Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Pro Comp เช่น Shock Absorber, Wheel ect...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Pro Comp อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 4X4 ชั้นนำระดับโลก เช่น Shock Absorber, Wheel ect...
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Pro Comp เช่น Shock Absorber, Wheel ect...
หน้า 1 of 3 (55 กระทู้)
1 2 3
คำตอบที่ 1
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 2
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 3
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 4
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 5
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 6
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 7
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 8
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 9
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 10
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 11
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 12
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

PROCOMP SHOCK ABSORBER 
// ES9000 & MX-6 SERIES
>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ 
>> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย
>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ 
>> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 

อ้างตอบ
PROCOMP SHOCK ABSORBER // ES9000 & MX-6 SERIES>> ช่วงล่างสายพันธุ์ออฟโรด ถ่ายทอดจากประสบการณ์อันยาวนาน ความนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ >> ฟิลลิ่งที่แตกต่าง หนึบแน่น และมั่นคง ลงตัวสูงสุดตอบสนองทุกสภาพถนนเมืองไทย>> โครงสร้างแบบ MONO TUBE ออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดลูกสูบโช้ค สอดประสานอย่างเหมาะสมกับแกนโช้คอัพที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพเส้นทางแบบไหน มั่นใจเต็มที่ >> MX-6 SERIES มาพร้อมปุ่มปรับค่าความหนืดถึง 6 ระดับ ปรับค่าได้ตรงตามสไตล์ผู้ขับขี่ 
คำตอบที่ 13
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels 

ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการดีไซน์ Procomp ALLOY จากการออกแบบอย่างมีศิลปะ และสไตล์ มาตรฐานสูงด้วยการผลิตภายใต้เทคโนโลยี LOW-PRESSURE-CASTING จึงทำให้ทุกพื้นที่ของวงล้อมีเนื้อโลหะเสมอกันทั้งชิ้น สมรรถนะแข็งแกร่ง ทนทาน น้ำหนักเบา ภายใต้ความโดดเด่นดุดันด้วยสีแบบ POWDER COATED แกร่งอย่างมีระดับ

ข้อมูลเทคนิค
• Wheel Size: 16X8 
• 6 on 5.5 Bolt Pattern
• Offset: 0
• Backspace: 4.5
• Max Load: 2200 kg.
• Finish: Satin Black

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels 
ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการดีไซน์ Procomp ALLOY จากการออกแบบอย่างมีศิลปะ และสไตล์ มาตรฐานสูงด้วยการผลิตภายใต้เทคโนโลยี LOW-PRESSURE-CASTING จึงทำให้ทุกพื้นที่ของวงล้อมีเนื้อโลหะเสมอกันทั้งชิ้น สมรรถนะแข็งแกร่ง ทนทาน น้ำหนักเบา ภายใต้ความโดดเด่นดุดันด้วยสีแบบ POWDER COATED แกร่งอย่างมีระดับ
ข้อมูลเทคนิค• Wheel Size: 16X8 • 6 on 5.5 Bolt Pattern• Offset: 0• Backspace: 4.5• Max Load: 2200 kg.• Finish: Satin Black
คำตอบที่ 14
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels 

ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการดีไซน์ Procomp ALLOY จากการออกแบบอย่างมีศิลปะ และสไตล์ มาตรฐานสูงด้วยการผลิตภายใต้เทคโนโลยี LOW-PRESSURE-CASTING จึงทำให้ทุกพื้นที่ของวงล้อมีเนื้อโลหะเสมอกันทั้งชิ้น สมรรถนะแข็งแกร่ง ทนทาน น้ำหนักเบา ภายใต้ความโดดเด่นดุดันด้วยสีแบบ POWDER COATED แกร่งอย่างมีระดับ

ข้อมูลเทคนิค
• Wheel Size: 16X8 
• 6 on 5.5 Bolt Pattern
• Offset: 0
• Backspace: 4.5
• Max Load: 2200 kg.
• Finish: Satin Black

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels 
ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการดีไซน์ Procomp ALLOY จากการออกแบบอย่างมีศิลปะ และสไตล์ มาตรฐานสูงด้วยการผลิตภายใต้เทคโนโลยี LOW-PRESSURE-CASTING จึงทำให้ทุกพื้นที่ของวงล้อมีเนื้อโลหะเสมอกันทั้งชิ้น สมรรถนะแข็งแกร่ง ทนทาน น้ำหนักเบา ภายใต้ความโดดเด่นดุดันด้วยสีแบบ POWDER COATED แกร่งอย่างมีระดับ
ข้อมูลเทคนิค• Wheel Size: 16X8 • 6 on 5.5 Bolt Pattern• Offset: 0• Backspace: 4.5• Max Load: 2200 kg.• Finish: Satin Black
คำตอบที่ 15
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น Series 29 La Paz - Satin Black - Satin Black Machined

16X8, P.C.D. 6X139.7, ET 0

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น Series 29 La Paz - Satin Black - Satin Black Machined
16X8, P.C.D. 6X139.7, ET 0
คำตอบที่ 16
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น Series 31 - Matte Black

16X8, P.C.D. 6X139.7, ET 0

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น Series 31 - Matte Black
16X8, P.C.D. 6X139.7, ET 0
คำตอบที่ 17
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 35 Series Predator - Matte Graphite 17X8.5 - Satin Black 18X9

P.C.D. 6X139.7, ET 0

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 35 Series Predator - Matte Graphite 17X8.5 - Satin Black 18X9
P.C.D. 6X139.7, ET 0
คำตอบที่ 18
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 60 Series Hammer - Satin Black Milled

18X9, P.C.D. 6X139.7, ET 0

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 60 Series Hammer - Satin Black Milled
18X9, P.C.D. 6X139.7, ET 0
คำตอบที่ 19
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 61 Series Cognito - Satin Black Milled

18X9, P.C.D. 6X139.7, ET 0

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 61 Series Cognito - Satin Black Milled
18X9, P.C.D. 6X139.7, ET 0
คำตอบที่ 20
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 35 Series Predator - Satin Black 

18X9, P.C.D. 6X139.7, ET 0

อ้างตอบ
ล้อแม็ก Pro Comp Alloy Wheels รุ่น 35 Series Predator - Satin Black 
18X9, P.C.D. 6X139.7, ET 0
หน้า 1 of 3 (55 กระทู้)
1 2 3

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด