Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายโช้คอัพและของแต่ง Profender สินค้าของไทย ราคาพิเศษ ...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพโปรเฟนเดอร์ และสินค้าตกแต่งรถออฟโรดที่ส่งออกไปหลายประเทศ กับการผลิตโช้คที่เข้าถึง ลักษณะนิสัยการใช้รถใช้ถนนของคนไทยอย่างแท้จริง

- GAS BORE 40 MM / ราคาคู่ละ 4,400 บาท
- กันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper / ราคาตัวละ 3,425 บาท ความยาว 21 กับ 24 นิ้ว (Update Price)
กันสบัดสปริงคืนศูนย์ RTC Steering Damper (รุ่นใหม่เปลี่ยนอะไหล่ได้) / ราคาตัวละ 4,230 บาท ความยาว 21 กับ 24 นิ้ว (Update Price)
- Adjustable Shock Bore 35 mm ปรับ 4 กระบอกเหลือง / ราคาคู่หน้า 7,650 บาท / ราคาคู่หลัง 6,120 บาท ทั้งชุด 13,770 บาท (Update Price)
- Monotube 2.0 Series / ราคาคู่หน้า 10,593 บาท / ราคาคู่หลัง 7,297 บาท ทั้งชุด 17,890 บาท (Update Price)
- Monotube 2.5 Series / ราคาคู่ละ 12,840 บาท
- Mono Gas / ราคาคู่หน้า 10,593 บาท / ราคาคู่หลัง 7,297 บาท
- Mono Gas - 8 Steps Adjustable / ราคาคู่หน้า 15,836 บาท / ราคาคู่หลัง 14,017 บาท
- OEM Performance 2.0 Series  / ราคาคู่ละ 21,828 บาท
- OEM 2.0 with Fin Tube Reservoir - 8 Steps Adjustable / ราคาคู่ละ 27,820 บาท (Update Price)
- OEM Performance 2.5 Series  / ราคาคู่ละ 25,680 บาท (ส่งออกอย่างเดียว)
- OEM 2.5 with Fin Tube Reservoir - 8 Steps Adjustable / ราคาคู่ละ 34,240 บาท (ส่งออกอย่างเดียว)
- Piggy Back 8 Steps Adjustable / ราคาคู่ละ 17,120 บาท
- 2 Ways Adjustable 2.0 Series / ราคาคู่หน้า 31,000 บาท / ราคาคู่หลัง 24,000 บาท
- ปีกนกปรับองศา (Upper Control Arm) / ราคาคู่ละ 14,750 บาท (Update Price)
- สายเติมลมไนโตร (Fil-Pro-02 Nitrogen Filler with hose 1.5M ) / ราคา 2,850 บาท (Update Price)

เวบไทย : http://www.profendershox.com/
เวบอังกฤษ : http://www.profender4x4.com/
เวบออสเตรเลีย : http://www.profender4x4.com.au/

 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายโช้คอัพและของแต่ง Profender สินค้าของไทย ราคาพิเศษ ...
หน้า 41 of 44 (873 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
คำตอบที่ 801
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Bypass โช๊คที่ถือเป็นว่าที่สุดของเทคโนโลยี่ โอกาสทองมาถึงแล้ว ทีม R&D Profender ได้พัฒนาออกแบบมาใหม่ล่าสุด ไม่ต้องเป็นรถแข่ง หรือ ดัดแปลงรถ ก็สามารถติดตั้ง

อ้างตอบ
Bypass โช๊คที่ถือเป็นว่าที่สุดของเทคโนโลยี่ โอกาสทองมาถึงแล้ว ทีม R&D Profender ได้พัฒนาออกแบบมาใหม่ล่าสุด ไม่ต้องเป็นรถแข่ง หรือ ดัดแปลงรถ ก็สามารถติดตั้ง
คำตอบที่ 802
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Bypass โช๊คที่ถือเป็นว่าที่สุดของเทคโนโลยี่ โอกาสทองมาถึงแล้ว ทีม R&D Profender ได้พัฒนาออกแบบมาใหม่ล่าสุด ไม่ต้องเป็นรถแข่ง หรือ ดัดแปลงรถ ก็สามารถติดตั้ง

อ้างตอบ
Bypass โช๊คที่ถือเป็นว่าที่สุดของเทคโนโลยี่ โอกาสทองมาถึงแล้ว ทีม R&D Profender ได้พัฒนาออกแบบมาใหม่ล่าสุด ไม่ต้องเป็นรถแข่ง หรือ ดัดแปลงรถ ก็สามารถติดตั้ง
คำตอบที่ 803
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ปฎิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียคือ โช้คดัดแปลงอย่าง Coil Over shock. เรามีประวัติส่งออกอินโดในกลุ่มรถแข่งยาวนานกว่า 10 ปี โช้คบางรุ่นของProfender ยังไม่ค่อยออกสู่สายตาคนไทย แต่ เจนจัดมากในบางประเทศแลเบางกลุ่มธุรกิจ

อ้างตอบ
ปฎิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียคือ โช้คดัดแปลงอย่าง Coil Over shock. เรามีประวัติส่งออกอินโดในกลุ่มรถแข่งยาวนานกว่า 10 ปี โช้คบางรุ่นของProfender ยังไม่ค่อยออกสู่สายตาคนไทย แต่ เจนจัดมากในบางประเทศแลเบางกลุ่มธุรกิจ
คำตอบที่ 804
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ปฎิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียคือ โช้คดัดแปลงอย่าง Coil Over shock. เรามีประวัติส่งออกอินโดในกลุ่มรถแข่งยาวนานกว่า 10 ปี โช้คบางรุ่นของProfender ยังไม่ค่อยออกสู่สายตาคนไทย แต่ เจนจัดมากในบางประเทศแลเบางกลุ่มธุรกิจ

อ้างตอบ
ปฎิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียคือ โช้คดัดแปลงอย่าง Coil Over shock. เรามีประวัติส่งออกอินโดในกลุ่มรถแข่งยาวนานกว่า 10 ปี โช้คบางรุ่นของProfender ยังไม่ค่อยออกสู่สายตาคนไทย แต่ เจนจัดมากในบางประเทศแลเบางกลุ่มธุรกิจ
คำตอบที่ 805
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ปฎิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียคือ โช้คดัดแปลงอย่าง Coil Over shock. เรามีประวัติส่งออกอินโดในกลุ่มรถแข่งยาวนานกว่า 10 ปี โช้คบางรุ่นของProfender ยังไม่ค่อยออกสู่สายตาคนไทย แต่ เจนจัดมากในบางประเทศแลเบางกลุ่มธุรกิจ

อ้างตอบ
ปฎิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียคือ โช้คดัดแปลงอย่าง Coil Over shock. เรามีประวัติส่งออกอินโดในกลุ่มรถแข่งยาวนานกว่า 10 ปี โช้คบางรุ่นของProfender ยังไม่ค่อยออกสู่สายตาคนไทย แต่ เจนจัดมากในบางประเทศแลเบางกลุ่มธุรกิจ
คำตอบที่ 806
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช๊คสำหรับรถบรรทุกหนัก​ โปรเฟนเดอร์

อ้างตอบ
โช๊คสำหรับรถบรรทุกหนัก​ โปรเฟนเดอร์
คำตอบที่ 807
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช๊คสำหรับรถบรรทุกหนัก​ โปรเฟนเดอร์

อ้างตอบ
โช๊คสำหรับรถบรรทุกหนัก​ โปรเฟนเดอร์
คำตอบที่ 808
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช๊คสำหรับรถบรรทุกหนัก​ โปรเฟนเดอร์

อ้างตอบ
โช๊คสำหรับรถบรรทุกหนัก​ โปรเฟนเดอร์
คำตอบที่ 809
ควีนซีรี่
ควีนซีรี่

ควีนซีรี่คู่หน้าฟอร์จูนเนอร์โหลด1.5ยังมีมั้ยครับ

 

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 810
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 809
ควีนซีรี่

ควีนซีรี่คู่หน้าฟอร์จูนเนอร์โหลด1.5ยังมีมั้ยครับ

ของเข้าอาทิตย์หน้าครับ

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 809ควีนซีรี่
ควีนซีรี่คู่หน้าฟอร์จูนเนอร์โหลด1.5ยังมีมั้ยครับ

ของเข้าอาทิตย์หน้าครับ
 
คำตอบที่ 811
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 812
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 813
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 814
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 815
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งโช๊คหลัง​ Profender ใส่วีโก้ยก​ 4​ นิ้วชุดยก​ SUN​ไปจ.ภูเก็ต ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 816
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันสะบัดมีสปริงโปรเหนเดอร์​ VX80​ จะยาว 26 นิ้วตรงรุ่นเป็นลูกหมาก 2 ด้าน

อ้างตอบ
กันสะบัดมีสปริงโปรเหนเดอร์​ VX80​ จะยาว 26 นิ้วตรงรุ่นเป็นลูกหมาก 2 ด้าน
คำตอบที่ 817
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันสะบัดมีสปริงโปรเหนเดอร์​ VX80​ ถ้า 24 นิ้วจะเป็น เดือย 2 ข้าง 

อ้างตอบ
กันสะบัดมีสปริงโปรเหนเดอร์​ VX80​ ถ้า 24 นิ้วจะเป็น เดือย 2 ข้าง 
คำตอบที่ 818
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#สเตปยก 2 นิ้วกับโปรเฟนเดอร์
- โชคอัพหน้า OEM2.0 ปรับ 8  /27,800 บาท
- โชคอัพหลังโมโนพิคกี้เเบ็คปรับ 8 / 17,000บาท
- ชุดปีกนกปรับองศา 14,750 บาท
-  ชุดเเหนบaddยก 2 นิ้ว 3,250 บาท

อ้างตอบ
#สเตปยก 2 นิ้วกับโปรเฟนเดอร์- โชคอัพหน้า OEM2.0 ปรับ 8  /27,800 บาท- โชคอัพหลังโมโนพิคกี้เเบ็คปรับ 8 / 17,000บาท- ชุดปีกนกปรับองศา 14,750 บาท-  ชุดเเหนบaddยก 2 นิ้ว 3,250 บาท
คำตอบที่ 819
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#สเตปยก 2 นิ้วกับโปรเฟนเดอร์
- โชคอัพหน้า OEM2.0 ปรับ 8  /27,800 บาท
- โชคอัพหลังโมโนพิคกี้เเบ็คปรับ 8 / 17,000บาท
- ชุดปีกนกปรับองศา 14,750 บาท
-  ชุดเเหนบaddยก 2 นิ้ว 3,250 บาท

อ้างตอบ
#สเตปยก 2 นิ้วกับโปรเฟนเดอร์- โชคอัพหน้า OEM2.0 ปรับ 8  /27,800 บาท- โชคอัพหลังโมโนพิคกี้เเบ็คปรับ 8 / 17,000บาท- ชุดปีกนกปรับองศา 14,750 บาท-  ชุดเเหนบaddยก 2 นิ้ว 3,250 บาท
คำตอบที่ 820
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#สเตปยก 2 นิ้วกับโปรเฟนเดอร์
- โชคอัพหน้า OEM2.0 ปรับ 8  /27,800 บาท
- โชคอัพหลังโมโนพิคกี้เเบ็คปรับ 8 / 17,000บาท
- ชุดปีกนกปรับองศา 14,750 บาท
-  ชุดเเหนบaddยก 2 นิ้ว 3,250 บาท

อ้างตอบ
#สเตปยก 2 นิ้วกับโปรเฟนเดอร์- โชคอัพหน้า OEM2.0 ปรับ 8  /27,800 บาท- โชคอัพหลังโมโนพิคกี้เเบ็คปรับ 8 / 17,000บาท- ชุดปีกนกปรับองศา 14,750 บาท-  ชุดเเหนบaddยก 2 นิ้ว 3,250 บาท
หน้า 41 of 44 (873 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด