Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 19 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 361
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย

อ้างตอบ
การ์ดตัวยิงลมดิ้ฟล็อค (พร้อมน็อต-สกรู) ป้องกันการกระแทกชุดยิงลมจนเสียหาย
คำตอบที่ 362
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 363
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 364
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 365
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 366
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 367
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ

อ้างตอบ
จัดส่งแป้นแหนบหน้า, เบ้าโช้คบน งานวางคาน สไตล์โตโยต้า LN65 (สำหรับโช้คเดือยบน - หูล่าง) MetalScream4x4  สำหรับความสูงยางไม่เกิน 33" ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปจ.ยะลา ขอบคุณลูกค้ามากครับ
คำตอบที่ 368
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ไมตี้วางคาน เคลียร์ผิวงานก่อนทำสีอีพ็อกซี่

อ้างตอบ
ไมตี้วางคาน เคลียร์ผิวงานก่อนทำสีอีพ็อกซี่
คำตอบที่ 369
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ไมตี้วางคาน เคลียร์ผิวงานก่อนทำสีอีพ็อกซี่

อ้างตอบ
ไมตี้วางคาน เคลียร์ผิวงานก่อนทำสีอีพ็อกซี่
คำตอบที่ 370
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ไมตี้วางคาน เคลียร์ผิวงานก่อนทำสีอีพ็อกซี่

อ้างตอบ
ไมตี้วางคาน เคลียร์ผิวงานก่อนทำสีอีพ็อกซี่
คำตอบที่ 371
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

รุ่นใหญ่ เฮฟวี่เวท ต้องแบบนี้ถึงเอาอยู่

อ้างตอบ
รุ่นใหญ่ เฮฟวี่เวท ต้องแบบนี้ถึงเอาอยู่
คำตอบที่ 372
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

รุ่นใหญ่ เฮฟวี่เวท ต้องแบบนี้ถึงเอาอยู่

อ้างตอบ
รุ่นใหญ่ เฮฟวี่เวท ต้องแบบนี้ถึงเอาอยู่
คำตอบที่ 373
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

วีโก้วางคานคอล์ยสปริง ยาง 37”
รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้

อ้างตอบ
วีโก้วางคานคอล์ยสปริง ยาง 37”รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้
คำตอบที่ 374
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

วีโก้วางคานคอล์ยสปริง ยาง 37”
รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้

อ้างตอบ
วีโก้วางคานคอล์ยสปริง ยาง 37”รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้
คำตอบที่ 375
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เหล็กจับแหนบหลังด้านหน้า

อ้างตอบ
เหล็กจับแหนบหลังด้านหน้า
คำตอบที่ 376
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เหล็กจับแหนบหลังด้านหน้า

อ้างตอบ
เหล็กจับแหนบหลังด้านหน้า
คำตอบที่ 377
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เหล็กจับแหนบหลังด้านหน้า

อ้างตอบ
เหล็กจับแหนบหลังด้านหน้า
คำตอบที่ 378
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โตโยต้า ไมตรีเอ็กซ์ LN85 วางคานหน้าพราโด้ แปลงบิดล็อคมือ คานหลังไทเกอร์ ยาง 36” วางอาร์ม คอล์ยสปริงหน้าสเต็ปวีเอ็กซ์ 80 ยก 2” ย้ายคันชักหน้าพร้อมเปลี่ยนมือลิง LN106... เครื่อง 1KZ เกียร์ D4d เสื้อใหญ่

อ้างตอบ
โตโยต้า ไมตรีเอ็กซ์ LN85 วางคานหน้าพราโด้ แปลงบิดล็อคมือ คานหลังไทเกอร์ ยาง 36” วางอาร์ม คอล์ยสปริงหน้าสเต็ปวีเอ็กซ์ 80 ยก 2” ย้ายคันชักหน้าพร้อมเปลี่ยนมือลิง LN106... เครื่อง 1KZ เกียร์ D4d เสื้อใหญ่
คำตอบที่ 379
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โตโยต้า ไมตรีเอ็กซ์ LN85 วางคานหน้าพราโด้ แปลงบิดล็อคมือ คานหลังไทเกอร์ ยาง 36” วางอาร์ม คอล์ยสปริงหน้าสเต็ปวีเอ็กซ์ 80 ยก 2” ย้ายคันชักหน้าพร้อมเปลี่ยนมือลิง LN106... เครื่อง 1KZ เกียร์ D4d เสื้อใหญ่

อ้างตอบ
โตโยต้า ไมตรีเอ็กซ์ LN85 วางคานหน้าพราโด้ แปลงบิดล็อคมือ คานหลังไทเกอร์ ยาง 36” วางอาร์ม คอล์ยสปริงหน้าสเต็ปวีเอ็กซ์ 80 ยก 2” ย้ายคันชักหน้าพร้อมเปลี่ยนมือลิง LN106... เครื่อง 1KZ เกียร์ D4d เสื้อใหญ่
คำตอบที่ 380
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โตโยต้า ไมตรีเอ็กซ์ LN85 วางคานหน้าพราโด้ แปลงบิดล็อคมือ คานหลังไทเกอร์ ยาง 36” วางอาร์ม คอล์ยสปริงหน้าสเต็ปวีเอ็กซ์ 80 ยก 2” ย้ายคันชักหน้าพร้อมเปลี่ยนมือลิง LN106... เครื่อง 1KZ เกียร์ D4d เสื้อใหญ่

อ้างตอบ
โตโยต้า ไมตรีเอ็กซ์ LN85 วางคานหน้าพราโด้ แปลงบิดล็อคมือ คานหลังไทเกอร์ ยาง 36” วางอาร์ม คอล์ยสปริงหน้าสเต็ปวีเอ็กซ์ 80 ยก 2” ย้ายคันชักหน้าพร้อมเปลี่ยนมือลิง LN106... เครื่อง 1KZ เกียร์ D4d เสื้อใหญ่
หน้า 19 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด