Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายสินค้าแบรนด์ "Explorer" Shocks Up, Bump Stop, Steering Damper Shocksสำหรับรถทุกรุ่น ทุกแบบ ...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

“ EXPLORER “ แบรนด์ ชื่อนี้มาจากไหน ?
การเริ่มต้น ของชื่อนี้ ย้อนกลับไป 15 ปีที่แล้ว Explorer II เป็นชื่อรุ่น ๆ หนึ่งของโช๊คซัพแทงค์ยี่ห้อหนึ่ง (เอ็กซ์โพรเลอร์ ทู) หรือที่พูดสั้นๆติดปากกันว่ารุ่น EX2 (เอ็กซ์ทู) 

จากความนิยมในขณะนั้น เราจะเห็นรถที่ยกสูง 4 นิ้ว 6 นิ้ว ต่างก็นิยมใช้โช๊คอัพซัพแทงค์ ซึ่งรุ่น Explorer II (รุ่นเอ็กซ์โพรเลอร์ทู) ก็เป็นโช็คอัพซัพแทงค์ ที่นิยมในขณะนั้นด้วย....

แปลกแต่จริง ที่เรา ตั้งชื่อและผลิตรุ่น Explorer II (เอ็กซ์โพรเลอร์ทู) II แปลว่า 2 ออกมาก่อน แล้ว รุ่น Explorer I (รุ่นเอ็กโพรเลอร์วัน) I แปลว่า 1 ก็ตามมา 
........

Explorer II จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เข้าปีที่ 16 เรานำคำว่า EXPLORER มาใช้เป็นชื่อ แบรนด์ เพราะคิดว่าง่ายที่สุดในการจดจำ และคำนี้ ชี้ตัวตนความเป็นเรามากที่สุด ....เพราะเราจะ “สำรวจ “ เส้นทางต่อไป ......

 
 
ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com
Teentoa 4Garage จำหน่ายสินค้าแบรนด์ "Explorer" Shocks Up, Bump Stop, Steering Damper Shocksสำหรับรถทุกรุ่น ทุกแบบ ...
หน้า 6 of 18 (358 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
คำตอบที่ 101
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 102
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 103
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 104
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 105
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 106
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 107
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 108
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 109
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 110
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 111
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox. 
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox. มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทาง
คำตอบที่ 112
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

EXPLORERSHOX #Yellow or #Gold

รุ่น GT Series (Gran Turismo) 
โช้คอัพ Mootube แกนใหญ่ 20 มิล ติดตั้งง่าย

Toyota : Vigo, Champ, Revo 4wd, Fortuner
Ford : Ranger T6, Everest
Mitsubishi : Triton 4wd , Pajero Sport
Nissan : Navara Np300
Mazda : BT50Pro

อ้างตอบ
EXPLORERSHOX #Yellow or #Gold
รุ่น GT Series (Gran Turismo) โช้คอัพ Mootube แกนใหญ่ 20 มิล ติดตั้งง่าย
Toyota : Vigo, Champ, Revo 4wd, FortunerFord : Ranger T6, EverestMitsubishi : Triton 4wd , Pajero SportNissan : Navara Np300Mazda : BT50Pro
คำตอบที่ 113
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

EXPLORERSHOX #Yellow or #Gold

รุ่น GT Series (Gran Turismo) 
โช้คอัพ Mootube แกนใหญ่ 20 มิล ติดตั้งง่าย

Toyota : Vigo, Champ, Revo 4wd, Fortuner
Ford : Ranger T6, Everest
Mitsubishi : Triton 4wd , Pajero Sport
Nissan : Navara Np300
Mazda : BT50Pro

อ้างตอบ
EXPLORERSHOX #Yellow or #Gold
รุ่น GT Series (Gran Turismo) โช้คอัพ Mootube แกนใหญ่ 20 มิล ติดตั้งง่าย
Toyota : Vigo, Champ, Revo 4wd, FortunerFord : Ranger T6, EverestMitsubishi : Triton 4wd , Pajero SportNissan : Navara Np300Mazda : BT50Pro
คำตอบที่ 114
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

EXPLORERSHOX #Yellow or #Gold

รุ่น GT Series (Gran Turismo) 
โช้คอัพ Mootube แกนใหญ่ 20 มิล ติดตั้งง่าย

Toyota : Vigo, Champ, Revo 4wd, Fortuner
Ford : Ranger T6, Everest
Mitsubishi : Triton 4wd , Pajero Sport
Nissan : Navara Np300
Mazda : BT50Pro

อ้างตอบ
EXPLORERSHOX #Yellow or #Gold
รุ่น GT Series (Gran Turismo) โช้คอัพ Mootube แกนใหญ่ 20 มิล ติดตั้งง่าย
Toyota : Vigo, Champ, Revo 4wd, FortunerFord : Ranger T6, EverestMitsubishi : Triton 4wd , Pajero SportNissan : Navara Np300Mazda : BT50Pro
คำตอบที่ 115
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

===== Set HYUNDAI H1 ======

อ้างตอบ
===== Set HYUNDAI H1 ======
คำตอบที่ 116
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox 
++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++
(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)

- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล
- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ
- รับประกันสินค้า 1ปี
พร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad

EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series 
Available on STD, UP2, UP4 and more
- Adjust 8Step
- 20 mm. Chrome Piston Rod
- 46 mm. Piston's Diameter
- 52 mm. Body Diameter

อ้างตอบ
NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox ++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)
- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ- รับประกันสินค้า 1ปีพร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad
EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series Available on STD, UP2, UP4 and more- Adjust 8Step- 20 mm. Chrome Piston Rod- 46 mm. Piston's Diameter- 52 mm. Body Diameter
คำตอบที่ 117
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox 
++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++
(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)

- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล
- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ
- รับประกันสินค้า 1ปี
พร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad

EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series 
Available on STD, UP2, UP4 and more
- Adjust 8Step
- 20 mm. Chrome Piston Rod
- 46 mm. Piston's Diameter
- 52 mm. Body Diameter

อ้างตอบ
NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox ++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)
- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ- รับประกันสินค้า 1ปีพร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad
EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series Available on STD, UP2, UP4 and more- Adjust 8Step- 20 mm. Chrome Piston Rod- 46 mm. Piston's Diameter- 52 mm. Body Diameter
คำตอบที่ 118
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox 
++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++
(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)

- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล
- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ
- รับประกันสินค้า 1ปี
พร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad

EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series 
Available on STD, UP2, UP4 and more
- Adjust 8Step
- 20 mm. Chrome Piston Rod
- 46 mm. Piston's Diameter
- 52 mm. Body Diameter

อ้างตอบ
NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox ++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)
- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ- รับประกันสินค้า 1ปีพร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad
EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series Available on STD, UP2, UP4 and more- Adjust 8Step- 20 mm. Chrome Piston Rod- 46 mm. Piston's Diameter- 52 mm. Body Diameter
คำตอบที่ 119
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox 
++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++
(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)

- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล
- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ
- รับประกันสินค้า 1ปี
พร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad

EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series 
Available on STD, UP2, UP4 and more
- Adjust 8Step
- 20 mm. Chrome Piston Rod
- 46 mm. Piston's Diameter
- 52 mm. Body Diameter

อ้างตอบ
NEWโช้คอัพซับแทงค์ Explorer Shox ++++ปรับความหนืด ได้ถึง 8ระดับ++++(รุ่น EXII) (Adjust 8 Step)
- ขนาดแกนใหญ่ 20มิล- รองรับทุกสภาพถนน ทดสอบแล้วจากการขับขี่ทั่วประเทศ- รับประกันสินค้า 1ปีพร้อมสำหรับ รถกระบะ ปิคอัพ SUV MPV ทุกรุ่น ยกสูง โหลดเตี้ย และoffroad
EXPLORER Remote reservoir (MonoTube) Series Available on STD, UP2, UP4 and more- Adjust 8Step- 20 mm. Chrome Piston Rod- 46 mm. Piston's Diameter- 52 mm. Body Diameter
คำตอบที่ 120
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ EXPLORER SHOX
รุ่น GT Series (Gran Turismo)
ระบบMonotube แกนใหญ่ 20มิล ติดตั้งง่าย

>> Toy. Hilux Vigo, Revo ,Fortuner
>> Ford Ranger T6, Everest
>> Mitsu. Pajero Sports , Triton
>> Isuzu Dmax Vcross ,MuX
>> Nissan Navara
.......................................
GT Series (MonoTube) Nitrogen Gas
2 Chambers contains oil, lower is gas
-  Easy to install
-  20 MM. Chrome Piston Rod
-  46 MM. Piston's Diameter
-  52 MM. Body Diameter
….........................................
 

อ้างตอบ
โช้คอัพ EXPLORER SHOXรุ่น GT Series (Gran Turismo)ระบบMonotube แกนใหญ่ 20มิล ติดตั้งง่าย
>> Toy. Hilux Vigo, Revo ,Fortuner>> Ford Ranger T6, Everest>> Mitsu. Pajero Sports , Triton>> Isuzu Dmax Vcross ,MuX>> Nissan Navara.......................................GT Series (MonoTube) Nitrogen Gas2 Chambers contains oil, lower is gas-  Easy to install-  20 MM. Chrome Piston Rod-  46 MM. Piston's Diameter-  52 MM. Body Diameter…......................................... 
หน้า 6 of 18 (358 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด