Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่ายจานเบรค dba (made in Australia) รถทุกรุ่น...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Teentoa 4Garage จำหน่ายจานเบรค dba (made in Australia)

จานเบรค DBA ออสเตรเลียรุ่น XS (สีทอง)
คู่หน้า 16,200 บาท / คู่หลัง 16,800 บาท

จานเบรค DBA ออสเตรเลียรุ่น T3 (สีเงิน)
คู่หน้า 15,100 บาท / คู่หลัง 16,200 บาท

ผ้าเบรค dba (หน้า) คู่ละ 4,600 บาท
ผ้าเบรค dba (หลัง) คู่ละ 4,200 บาท

ปล. ราคานี้เป็นราคากลางรถแต่ละรุ่นราคาต่างกัน

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่ายจานเบรค dba (made in Australia) รถทุกรุ่น...
หน้า 7 of 15 (295 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
คำตอบที่ 121
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 

อ้างตอบ
เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 
คำตอบที่ 122
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 

อ้างตอบ
เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 
คำตอบที่ 123
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 

อ้างตอบ
เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 
คำตอบที่ 124
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 

อ้างตอบ
เพิ่มประสิทธิภาพในเบรคให้ดียิ่งขึ้น กับจานเบรคและผ้าเบรคของ #DBA Australia ขนาดเท่าสแตนดาร์ด ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่ 
คำตอบที่ 125
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรค dba (made in Australia) Ford ทุกรุ่น

อ้างตอบ
จานเบรค dba (made in Australia) Ford ทุกรุ่น
คำตอบที่ 126
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads

อ้างตอบ
#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads
คำตอบที่ 127
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads

อ้างตอบ
#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads
คำตอบที่ 128
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads

อ้างตอบ
#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads
คำตอบที่ 129
ตีนโต1
ตีนโต1

#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads

อ้างตอบ
#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads
คำตอบที่ 130
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads

อ้างตอบ
#DBA Disc Brake #ผ้าเบรค Nezter Brake Pads
คำตอบที่ 131
Supermai
Supermai

รุ่นนี้สั่งได้ไหมครับ

อ้างตอบ
รุ่นนี้สั่งได้ไหมครับ
คำตอบที่ 132
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง  HUMMER H-3
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-42054XS /F @16,900
DBA-42055XS /R @16,900

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง  HUMMER H-34000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-42054XS /F @16,900DBA-42055XS /R @16,900
คำตอบที่ 133
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง  HUMMER H-3
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-42054XS /F @16,900
DBA-42055XS /R @16,900

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง  HUMMER H-34000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-42054XS /F @16,900DBA-42055XS /R @16,900
คำตอบที่ 134
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง  HUMMER H-3
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-42054XS /F @16,900
DBA-42055XS /R @16,900

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง  HUMMER H-34000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-42054XS /F @16,900DBA-42055XS /R @16,900
คำตอบที่ 135
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง MINI-COOPER
รุ่น Coupe One (2000-2006)
      R52 (2005-2006)
      R53 Hatchback  (2002-2006)
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-4542XS /F @15,900
  จานเบรคหน้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 276mm
DBA-4543XS /R @12,400
  จานเบรคหลัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 259mm
 

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง MINI-COOPERรุ่น Coupe One (2000-2006)      R52 (2005-2006)      R53 Hatchback  (2002-2006)4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-4542XS /F @15,900  จานเบรคหน้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 276mmDBA-4543XS /R @12,400  จานเบรคหลัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 259mm 
คำตอบที่ 136
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง MINI-COOPER
รุ่น Coupe One (2000-2006)
      R52 (2005-2006)
      R53 Hatchback  (2002-2006)
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-4542XS /F @15,900
  จานเบรคหน้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 276mm
DBA-4543XS /R @12,400
  จานเบรคหลัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 259mm
 

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง MINI-COOPERรุ่น Coupe One (2000-2006)      R52 (2005-2006)      R53 Hatchback  (2002-2006)4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-4542XS /F @15,900  จานเบรคหน้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 276mmDBA-4543XS /R @12,400  จานเบรคหลัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 259mm 
คำตอบที่ 137
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง MINI-COOPER
รุ่น Coupe One (2000-2006)
      R52 (2005-2006)
      R53 Hatchback  (2002-2006)
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-4542XS /F @15,900
  จานเบรคหน้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 276mm
DBA-4543XS /R @12,400
  จานเบรคหลัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 259mm
 

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง MINI-COOPERรุ่น Coupe One (2000-2006)      R52 (2005-2006)      R53 Hatchback  (2002-2006)4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-4542XS /F @15,900  จานเบรคหน้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 276mmDBA-4543XS /R @12,400  จานเบรคหลัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 259mm 
คำตอบที่ 138
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง MAZDA3(2006-08)
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-42956XS /F @15,100
DBA-42957XS /R @12,700
เซตละ 27,800บาท
 

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง MAZDA3(2006-08)4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-42956XS /F @15,100DBA-42957XS /R @12,700เซตละ 27,800บาท 
คำตอบที่ 139
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง MAZDA3(2006-08)
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-42956XS /F @15,100
DBA-42957XS /R @12,700
เซตละ 27,800บาท
 

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง MAZDA3(2006-08)4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-42956XS /F @15,100DBA-42957XS /R @12,700เซตละ 27,800บาท 
คำตอบที่ 140
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จานเบรคหน้า-หลัง MAZDA3(2006-08)
4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)
DBA-42956XS /F @15,100
DBA-42957XS /R @12,700
เซตละ 27,800บาท
 

อ้างตอบ
จานเบรคหน้า-หลัง MAZDA3(2006-08)4000 series (เจาะรู เซาะร่อง)DBA-42956XS /F @15,100DBA-42957XS /R @12,700เซตละ 27,800บาท 
หน้า 7 of 15 (295 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด