Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...
 

- ADM Winch 17000LB 12v เเละ 24v (เชือก, สลิง)  : 17,900 บาท
- ADM Winch 12000LBS 12v (ใช้เชือกคุณภาพสูง) ตะเกียบแดง : 17,900 บาท
- ADM. winch 12000LB. 12v (สลิง) : 13,900 บาท
- ADM. winch 12000LB. 12v (เชือก) : 15,900 บาท
- ADM Winch 13500LB 12v (ใช้เชือกคุณภาพสูง) หัวโหนก : 18,900 บาท

รับประกัน 1 ปี

- Rope ADM Winch 10mm x 28m 9.6 Ton (สีดำ) : 4,300 บาท
- Rope ADM Winch 
10mm x 28m 9.6 Ton (สีส้ม) : 4,300 บาท
- Rope ADM Winch 
12mm x 40m, 14mm x 40m, 16mm x 50m (สีดำ) : CALL

- ตะขอตัว S รับน ้ำหนักได ้ 4 ตัน (สีแดง) : 2,700 บาท

ติดต่อสอบถาม
สินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...
หน้า 19 of 21 (412 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
คำตอบที่ 361
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM 4x4 Accessories Thailand
- ของมันต้องมี
- อุปกรณ์สำคัญชาวออฟโร้ด
- มีแล้วไม่ต้องนอนกินข้าวลิงกลางป่า
ติดตั้งวินซ์แบบสลิงเหล็กและแบบเชือกผ้า

อ้างตอบ
ADM 4x4 Accessories Thailand- ของมันต้องมี- อุปกรณ์สำคัญชาวออฟโร้ด- มีแล้วไม่ต้องนอนกินข้าวลิงกลางป่าติดตั้งวินซ์แบบสลิงเหล็กและแบบเชือกผ้า
คำตอบที่ 362
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM iN LN106

วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง

ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง

อ้างตอบ
ADM iN LN106
วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง
ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง
คำตอบที่ 363
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM iN LN106

วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง

ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง

อ้างตอบ
ADM iN LN106
วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง
ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง
คำตอบที่ 364
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM iN LN106

วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง

ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง

อ้างตอบ
ADM iN LN106
วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง
ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง
คำตอบที่ 365
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM iN LN106

วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง

ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง

อ้างตอบ
ADM iN LN106
วินซ์โครตแรง ถาดวินซ์แข็งแรง
ยึดครบทุกจุด ใช้งานได้จริง
คำตอบที่ 366
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop
คำตอบที่ 367
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop
คำตอบที่ 368
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop
คำตอบที่ 369
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop
คำตอบที่ 370
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งเชือกลาก 2 เมตรรับน้ำหนักได้ 5 ตันพี้อมตะขอ ADM ไปอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #ADM #teentoashop
คำตอบที่ 371
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เชือก winch คุณภาพสูงขนาด 16x60 mm

มีผลเทสโหลดจากโรงงานผลิต รับน้ำหนักได้ 21 ตัน

ของมีจำนวนจำกัด

หมดแล้วหมดเลยก่อนสนามแข่ง 10 เชียน ในอาทิตย์หน้านี้

อ้างตอบ
เชือก winch คุณภาพสูงขนาด 16x60 mm
มีผลเทสโหลดจากโรงงานผลิต รับน้ำหนักได้ 21 ตัน
ของมีจำนวนจำกัด
หมดแล้วหมดเลยก่อนสนามแข่ง 10 เชียน ในอาทิตย์หน้านี้
คำตอบที่ 372
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เชือก winch คุณภาพสูงขนาด 16x60 mm

มีผลเทสโหลดจากโรงงานผลิต รับน้ำหนักได้ 21 ตัน

ของมีจำนวนจำกัด

หมดแล้วหมดเลยก่อนสนามแข่ง 10 เชียน ในอาทิตย์หน้านี้

อ้างตอบ
เชือก winch คุณภาพสูงขนาด 16x60 mm
มีผลเทสโหลดจากโรงงานผลิต รับน้ำหนักได้ 21 ตัน
ของมีจำนวนจำกัด
หมดแล้วหมดเลยก่อนสนามแข่ง 10 เชียน ในอาทิตย์หน้านี้
คำตอบที่ 373
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

เชือก winch คุณภาพสูงขนาด 16x60 mm

มีผลเทสโหลดจากโรงงานผลิต รับน้ำหนักได้ 21 ตัน

ของมีจำนวนจำกัด

หมดแล้วหมดเลยก่อนสนามแข่ง 10 เชียน ในอาทิตย์หน้านี้

อ้างตอบ
เชือก winch คุณภาพสูงขนาด 16x60 mm
มีผลเทสโหลดจากโรงงานผลิต รับน้ำหนักได้ 21 ตัน
ของมีจำนวนจำกัด
หมดแล้วหมดเลยก่อนสนามแข่ง 10 เชียน ในอาทิตย์หน้านี้
คำตอบที่ 374
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM Twin motor  เริ่มผลิตแล้ว 
ล็อตแรกนัดส่งมอบ 45 วันครับผม (เดือนกันยายน) 
ในราคา  98,000 บาทไทย
(เบรก มอเตอร์ รีเลย์ครบชุด) ยกเว้นเชือก
 ADM Twin motor spec
ขนาด 280x524x410 mm. WxLxH 
Roller size OD240x275L 14mmx70 m, 16mmx60m
มอเตอร์ ADM 12V
Motor brake system 
Air free spool system 
วัสดุเฟือง  โครโมลี (CHROMOLY)
อัตรทด 70:1 เเละ 60:1
‼️ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ทุกชิ้นส่วน
ยกเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ , รีเลย์)
และมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น

อ้างตอบ
ADM Twin motor  เริ่มผลิตแล้ว ล็อตแรกนัดส่งมอบ 45 วันครับผม (เดือนกันยายน) ในราคา  98,000 บาทไทย(เบรก มอเตอร์ รีเลย์ครบชุด) ยกเว้นเชือก ADM Twin motor specขนาด 280x524x410 mm. WxLxH Roller size OD240x275L 14mmx70 m, 16mmx60mมอเตอร์ ADM 12VMotor brake system Air free spool system วัสดุเฟือง  โครโมลี (CHROMOLY)อัตรทด 70:1 เเละ 60:1‼️ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ทุกชิ้นส่วนยกเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ , รีเลย์)และมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น
คำตอบที่ 375
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM Twin motor  เริ่มผลิตแล้ว 
ล็อตแรกนัดส่งมอบ 45 วันครับผม (เดือนกันยายน) 
ในราคา  98,000 บาทไทย
(เบรก มอเตอร์ รีเลย์ครบชุด) ยกเว้นเชือก
 ADM Twin motor spec
ขนาด 280x524x410 mm. WxLxH 
Roller size OD240x275L 14mmx70 m, 16mmx60m
มอเตอร์ ADM 12V
Motor brake system 
Air free spool system 
วัสดุเฟือง  โครโมลี (CHROMOLY)
อัตรทด 70:1 เเละ 60:1
‼️ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ทุกชิ้นส่วน
ยกเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ , รีเลย์)
และมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น

อ้างตอบ
ADM Twin motor  เริ่มผลิตแล้ว ล็อตแรกนัดส่งมอบ 45 วันครับผม (เดือนกันยายน) ในราคา  98,000 บาทไทย(เบรก มอเตอร์ รีเลย์ครบชุด) ยกเว้นเชือก ADM Twin motor specขนาด 280x524x410 mm. WxLxH Roller size OD240x275L 14mmx70 m, 16mmx60mมอเตอร์ ADM 12VMotor brake system Air free spool system วัสดุเฟือง  โครโมลี (CHROMOLY)อัตรทด 70:1 เเละ 60:1‼️ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ทุกชิ้นส่วนยกเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ , รีเลย์)และมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น
คำตอบที่ 376
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM Twin motor  เริ่มผลิตแล้ว 
ล็อตแรกนัดส่งมอบ 45 วันครับผม (เดือนกันยายน) 
ในราคา  98,000 บาทไทย
(เบรก มอเตอร์ รีเลย์ครบชุด) ยกเว้นเชือก
 ADM Twin motor spec
ขนาด 280x524x410 mm. WxLxH 
Roller size OD240x275L 14mmx70 m, 16mmx60m
มอเตอร์ ADM 12V
Motor brake system 
Air free spool system 
วัสดุเฟือง  โครโมลี (CHROMOLY)
อัตรทด 70:1 เเละ 60:1
‼️ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ทุกชิ้นส่วน
ยกเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ , รีเลย์)
และมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น

อ้างตอบ
ADM Twin motor  เริ่มผลิตแล้ว ล็อตแรกนัดส่งมอบ 45 วันครับผม (เดือนกันยายน) ในราคา  98,000 บาทไทย(เบรก มอเตอร์ รีเลย์ครบชุด) ยกเว้นเชือก ADM Twin motor specขนาด 280x524x410 mm. WxLxH Roller size OD240x275L 14mmx70 m, 16mmx60mมอเตอร์ ADM 12VMotor brake system Air free spool system วัสดุเฟือง  โครโมลี (CHROMOLY)อัตรทด 70:1 เเละ 60:1‼️ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ทุกชิ้นส่วนยกเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ , รีเลย์)และมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น
คำตอบที่ 377
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

งานติดตั้ง adm winch 12000 lbs (เชือก)

อ้างตอบ
งานติดตั้ง adm winch 12000 lbs (เชือก)
คำตอบที่ 378
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

งานติดตั้ง adm winch 12000 lbs (เชือก)

อ้างตอบ
งานติดตั้ง adm winch 12000 lbs (เชือก)
คำตอบที่ 379
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

งานติดตั้ง adm winch 12000 lbs (เชือก)

อ้างตอบ
งานติดตั้ง adm winch 12000 lbs (เชือก)
คำตอบที่ 380
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM 13500 LB. 

สินค้าเข้าแล้วครับ  สามารถจัดส่งได้เลยครับผม  9/11/66

อ้างตอบ
ADM 13500 LB. 
สินค้าเข้าแล้วครับ  สามารถจัดส่งได้เลยครับผม  9/11/66
หน้า 19 of 21 (412 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด