Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายกะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สำหรับสายลุยออฟโรดพันธ์แกร่ง ของดีมีไม่มากราคาลดสุดๆ ราคาโปรโมชั่น ล้อใหม่สวยๆ งามๆๆ
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายกะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
หน้า 1 of 4 (73 กระทู้)
1 2 3 4
คำตอบที่ 1
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 2
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 3
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 4
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 5
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 6
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กระทะเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กระทะเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 7
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 8
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Comp
มีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว

15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป
16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา
16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ

อ้างตอบ
กะทะล้อเหล็ก Rock Crawler (ของแท้) by Pro Compมีออฟเชค ขนาด 6 รู กว้าง 8 นิ้ว
15x8-25 สำหรับรถทีว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป16x8-12 สำหรับรถปีกนก ยาง 265 รถปี 2003 ลงมา16x8+20 สำหรับรถรุ่นใหม่ 2005 ขึ้นไปครับ
คำตอบที่ 9
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ROCK CRAWLER BY PRO COMP 16x7+10 รู่ในกลมใหญ่ขนาดรู่ 50 มิลหรือ 2 นิ้ว สายลึก สายแคบๆๆ สวยๆ งามๆ มีมาไม่เยอะ 3 ชุดหมดแล้วหมดเลยครับ

อ้างตอบ
ROCK CRAWLER BY PRO COMP 16x7+10 รู่ในกลมใหญ่ขนาดรู่ 50 มิลหรือ 2 นิ้ว สายลึก สายแคบๆๆ สวยๆ งามๆ มีมาไม่เยอะ 3 ชุดหมดแล้วหมดเลยครับ
คำตอบที่ 10
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ROCK CRAWLER BY PRO COMP 16x7+10 รู่ในกลมใหญ่ขนาดรู่ 50 มิลหรือ 2 นิ้ว สายลึก สายแคบๆๆ สวยๆ งามๆ มีมาไม่เยอะ 3 ชุดหมดแล้วหมดเลยครับ

อ้างตอบ
ROCK CRAWLER BY PRO COMP 16x7+10 รู่ในกลมใหญ่ขนาดรู่ 50 มิลหรือ 2 นิ้ว สายลึก สายแคบๆๆ สวยๆ งามๆ มีมาไม่เยอะ 3 ชุดหมดแล้วหมดเลยครับ
คำตอบที่ 11
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ROCK CRAWLER BY PRO COMP 16x7+10 รู่ในกลมใหญ่ขนาดรู่ 50 มิลหรือ 2 นิ้ว สายลึก สายแคบๆๆ สวยๆ งามๆ มีมาไม่เยอะ 3 ชุดหมดแล้วหมดเลยครับ

อ้างตอบ
ROCK CRAWLER BY PRO COMP 16x7+10 รู่ในกลมใหญ่ขนาดรู่ 50 มิลหรือ 2 นิ้ว สายลึก สายแคบๆๆ สวยๆ งามๆ มีมาไม่เยอะ 3 ชุดหมดแล้วหมดเลยครับ
คำตอบที่ 12
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ROCK CRAWLER BY PRO COMP รูกลมเล็กขนาดรูใน 40 มิลหรือ 1.5 นิ้ว ขนาด 6 รู 16x8-0 อย่ารอช้าจัดเลย...

อ้างตอบ
ROCK CRAWLER BY PRO COMP รูกลมเล็กขนาดรูใน 40 มิลหรือ 1.5 นิ้ว ขนาด 6 รู 16x8-0 อย่ารอช้าจัดเลย...
คำตอบที่ 13
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ROCK CRAWLER BY PRO COMP รูกลมเล็กขนาดรูใน 40 มิลหรือ 1.5 นิ้ว ขนาด 6 รู 16x8-0 อย่ารอช้าจัดเลย...

อ้างตอบ
ROCK CRAWLER BY PRO COMP รูกลมเล็กขนาดรูใน 40 มิลหรือ 1.5 นิ้ว ขนาด 6 รู 16x8-0 อย่ารอช้าจัดเลย...
คำตอบที่ 14
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ROCK CRAWLER BY PRO COMP รูกลมเล็กขนาดรูใน 40 มิลหรือ 1.5 นิ้ว ขนาด 6 รู 16x8-0 อย่ารอช้าจัดเลย...

อ้างตอบ
ROCK CRAWLER BY PRO COMP รูกลมเล็กขนาดรูใน 40 มิลหรือ 1.5 นิ้ว ขนาด 6 รู 16x8-0 อย่ารอช้าจัดเลย...
คำตอบที่ 15
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อลาย Rock 16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป ขายไปอีก 1 ชุดวันนี้ เหลือสีดำ 16/-25 แค่ชุดเดียวเท่านั้น

อ้างตอบ
ล้อลาย Rock 16x8-25 สำหรับรถที่ว่างคานหรือยางขนาด 33 ขึ้นไป ขายไปอีก 1 ชุดวันนี้ เหลือสีดำ 16/-25 แค่ชุดเดียวเท่านั้น
คำตอบที่ 16
กานต์
กานต์

16x7 0 หรือ -10  มีไหมครับ 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 17
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 16
กานต์

16x7 0 หรือ -10  มีไหมครับ 

มี16x7+10/16x7+0

 

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 16กานต์
16x7 0 หรือ -10  มีไหมครับ 

มี16x7+10/16x7+0
 
 
คำตอบที่ 18
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คำตอบที่ 16
กานต์

16x7 0 หรือ -10  มีไหมครับ 

พวกชอบแคบๆๆ PRADO 

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 16กานต์
16x7 0 หรือ -10  มีไหมครับ 

พวกชอบแคบๆๆ PRADO 
 
คำตอบที่ 19
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

รูกลมใหญ่ USA งานเก่าเดิม

อ้างตอบ
รูกลมใหญ่ USA งานเก่าเดิม
คำตอบที่ 20
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กลมเล็ก 16x8-0 ราคา 12,000 บาท แถมน้อต แถมจุ๋บเลส

อ้างตอบ
กลมเล็ก 16x8-0 ราคา 12,000 บาท แถมน้อต แถมจุ๋บเลส
หน้า 1 of 4 (73 กระทู้)
1 2 3 4

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด