Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 38 of 46 (915 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
คำตอบที่ 741
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 742
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 743
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 744
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 745
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 746
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 747
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 748
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน
_______________
Metalscream4x4 | Premium watt-link |
เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ

อ้างตอบ
Hilux Revo Z-Edition งานพรีเมี่ยมวัตส์ลิ้งค์หลัง กันโคลง เพิ่มยึดเกาะถนน_______________Metalscream4x4 | Premium watt-link |เพราะชีวิต_มีทั้งสูง_และต่ำ
คำตอบที่ 749
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก
__________________
#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง

อ้างตอบ
แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก__________________#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง
คำตอบที่ 750
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก
__________________
#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง

อ้างตอบ
แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก__________________#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง
คำตอบที่ 751
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก
__________________
#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง

อ้างตอบ
แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก__________________#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง
คำตอบที่ 752
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก
__________________
#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง

อ้างตอบ
แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก__________________#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง
คำตอบที่ 753
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก
__________________
#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง

อ้างตอบ
แปลงดิสเบรค Volvo C303 Portals สําหรับขอบสต็อก__________________#metalscream4x4 #คานเขย่ง #คานแข็ง
คำตอบที่ 754
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

งานเหล็ก วางคานคอล์ยสปริง VX80, ซาฟารี Y60/61
_________________
MetalScream Custom 4x4 Fabrication

อ้างตอบ
งานเหล็ก วางคานคอล์ยสปริง VX80, ซาฟารี Y60/61_________________MetalScream Custom 4x4 Fabrication
คำตอบที่ 755
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

งานเหล็ก วางคานคอล์ยสปริง VX80, ซาฟารี Y60/61
_________________
MetalScream Custom 4x4 Fabrication

อ้างตอบ
งานเหล็ก วางคานคอล์ยสปริง VX80, ซาฟารี Y60/61_________________MetalScream Custom 4x4 Fabrication
คำตอบที่ 756
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

งานเหล็ก วางคานคอล์ยสปริง VX80, ซาฟารี Y60/61
_________________
MetalScream Custom 4x4 Fabrication

อ้างตอบ
งานเหล็ก วางคานคอล์ยสปริง VX80, ซาฟารี Y60/61_________________MetalScream Custom 4x4 Fabrication
คำตอบที่ 757
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การผลิตคานเพชร

อ้างตอบ
การผลิตคานเพชร
คำตอบที่ 758
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การผลิตคานเพชร

อ้างตอบ
การผลิตคานเพชร
คำตอบที่ 759
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

การผลิตคานเพชร

อ้างตอบ
การผลิตคานเพชร
คำตอบที่ 760
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งเบ้าโช้คบน MetalScream4x4 สำหรับเบิ้ลโช๊คหน้ารถแรลลี่ ฟรอนเทีย 4×4 ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปเขตมีนบุรี กทมฯ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Metalscream4x4 #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งเบ้าโช้คบน MetalScream4x4 สำหรับเบิ้ลโช๊คหน้ารถแรลลี่ ฟรอนเทีย 4×4 ชิ้นงานเหล็กเหนียว ความหนา 4 มม. ตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ไปเขตมีนบุรี กทมฯ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #Metalscream4x4 #teentoashop
หน้า 38 of 46 (915 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด