื่องมือเทสระบบน้ำหล่อเย็น
คำตอบที่ 582
teentoa
teentoa

สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอน
ลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​
มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้าง
ตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200

อ้างตอบ
สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอนลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้างตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200
คำตอบที่ 583
teentoa
teentoa

สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอน
ลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​
มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้าง
ตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200

อ้างตอบ
สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอนลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้างตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200
คำตอบที่ 584
teentoa
teentoa

สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอน
ลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​
มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้าง
ตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200

อ้างตอบ
สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอนลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้างตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200
คำตอบที่ 585
teentoa
teentoa

สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอน
ลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​
มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้าง
ตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200

อ้างตอบ
สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอนลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้างตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200
คำตอบที่ 586
teentoa
teentoa

สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอน
ลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​
มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้าง
ตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200

อ้างตอบ
สายเที่ยวสายขนจัดลิ้นชักพร้อมถาดสไลด์สิครับคุ้มแน่นอนลิ้นชักสองสไลด์ด้านบน 1 ไว้วางตู้เย็นระบบลูกปืนคู่ชักได้ยาว​มีหลายความยาวเลือกตามรุ่นรถ​ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปีกข้างตัวอย่างในภาพยาว 100 ซม. สำหรับ Vx80​ LC100 LC200
คำตอบที่ 587
teentoa
teentoa

ตั้งเฟืองท้ายใหม่​ 8:39​ Nitro​ ใน​ VX80

อ้างตอบ
ตั้งเฟืองท้ายใหม่​ 8:39​ Nitro​ ใน​ VX80
คำตอบที่ 588
teentoa
teentoa

ตั้งเฟืองท้ายใหม่​ 8:39​ Nitro​ ใน​ VX80

อ้างตอบ
ตั้งเฟืองท้ายใหม่​ 8:39​ Nitro​ ใน​ VX80
คำตอบที่ 589
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 590
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 591
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 592
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 593
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 594
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 595
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 596
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 597
teentoa
teentoa

โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก

อ้างตอบ
โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูป ตีบ่าวาล์วเหล็ก
คำตอบที่ 598
teentoa
teentoa

สเปคสปริง Old Man Emu รถ VX80

อ้างตอบ
สเปคสปริง Old Man Emu รถ VX80
คำตอบที่ 599
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง​ ground wire...5​ จุด​ ไดชาร์ท ,คอมแอร์ , เรือนเครื่องยนต์ , กราวน์ตัวถัง และเครื่องยนต์ลงตัวถัง เทสใกล้ ๆ 1  รอบดูดีครับคงต้องลองยาว ๆ...

อ้างตอบ
ติดตั้ง​ ground wire...5​ จุด​ ไดชาร์ท ,คอมแอร์ , เรือนเครื่องยนต์ , กราวน์ตัวถัง และเครื่องยนต์ลงตัวถัง เทสใกล้ ๆ 1  รอบดูดีครับคงต้องลองยาว ๆ...
คำตอบที่ 600
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง​ ground wire...5​ จุด​ ไดชาร์ท ,คอมแอร์ , เรือนเครื่องยนต์ , กราวน์ตัวถัง และเครื่องยนต์ลงตัวถัง เทสใกล้ ๆ 1  รอบดูดีครับคงต้องลองยาว ๆ...

อ้างตอบ
ติดตั้ง​ ground wire...5​ จุด​ ไดชาร์ท ,คอมแอร์ , เรือนเครื่องยนต์ , กราวน์ตัวถัง และเครื่องยนต์ลงตัวถัง เทสใกล้ ๆ 1  รอบดูดีครับคงต้องลองยาว ๆ...
หน้า 30 of 35 (691 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด