Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 18 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 341
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตัดหูลากออกให้เสมอกับท้องคัสซีพอดี อย่าตัดสูงเกินไป เพราะหัวคัสซีชุดวางคานจะเข้ามาแนบกับจุดนี้พอดี จะง่ายต่องานเชื่อมในภายหลัง

อ้างตอบ
ตัดหูลากออกให้เสมอกับท้องคัสซีพอดี อย่าตัดสูงเกินไป เพราะหัวคัสซีชุดวางคานจะเข้ามาแนบกับจุดนี้พอดี จะง่ายต่องานเชื่อมในภายหลัง
คำตอบที่ 342
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เก็บสีหน้าในคัสซีและหัววางคาน ก่อนติดตั้ง

ใช้ซีแคล้มป์ล็อคหัวคัสซีเข้าคัสซีรถวัดระยะต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนเชื่อมแต้ม

อ้างตอบ
เก็บสีหน้าในคัสซีและหัววางคาน ก่อนติดตั้ง
ใช้ซีแคล้มป์ล็อคหัวคัสซีเข้าคัสซีรถวัดระยะต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนเชื่อมแต้ม
คำตอบที่ 343
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตรวจเช็คความถูกต้องด้านในให้ปีกของชุดวางคานแนบสนิทกับหัวคัสซีเดิม

อ้างตอบ
ตรวจเช็คความถูกต้องด้านในให้ปีกของชุดวางคานแนบสนิทกับหัวคัสซีเดิม
คำตอบที่ 344
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เล็งเซ็นเตอร์หัววางคานให้ตรงกับรูเซ็นเตอร์ของหัวคัสซ๊เดิม จะช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งยิ่งขึ้น

อ้างตอบ
เล็งเซ็นเตอร์หัววางคานให้ตรงกับรูเซ็นเตอร์ของหัวคัสซ๊เดิม จะช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งยิ่งขึ้น
คำตอบที่ 345
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แต้มหัวคัสซีแล้ว นำแหนบมาติดตั้งกับหัวคัสซี ประกอบโตงเตงและเต้าโตงเตงเข้ากับแหนบ (ใช้บูชยางเก่าจะทำให้เลื่อนหาระยะเซ็นเตอร์ง่ายขึ้น

 

ใช้เหล็กฉากเจาะรูที่ปลายสองฝั่งเพื่อเป็นตัวบังคับเซ็นเตอร์แหนบ

ระยะเซ็นเตอร์มาตรฐานสำหรับชุดวางคาน MetalScream เพื่อวางคานต่างๆดังนี้

 

1) คานโตโยต้าทั่วไปรวมคาน vx80รุ่นไม่มี diff lock,คานนิสสันซาฟารี SD33 = 74 cm.

2) คานโตโยต้า vx80 รุ่น diff lock = 76 cm.

3) คานนิสสันซาฟารี TD42, Y61 = 85 cm.

 

หมายเหตุ: ตอนสั่งซื้อชุดวางคาน ลูกค้าต้องระบุรุ่นคานที่จะใช้

 

ใช้แม่แรงยกแหนบขึ้นให้ เต้าโตงเตงแนบกับหน้าคัสซีตามรูป จะได้ตำแหน่งเซ็นเตอร์เต้าโตงเตง จากซ้าย ไป ขวา (74 cm. หรืออื่นๆ) ค่อนข้างจะถูกต้อง 

 

หลังจากนั้นค่อยสอบระยะซ้ายขวา หน้าหลังให้ถูกต้องอีกที 

อ้างตอบ
แต้มหัวคัสซีแล้ว นำแหนบมาติดตั้งกับหัวคัสซี ประกอบโตงเตงและเต้าโตงเตงเข้ากับแหนบ (ใช้บูชยางเก่าจะทำให้เลื่อนหาระยะเซ็นเตอร์ง่ายขึ้น
 
ใช้เหล็กฉากเจาะรูที่ปลายสองฝั่งเพื่อเป็นตัวบังคับเซ็นเตอร์แหนบ
ระยะเซ็นเตอร์มาตรฐานสำหรับชุดวางคาน MetalScream เพื่อวางคานต่างๆดังนี้
 
1) คานโตโยต้าทั่วไปรวมคาน vx80รุ่นไม่มี diff lock,คานนิสสันซาฟารี SD33 = 74 cm.
2) คานโตโยต้า vx80 รุ่น diff lock = 76 cm.
3) คานนิสสันซาฟารี TD42, Y61 = 85 cm.
 
หมายเหตุ: ตอนสั่งซื้อชุดวางคาน ลูกค้าต้องระบุรุ่นคานที่จะใช้
 
ใช้แม่แรงยกแหนบขึ้นให้ เต้าโตงเตงแนบกับหน้าคัสซีตามรูป จะได้ตำแหน่งเซ็นเตอร์เต้าโตงเตง จากซ้าย ไป ขวา (74 cm. หรืออื่นๆ) ค่อนข้างจะถูกต้อง 
 
หลังจากนั้นค่อยสอบระยะซ้ายขวา หน้าหลังให้ถูกต้องอีกที 
คำตอบที่ 346
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

อ้างตอบ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
คำตอบที่ 347
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตำแหน่งเต้าโตงเตงโดยประมาณ

อ้างตอบ
ตำแหน่งเต้าโตงเตงโดยประมาณ
คำตอบที่ 348
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สอบระยะต่างๆ เป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงเชื่อมจริง

โดยแบ่งระยะการเชื่อม เว้นช่องไฟเท่าๆ กัน เพื่อความสวยงาม

อ้างตอบ
สอบระยะต่างๆ เป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงเชื่อมจริง
โดยแบ่งระยะการเชื่อม เว้นช่องไฟเท่าๆ กัน เพื่อความสวยงาม
คำตอบที่ 349
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ประกอบชิ้นงานต่างๆ เข้าตัวรถจนครบ ขึ้นตอนต่างๆ ให้ผู้ประกอบ ใช้ความละเอียด และใจเย็นนิดหนึ่ง ตรวจสอบระยะต่างๆ ที่ตั้งไว้สม่ำเสมอก่อนทำการเชื่อมจริง เก็บรายละเอียดต่างๆ พ่นสี และก็ถึงเวลาชื่นชมกับผลงานของ

ตัวเองครับ.

อ้างตอบ
ประกอบชิ้นงานต่างๆ เข้าตัวรถจนครบ ขึ้นตอนต่างๆ ให้ผู้ประกอบ ใช้ความละเอียด และใจเย็นนิดหนึ่ง ตรวจสอบระยะต่างๆ ที่ตั้งไว้สม่ำเสมอก่อนทำการเชื่อมจริง เก็บรายละเอียดต่างๆ พ่นสี และก็ถึงเวลาชื่นชมกับผลงานของ
ตัวเองครับ.
คำตอบที่ 350
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งชุดวางคานไทยเกอร์คาน VX80 (แยกชิ้น) 
- 2 อันหูโชคล่างเชือมคาน
- 2 อันกันเลียวสุด
- 2อันอานแหนบหน้า VX80 พร้อมตัวเกียว
- 2 ชุดเกี่ยวสาแหรกแหนบ
- 2 อันอานแหนบหลัง 2.5 พร้อมตัว ปิดตัวเกียว 
- 4 อันฝาปิดอานแหนบหลัง 2.5 นิ้ว
- 2 อันหูโช๊คหลัง

ไปจ. นครปฐมขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งชุดวางคานไทยเกอร์คาน VX80 (แยกชิ้น) - 2 อันหูโชคล่างเชือมคาน- 2 อันกันเลียวสุด- 2อันอานแหนบหน้า VX80 พร้อมตัวเกียว- 2 ชุดเกี่ยวสาแหรกแหนบ- 2 อันอานแหนบหลัง 2.5 พร้อมตัว ปิดตัวเกียว - 4 อันฝาปิดอานแหนบหลัง 2.5 นิ้ว- 2 อันหูโช๊คหลัง
ไปจ. นครปฐมขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 351
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106
#Metalscream4x4
#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา

อ้างตอบ
ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106#Metalscream4x4#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา
คำตอบที่ 352
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106
#Metalscream4x4
#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา

อ้างตอบ
ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106#Metalscream4x4#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา
คำตอบที่ 353
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106
#Metalscream4x4
#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา

อ้างตอบ
ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106#Metalscream4x4#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา
คำตอบที่ 354
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106
#Metalscream4x4
#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา

อ้างตอบ
ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106#Metalscream4x4#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา
คำตอบที่ 355
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106
#Metalscream4x4
#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา

อ้างตอบ
ทางร้านต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้ใจ ให้เราติดตั้ง ชุดกันเพลาพลิก และการ์ดเสื้อเพลาหน้า LN106#Metalscream4x4#LN106 #กันเพลาพลิก #การ์ดเสื้อเพลา
คำตอบที่ 356
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย

อ้างตอบ
การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย
คำตอบที่ 357
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย

อ้างตอบ
การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย
คำตอบที่ 358
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย

อ้างตอบ
การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย
คำตอบที่ 359
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย

อ้างตอบ
การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย
คำตอบที่ 360
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย

อ้างตอบ
การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย
หน้า 18 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด