Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ขออนุญาตแยกกระทู้งานเหล็กพับชุดวางคานออกมาเป็นรุ่นต่างๆ โดยจะนำภาพการติดตั้งมาให้ชมด้วยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว
- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่
- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)
- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่
- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่
- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว
- หูโช้คหลังบน/ล่าง สำหรับปรับมุมโช้ดเป็นตัว A

*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน
*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ
*** วิธีการติดตั้งพร้อมแนะนำ ไม่หวงความรู้ครับ

- ราคาชุดเล็ก 12,500 บาท
- ราคาชุดใหญ่ 16,500 บาท (เพิ่มคานเต้าหน้า)
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับรถกระบะทุกยี่ห้อ
หน้า 7 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 121
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 122
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 123
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 124
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 125
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 126
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 127
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 128
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4

อ้างตอบ
สต๊อคชุดวางคาน MetalScream4x4
คำตอบที่ 129
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางไม่เกิน 33 นิ้ว

อ้างตอบ
ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางไม่เกิน 33 นิ้ว
คำตอบที่ 130
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป

อ้างตอบ
ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป
คำตอบที่ 131
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป

อ้างตอบ
ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป
คำตอบที่ 132
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป

อ้างตอบ
ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป
คำตอบที่ 133
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป

อ้างตอบ
ชุดวางคาน MetalScream4x4 สำหรับยางเกิน 35 นิ้วขึ้นไป
คำตอบที่ 134
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งชุดวางคานไทยเกอร์ คาน 106 ชุดใหญ่ไป สุไหงโกลก วันนี้...

อ้างตอบ
ส่งชุดวางคานไทยเกอร์ คาน 106 ชุดใหญ่ไป สุไหงโกลก วันนี้...
คำตอบที่ 135
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งชุดวางคานไทยเกอร์ คาน 106 ชุดใหญ่ไป สุไหงโกลก วันนี้...

อ้างตอบ
ส่งชุดวางคานไทยเกอร์ คาน 106 ชุดใหญ่ไป สุไหงโกลก วันนี้...
คำตอบที่ 136
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกค้าทางใต้ ส่งมาให้ชม...

อ้างตอบ
ลูกค้าทางใต้ ส่งมาให้ชม...
คำตอบที่ 137
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกค้าทางใต้ ส่งมาให้ชม...

อ้างตอบ
ลูกค้าทางใต้ ส่งมาให้ชม...
คำตอบที่ 138
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ลูกค้าทางใต้ ส่งมาให้ชม...

อ้างตอบ
ลูกค้าทางใต้ ส่งมาให้ชม...
คำตอบที่ 139
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคานคอล์ยสปริง หน้า หรือ หลัง
วางใหม่ หรือ แก้ไขจากรถที่วางแหนบมาแล้ว
วางแผงเร็วๆ นี้ครับ

อ้างตอบ
ชุดวางคานคอล์ยสปริง หน้า หรือ หลังวางใหม่ หรือ แก้ไขจากรถที่วางแหนบมาแล้ววางแผงเร็วๆ นี้ครับ
คำตอบที่ 140
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดวางคานคอล์ยสปริง หน้า หรือ หลัง
วางใหม่ หรือ แก้ไขจากรถที่วางแหนบมาแล้ว
วางแผงเร็วๆ นี้ครับ

อ้างตอบ
ชุดวางคานคอล์ยสปริง หน้า หรือ หลังวางใหม่ หรือ แก้ไขจากรถที่วางแหนบมาแล้ววางแผงเร็วๆ นี้ครับ
หน้า 7 of 48 (948 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด