Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 47 of 49 (966 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
คำตอบที่ 921
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คานรับเกียร์สโลว์ ซูซูกิ คาริเบี้ยน SUZUKI SJ413 transfer case mounts
_______________
ชุดวางคานแข็งสำเร็จรูป metalscream4x4.com

อ้างตอบ
คานรับเกียร์สโลว์ ซูซูกิ คาริเบี้ยน SUZUKI SJ413 transfer case mounts_______________ชุดวางคานแข็งสำเร็จรูป metalscream4x4.com
คำตอบที่ 922
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คานรับเกียร์สโลว์ ซูซูกิ คาริเบี้ยน SUZUKI SJ413 transfer case mounts
_______________
ชุดวางคานแข็งสำเร็จรูป metalscream4x4.com

อ้างตอบ
คานรับเกียร์สโลว์ ซูซูกิ คาริเบี้ยน SUZUKI SJ413 transfer case mounts_______________ชุดวางคานแข็งสำเร็จรูป metalscream4x4.com
คำตอบที่ 923
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คานรับเกียร์สโลว์ ซูซูกิ คาริเบี้ยน SUZUKI SJ413 transfer case mounts
_______________
ชุดวางคานแข็งสำเร็จรูป metalscream4x4.com

อ้างตอบ
คานรับเกียร์สโลว์ ซูซูกิ คาริเบี้ยน SUZUKI SJ413 transfer case mounts_______________ชุดวางคานแข็งสำเร็จรูป metalscream4x4.com
คำตอบที่ 924
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ถ้าเป็นงานเหล็ก เราพอทำได้ครับ

__________

บจก.เมทอลสครีม

อ้างตอบ
ถ้าเป็นงานเหล็ก เราพอทำได้ครับ
__________
บจก.เมทอลสครีม
คำตอบที่ 925
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ถ้าเป็นงานเหล็ก เราพอทำได้ครับ

__________

บจก.เมทอลสครีม

อ้างตอบ
ถ้าเป็นงานเหล็ก เราพอทำได้ครับ
__________
บจก.เมทอลสครีม
คำตอบที่ 926
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ถ้าเป็นงานเหล็ก เราพอทำได้ครับ

__________

บจก.เมทอลสครีม

อ้างตอบ
ถ้าเป็นงานเหล็ก เราพอทำได้ครับ
__________
บจก.เมทอลสครีม
คำตอบที่ 927
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แผ่นดามเสริมคานเพชร

อ้างตอบ
แผ่นดามเสริมคานเพชร
คำตอบที่ 928
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แผ่นดามเสริมคานเพชร

อ้างตอบ
แผ่นดามเสริมคานเพชร
คำตอบที่ 929
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แผ่นดามเสริมคานเพชร

อ้างตอบ
แผ่นดามเสริมคานเพชร
คำตอบที่ 930
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

แผ่นดามเสริมคานเพชร

อ้างตอบ
แผ่นดามเสริมคานเพชร
คำตอบที่ 931
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“

อ้างตอบ
เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“
คำตอบที่ 932
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“

อ้างตอบ
เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“
คำตอบที่ 933
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“

อ้างตอบ
เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“
คำตอบที่ 934
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“

อ้างตอบ
เบ้ายึดโช้คคอล์ยโอเวอร์ช็อคส์ ปรับแบบใหม่ 2024 เพรียวบางกว่าเดิม รองรับโช้คความยาวถึง 32“
คำตอบที่ 935
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion

อ้างตอบ
ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion
คำตอบที่ 936
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion

อ้างตอบ
ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion
คำตอบที่ 937
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion

อ้างตอบ
ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion
คำตอบที่ 938
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion

อ้างตอบ
ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion
คำตอบที่ 939
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion

อ้างตอบ
ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion
คำตอบที่ 940
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion

อ้างตอบ
ชิ้นงานเหล็ก Metalscream4x4 ไฮลักซ์รีโว่ brackets and fabricated housings for Hilux Revo front coil spring conversion
หน้า 47 of 49 (966 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด