Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...
 

- ADM Winch 17000LB 12v เเละ 24v (เชือก, สลิง)  : 17,900 บาท
- ADM Winch 12000LBS 12v (ใช้เชือกคุณภาพสูง) ตะเกียบแดง : 17,900 บาท
- ADM. winch 12000LB. 12v (สลิง) : 13,900 บาท
- ADM. winch 12000LB. 12v (เชือก) : 15,900 บาท
- ADM Winch 13500LB 12v (ใช้เชือกคุณภาพสูง) หัวโหนก : 18,900 บาท

รับประกัน 1 ปี

- Rope ADM Winch 10mm x 28m 9.6 Ton (สีดำ) : 4,300 บาท
- Rope ADM Winch 
10mm x 28m 9.6 Ton (สีส้ม) : 4,300 บาท
- Rope ADM Winch 
12mm x 40m, 14mm x 40m, 16mm x 50m (สีดำ) : CALL

- ตะขอตัว S รับน ้ำหนักได ้ 4 ตัน (สีแดง) : 2,700 บาท

ติดต่อสอบถาม
สินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...
หน้า 16 of 21 (412 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
คำตอบที่ 301
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งงานถาดวิ้นซ่อนในกันชนพร้อมติดตั้งวิ้นหน้า ADM_Hi-Speed
#ADM

อ้างตอบ
ส่งงานถาดวิ้นซ่อนในกันชนพร้อมติดตั้งวิ้นหน้า ADM_Hi-Speed#ADM
คำตอบที่ 302
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งงานถาดวิ้นซ่อนในกันชนพร้อมติดตั้งวิ้นหน้า ADM_Hi-Speed
#ADM

อ้างตอบ
ส่งงานถาดวิ้นซ่อนในกันชนพร้อมติดตั้งวิ้นหน้า ADM_Hi-Speed#ADM
คำตอบที่ 303
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM
-เน้นใช้งานจริงสะดวก
-ซ่อมบำรุงง่าย
-เรียงเชือกวิ้นง่าย
-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง

อ้างตอบ
#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM-เน้นใช้งานจริงสะดวก-ซ่อมบำรุงง่าย-เรียงเชือกวิ้นง่าย-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง
คำตอบที่ 304
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM
-เน้นใช้งานจริงสะดวก
-ซ่อมบำรุงง่าย
-เรียงเชือกวิ้นง่าย
-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง

อ้างตอบ
#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM-เน้นใช้งานจริงสะดวก-ซ่อมบำรุงง่าย-เรียงเชือกวิ้นง่าย-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง
คำตอบที่ 305
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM
-เน้นใช้งานจริงสะดวก
-ซ่อมบำรุงง่าย
-เรียงเชือกวิ้นง่าย
-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง

อ้างตอบ
#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM-เน้นใช้งานจริงสะดวก-ซ่อมบำรุงง่าย-เรียงเชือกวิ้นง่าย-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง
คำตอบที่ 306
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM
-เน้นใช้งานจริงสะดวก
-ซ่อมบำรุงง่าย
-เรียงเชือกวิ้นง่าย
-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง

อ้างตอบ
#ส่งงานติดตั้งวิ้น ADM-เน้นใช้งานจริงสะดวก-ซ่อมบำรุงง่าย-เรียงเชือกวิ้นง่าย-ถาดวิ้นขายึดแข็งแรง
คำตอบที่ 307
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ

อ้างตอบ
ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ
คำตอบที่ 308
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ

อ้างตอบ
ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ
คำตอบที่ 309
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ

อ้างตอบ
ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ
คำตอบที่ 310
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ

อ้างตอบ
ติดวิ้นหลัง ADM อย่างหล่อครับ
คำตอบที่ 311
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง #ADM_WINCH

อ้างตอบ
ติดตั้ง #ADM_WINCH
คำตอบที่ 312
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง #ADM_WINCH

อ้างตอบ
ติดตั้ง #ADM_WINCH
คำตอบที่ 313
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง #ADM_WINCH

อ้างตอบ
ติดตั้ง #ADM_WINCH
คำตอบที่ 314
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง #ADM_WINCH

อ้างตอบ
ติดตั้ง #ADM_WINCH
คำตอบที่ 315
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ความมั่นใจใช้ ADM ครับ

ชอบสีแดงๆครับ

อ้างตอบ
ความมั่นใจใช้ ADM ครับ
ชอบสีแดงๆครับ
คำตอบที่ 316
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ความมั่นใจใช้ ADM ครับ

ชอบสีแดงๆครับ

อ้างตอบ
ความมั่นใจใช้ ADM ครับ
ชอบสีแดงๆครับ
คำตอบที่ 317
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คุณค่าที่คุณคู่ควร​ กับหน้าฝนแบบนี้​ ฉ่ำๆพร้อมลุย
#ADM​ Hi-Speed.ตะเกียบแดง
#ออฟโรด, #คาริเบี้ยน, #สายแค้มป์, #เต็นท์หลังคา

อ้างตอบ
คุณค่าที่คุณคู่ควร​ กับหน้าฝนแบบนี้​ ฉ่ำๆพร้อมลุย#ADM​ Hi-Speed.ตะเกียบแดง#ออฟโรด, #คาริเบี้ยน, #สายแค้มป์, #เต็นท์หลังคา
คำตอบที่ 318
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คุณค่าที่คุณคู่ควร​ กับหน้าฝนแบบนี้​ ฉ่ำๆพร้อมลุย
#ADM​ Hi-Speed.ตะเกียบแดง
#ออฟโรด, #คาริเบี้ยน, #สายแค้มป์, #เต็นท์หลังคา

อ้างตอบ
คุณค่าที่คุณคู่ควร​ กับหน้าฝนแบบนี้​ ฉ่ำๆพร้อมลุย#ADM​ Hi-Speed.ตะเกียบแดง#ออฟโรด, #คาริเบี้ยน, #สายแค้มป์, #เต็นท์หลังคา
คำตอบที่ 319
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งงานถาดวิ้นพร้อมติดตั้งวิ้น ADM 13500. lb

อ้างตอบ
ส่งงานถาดวิ้นพร้อมติดตั้งวิ้น ADM 13500. lb
คำตอบที่ 320
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ส่งงานถาดวิ้นพร้อมติดตั้งวิ้น ADM 13500. lb

อ้างตอบ
ส่งงานถาดวิ้นพร้อมติดตั้งวิ้น ADM 13500. lb
หน้า 16 of 21 (412 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด