Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายสินค้าแบรนด์ "Explorer" Shocks Up, Bump Stop, Steering Damper Shocksสำหรับรถทุกรุ่น ทุกแบบ ...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

“ EXPLORER “ แบรนด์ ชื่อนี้มาจากไหน ?
การเริ่มต้น ของชื่อนี้ ย้อนกลับไป 15 ปีที่แล้ว Explorer II เป็นชื่อรุ่น ๆ หนึ่งของโช๊คซัพแทงค์ยี่ห้อหนึ่ง (เอ็กซ์โพรเลอร์ ทู) หรือที่พูดสั้นๆติดปากกันว่ารุ่น EX2 (เอ็กซ์ทู) 

จากความนิยมในขณะนั้น เราจะเห็นรถที่ยกสูง 4 นิ้ว 6 นิ้ว ต่างก็นิยมใช้โช๊คอัพซัพแทงค์ ซึ่งรุ่น Explorer II (รุ่นเอ็กซ์โพรเลอร์ทู) ก็เป็นโช็คอัพซัพแทงค์ ที่นิยมในขณะนั้นด้วย....

แปลกแต่จริง ที่เรา ตั้งชื่อและผลิตรุ่น Explorer II (เอ็กซ์โพรเลอร์ทู) II แปลว่า 2 ออกมาก่อน แล้ว รุ่น Explorer I (รุ่นเอ็กโพรเลอร์วัน) I แปลว่า 1 ก็ตามมา 
........

Explorer II จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เข้าปีที่ 16 เรานำคำว่า EXPLORER มาใช้เป็นชื่อ แบรนด์ เพราะคิดว่าง่ายที่สุดในการจดจำ และคำนี้ ชี้ตัวตนความเป็นเรามากที่สุด ....เพราะเราจะ “สำรวจ “ เส้นทางต่อไป ......

 
 
ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com
Teentoa 4Garage จำหน่ายสินค้าแบรนด์ "Explorer" Shocks Up, Bump Stop, Steering Damper Shocksสำหรับรถทุกรุ่น ทุกแบบ ...
หน้า 8 of 18 (358 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
คำตอบที่ 141
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
#Explorer #Explorershox
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางครับ

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.#Explorer #Explorershoxมาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางครับ
คำตอบที่ 142
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
#Explorer #Explorershox
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางครับ

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.#Explorer #Explorershoxมาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางครับ
คำตอบที่ 143
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
#Explorer #Explorershox
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางครับ

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.#Explorer #Explorershoxมาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางครับ
คำตอบที่ 144
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ

#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ
#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer
คำตอบที่ 145
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ

#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ
#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer
คำตอบที่ 146
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ

#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ
#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer
คำตอบที่ 147
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ

#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ
#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer
คำตอบที่ 148
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

โช้คอัพ Explorer Shox.
มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
เกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ

#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer

อ้างตอบ
โช้คอัพ Explorer Shox.มาตรฐานที่ทุกคนเลือกใช้ หนึบ แน่น เข้าโค้งอย่างมั่นใจเกาะถนนดียิ่งขึ้น ลุยได้ตลอดทุกเส้นทางคะ
#Explorer #Explorershox #โช้คอัพExplorer
คำตอบที่ 149
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 150
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 151
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 152
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 153
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 154
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 155
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 156
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 157
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ

อ้างตอบ
Explorer Shocks Up กับรถรุ่นต่างๆ
คำตอบที่ 158
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hyundai H-1 บอกลาความแข็งกระด้าง‼️
ด้วยโช๊คอัพ Explorer รุ่น GTSeries#GTSeries
ช่วงล่างนุ่มๆ......แบบที่คุณต้องการ

อ้างตอบ
Hyundai H-1 บอกลาความแข็งกระด้าง‼️ด้วยโช๊คอัพ Explorer รุ่น GTSeries#GTSeriesช่วงล่างนุ่มๆ......แบบที่คุณต้องการ
คำตอบที่ 159
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hyundai H-1 บอกลาความแข็งกระด้าง‼️
ด้วยโช๊คอัพ Explorer รุ่น GTSeries#GTSeries
ช่วงล่างนุ่มๆ......แบบที่คุณต้องการ

อ้างตอบ
Hyundai H-1 บอกลาความแข็งกระด้าง‼️ด้วยโช๊คอัพ Explorer รุ่น GTSeries#GTSeriesช่วงล่างนุ่มๆ......แบบที่คุณต้องการ
คำตอบที่ 160
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Hyundai H-1 บอกลาความแข็งกระด้าง‼️
ด้วยโช๊คอัพ Explorer รุ่น GTSeries#GTSeries
ช่วงล่างนุ่มๆ......แบบที่คุณต้องการ

อ้างตอบ
Hyundai H-1 บอกลาความแข็งกระด้าง‼️ด้วยโช๊คอัพ Explorer รุ่น GTSeries#GTSeriesช่วงล่างนุ่มๆ......แบบที่คุณต้องการ
หน้า 8 of 18 (358 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด