Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 11 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 201
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ฝาปิดเฟืองท้าย พร้อมเกลียวเชื่อม ขนาดโตนอก 60 มม. รูในโต 35 มม. ใช้เชือมแทนรูเติมน้ำมันเฟืองท้ายเดิม โดยมีช่องเติมขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถตรวจเช็คสภาพของเฟืองท้ายได้งายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อเฟืองท้ายออกมา เหมาะสำหรับรถแข่ง และรถเที่ยวป่า ที่ใช้งานหนักกว่าปกติ

  • ฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย เกรด 6
  • เกลียวเชื่อมผลิตจากเหล็กเหนียว
อ้างตอบ
ฝาปิดเฟืองท้าย พร้อมเกลียวเชื่อม ขนาดโตนอก 60 มม. รูในโต 35 มม. ใช้เชือมแทนรูเติมน้ำมันเฟืองท้ายเดิม โดยมีช่องเติมขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถตรวจเช็คสภาพของเฟืองท้ายได้งายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อเฟืองท้ายออกมา เหมาะสำหรับรถแข่ง และรถเที่ยวป่า ที่ใช้งานหนักกว่าปกติ

ฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย เกรด 6
เกลียวเชื่อมผลิตจากเหล็กเหนียว
คำตอบที่ 202
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ฝาปิดเฟืองท้าย พร้อมเกลียวเชื่อม ขนาดโตนอก 60 มม. รูในโต 35 มม. ใช้เชือมแทนรูเติมน้ำมันเฟืองท้ายเดิม โดยมีช่องเติมขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถตรวจเช็คสภาพของเฟืองท้ายได้งายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อเฟืองท้ายออกมา เหมาะสำหรับรถแข่ง และรถเที่ยวป่า ที่ใช้งานหนักกว่าปกติ

  • ฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย เกรด 6
  • เกลียวเชื่อมผลิตจากเหล็กเหนียว
อ้างตอบ
ฝาปิดเฟืองท้าย พร้อมเกลียวเชื่อม ขนาดโตนอก 60 มม. รูในโต 35 มม. ใช้เชือมแทนรูเติมน้ำมันเฟืองท้ายเดิม โดยมีช่องเติมขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถตรวจเช็คสภาพของเฟืองท้ายได้งายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อเฟืองท้ายออกมา เหมาะสำหรับรถแข่ง และรถเที่ยวป่า ที่ใช้งานหนักกว่าปกติ

ฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย เกรด 6
เกลียวเชื่อมผลิตจากเหล็กเหนียว
คำตอบที่ 203
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ฝาปิดเฟืองท้าย พร้อมเกลียวเชื่อม ขนาดโตนอก 60 มม. รูในโต 35 มม. ใช้เชือมแทนรูเติมน้ำมันเฟืองท้ายเดิม โดยมีช่องเติมขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถตรวจเช็คสภาพของเฟืองท้ายได้งายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อเฟืองท้ายออกมา เหมาะสำหรับรถแข่ง และรถเที่ยวป่า ที่ใช้งานหนักกว่าปกติ

  • ฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย เกรด 6
  • เกลียวเชื่อมผลิตจากเหล็กเหนียว
อ้างตอบ
ฝาปิดเฟืองท้าย พร้อมเกลียวเชื่อม ขนาดโตนอก 60 มม. รูในโต 35 มม. ใช้เชือมแทนรูเติมน้ำมันเฟืองท้ายเดิม โดยมีช่องเติมขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถตรวจเช็คสภาพของเฟืองท้ายได้งายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อเฟืองท้ายออกมา เหมาะสำหรับรถแข่ง และรถเที่ยวป่า ที่ใช้งานหนักกว่าปกติ

ฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย เกรด 6
เกลียวเชื่อมผลิตจากเหล็กเหนียว
คำตอบที่ 204
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า 4x4
คำตอบที่ 205
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า 4x4
คำตอบที่ 206
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า LN106 LN65 LN60 YN60 83-97 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า LN106 LN65 LN60 YN60 83-97 4x4
คำตอบที่ 207
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า LN106 LN65 LN60 YN60 83-97 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า LN106 LN65 LN60 YN60 83-97 4x4
คำตอบที่ 208
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า LN106 LN65 LN60 YN60 83-97 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหน้า LN106 LN65 LN60 YN60 83-97 4x4
คำตอบที่ 209
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหลัง ไทรทัน 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหลัง ไทรทัน 4x4
คำตอบที่ 210
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหลัง ไทรทัน 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหลัง ไทรทัน 4x4
คำตอบที่ 211
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกยางกันกระแทกแหนบหลัง ไทรทัน 4x4

อ้างตอบ
ลูกยางกันกระแทกแหนบหลัง ไทรทัน 4x4
คำตอบที่ 212
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สลักหูแหนบหน้า LN106 LN65 LN40

อ้างตอบ
สลักหูแหนบหน้า LN106 LN65 LN40
คำตอบที่ 213
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สลักหูแหนบหน้า LN106 LN65 LN40

อ้างตอบ
สลักหูแหนบหน้า LN106 LN65 LN40
คำตอบที่ 214
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หูโช้คล่างเชื่อมเสื้อเพลา ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC

อ้างตอบ
หูโช้คล่างเชื่อมเสื้อเพลา ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC
คำตอบที่ 215
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หูโช้คล่างเชื่อมเสื้อเพลา ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC

อ้างตอบ
หูโช้คล่างเชื่อมเสื้อเพลา ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC
คำตอบที่ 216
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หูโช้คล่างเชื่อมเสื้อเพลา ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC

อ้างตอบ
หูโช้คล่างเชื่อมเสื้อเพลา ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC
คำตอบที่ 217
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หูโช้คหลังเชื่อมแป๊บคัสซี 6มม. ใช้สำหรับมุมโช้คให้ช่วงล่างบิดตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมกับแป๊บคัสซีหลังของรถโตโยต้าได้เลย (รุ่นอื่นต้องตั้งแป๊บขนาดโตนอก 45 มม. เพิ่ม)

อ้างตอบ
หูโช้คหลังเชื่อมแป๊บคัสซี 6มม. ใช้สำหรับมุมโช้คให้ช่วงล่างบิดตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมกับแป๊บคัสซีหลังของรถโตโยต้าได้เลย (รุ่นอื่นต้องตั้งแป๊บขนาดโตนอก 45 มม. เพิ่ม)
คำตอบที่ 218
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หูโช้คหลังเชื่อมแป๊บคัสซี 6มม. ใช้สำหรับมุมโช้คให้ช่วงล่างบิดตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมกับแป๊บคัสซีหลังของรถโตโยต้าได้เลย (รุ่นอื่นต้องตั้งแป๊บขนาดโตนอก 45 มม. เพิ่ม)

อ้างตอบ
หูโช้คหลังเชื่อมแป๊บคัสซี 6มม. ใช้สำหรับมุมโช้คให้ช่วงล่างบิดตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมกับแป๊บคัสซีหลังของรถโตโยต้าได้เลย (รุ่นอื่นต้องตั้งแป๊บขนาดโตนอก 45 มม. เพิ่ม)
คำตอบที่ 219
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หูโช้คหลังเชื่อมแป๊บคัสซี 6มม. ใช้สำหรับมุมโช้คให้ช่วงล่างบิดตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมกับแป๊บคัสซีหลังของรถโตโยต้าได้เลย (รุ่นอื่นต้องตั้งแป๊บขนาดโตนอก 45 มม. เพิ่ม)

อ้างตอบ
หูโช้คหลังเชื่อมแป๊บคัสซี 6มม. ใช้สำหรับมุมโช้คให้ช่วงล่างบิดตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถเชื่อมกับแป๊บคัสซีหลังของรถโตโยต้าได้เลย (รุ่นอื่นต้องตั้งแป๊บขนาดโตนอก 45 มม. เพิ่ม)
คำตอบที่ 220
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

อานแหนบหน้าขวา vx80 (แบบกลับคานคานออกด้านซ้าย) สำหรับคานกรีดคอ ปรับองศาเงยหน้าแปลนเดือยหมู เพื่อยกสูงใส่ยางใหญ่ 35" ขึ้นไป

อ้างตอบ
อานแหนบหน้าขวา vx80 (แบบกลับคานคานออกด้านซ้าย) สำหรับคานกรีดคอ ปรับองศาเงยหน้าแปลนเดือยหมู เพื่อยกสูงใส่ยางใหญ่ 35" ขึ้นไป
หน้า 11 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด