Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 6 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 101
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 

อ้างตอบ
อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 
คำตอบที่ 102
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 

อ้างตอบ
อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 
คำตอบที่ 103
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 

อ้างตอบ
อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 
คำตอบที่ 104
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 

อ้างตอบ
อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 
คำตอบที่ 105
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 

อ้างตอบ
อยากได้รถ 4WD เข้าไร่ เข้านา เข้าป่า ขึ้นเขา... คุณสร้างเองได้ด้วย ชุดวางคานแข็ง สำเร็จรูป Metalscream4x4 ประหยัดเวลา ค่าแรง ค่าจ้าง... เน้นใช้งานได้จริง และประหยัดค่าซ่อมบำรุง คุณสามารถทำเองได้.. มั่นใจด้วยประสบการณ์การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายมากว่า 10 ปี 
คำตอบที่ 106
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งงานเหล็กพับ ส่งท้ายปีเก่าครับ.... ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
ส่งงานเหล็กพับ ส่งท้ายปีเก่าครับ.... ขอบคุณครับ
คำตอบที่ 107
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งงานเหล็กพับ ส่งท้ายปีเก่าครับ.... ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
ส่งงานเหล็กพับ ส่งท้ายปีเก่าครับ.... ขอบคุณครับ
คำตอบที่ 108
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดปีกนกสำหรับแข่งขัน MS4.V3.0

อ้างตอบ
ชุดปีกนกสำหรับแข่งขัน MS4.V3.0
คำตอบที่ 109
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดปีกนกสำหรับแข่งขัน MS4.V3.0

อ้างตอบ
ชุดปีกนกสำหรับแข่งขัน MS4.V3.0
คำตอบที่ 110
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งครับ

อ้างตอบ
ส่งครับ
คำตอบที่ 111
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งครับ

อ้างตอบ
ส่งครับ
คำตอบที่ 112
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งครับ

อ้างตอบ
ส่งครับ
คำตอบที่ 113
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หัววางคาน อีซูสุ โรดิโอ, อีซูสุ ทีเอฟอาร์ Metalscream

อ้างตอบ
หัววางคาน อีซูสุ โรดิโอ, อีซูสุ ทีเอฟอาร์ Metalscream
คำตอบที่ 114
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หัววางคาน อีซูสุ โรดิโอ, อีซูสุ ทีเอฟอาร์ Metalscream

อ้างตอบ
หัววางคาน อีซูสุ โรดิโอ, อีซูสุ ทีเอฟอาร์ Metalscream
คำตอบที่ 115
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

หัววางคาน อีซูสุ โรดิโอ, อีซูสุ ทีเอฟอาร์ Metalscream

อ้างตอบ
หัววางคาน อีซูสุ โรดิโอ, อีซูสุ ทีเอฟอาร์ Metalscream
คำตอบที่ 116
นิลดำ
นิลดำ

พี่ครับ ของคาริเบียน ทำหรือยังครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 117
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 116
นิลดำ

พี่ครับ ของคาริเบียน ทำหรือยังครับ

ไม่ได้ทำครับ

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 118
ตู่
ตู่

มีชุดยกของrn20หรือป่าวครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 119
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 118
ตู่

มีชุดยกของrn20หรือป่าวครับ

ไม่มีตรงรุ่น แต่ใช้ของ 106 ไปวางได้ เป็นชุดเล็ก...

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 120
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคานชุดใหญ่ Hero วางคาน 106 ถึงลูกค้าเชียงใหม่แล้ว

อ้างตอบ
ชุดวางคานชุดใหญ่ Hero วางคาน 106 ถึงลูกค้าเชียงใหม่แล้ว
หน้า 6 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด