Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...
 

- ADM Winch 17000LB 12v เเละ 24v (เชือก, สลิง)  : 17,900 บาท
- ADM Winch 12000LBS 12v (ใช้เชือกคุณภาพสูง) ตะเกียบแดง : 17,900 บาท
- ADM. winch 12000LB. 12v (สลิง) : 13,900 บาท
- ADM. winch 12000LB. 12v (เชือก) : 15,900 บาท
- ADM Winch 13500LB 12v (ใช้เชือกคุณภาพสูง) หัวโหนก : 18,900 บาท

รับประกัน 1 ปี

- Rope ADM Winch 10mm x 28m 9.6 Ton (สีดำ) : 4,300 บาท
- Rope ADM Winch 
10mm x 28m 9.6 Ton (สีส้ม) : 4,300 บาท
- Rope ADM Winch 
12mm x 40m, 14mm x 40m, 16mm x 50m (สีดำ) : CALL

- ตะขอตัว S รับน ้ำหนักได ้ 4 ตัน (สีแดง) : 2,700 บาท

ติดต่อสอบถาม
สินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่าย วิ้นซ์ ADM 12000 LBS, 17000LB สินค้าคุณภาพ ราคาไม่เเรง...
หน้า 2 of 21 (412 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
คำตอบที่ 21
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันชนท้ายฝัง Winch ADM
สนใจสอบถามได้เลยครับผม
ติดทั้งหน้าทั้งหลังเลย เอาให้ครบ

อ้างตอบ
กันชนท้ายฝัง Winch ADMสนใจสอบถามได้เลยครับผมติดทั้งหน้าทั้งหลังเลย เอาให้ครบ
คำตอบที่ 22
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

กันชนท้ายฝัง Winch ADM
สนใจสอบถามได้เลยครับผม
ติดทั้งหน้าทั้งหลังเลย เอาให้ครบ

อ้างตอบ
กันชนท้ายฝัง Winch ADMสนใจสอบถามได้เลยครับผมติดทั้งหน้าทั้งหลังเลย เอาให้ครบ
คำตอบที่ 23
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ใส่กับอะไรก็อร่อย #ADM4x4

อ้างตอบ
ใส่กับอะไรก็อร่อย #ADM4x4
คำตอบที่ 24
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ใส่กับอะไรก็อร่อย #ADM4x4

อ้างตอบ
ใส่กับอะไรก็อร่อย #ADM4x4
คำตอบที่ 25
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ใส่กับอะไรก็อร่อย #ADM4x4

อ้างตอบ
ใส่กับอะไรก็อร่อย #ADM4x4
คำตอบที่ 26
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า
- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง 
- ราคา 14,500 บาท 
- สินค้ารับประกัน

อ้างตอบ
Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง - ราคา 14,500 บาท - สินค้ารับประกัน
คำตอบที่ 27
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า
- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง 
- ราคา 14,500 บาท 
- สินค้ารับประกัน

อ้างตอบ
Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง - ราคา 14,500 บาท - สินค้ารับประกัน
คำตอบที่ 28
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า
- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง 
- ราคา 14,500 บาท 
- สินค้ารับประกัน

อ้างตอบ
Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง - ราคา 14,500 บาท - สินค้ารับประกัน
คำตอบที่ 29
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า
- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง 
- ราคา 14,500 บาท 
- สินค้ารับประกัน

อ้างตอบ
Winch ADM 12000 lbs ยัดในกันชนหน้า- ติดตัวไว้ใช้ อุนใจทุกเส้นทาง - ราคา 14,500 บาท - สินค้ารับประกัน
คำตอบที่ 30
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับผม ADM winch

อ้างตอบ
จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับผม ADM winch
คำตอบที่ 31
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับผม ADM winch

อ้างตอบ
จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับผม ADM winch
คำตอบที่ 32
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับผม ADM winch

อ้างตอบ
จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับผม ADM winch
คำตอบที่ 33
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน

เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)
จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล

สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.
ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง

4,300 บาท. 

อ้างตอบ
จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน
เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล
สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง
4,300 บาท. 
คำตอบที่ 34
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน

เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)
จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล

สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.
ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง

4,300 บาท. 

อ้างตอบ
จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน
เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล
สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง
4,300 บาท. 
คำตอบที่ 35
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน

เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)
จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล

สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.
ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง

4,300 บาท. 

อ้างตอบ
จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน
เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล
สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง
4,300 บาท. 
คำตอบที่ 36
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน

เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)
จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล

สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.
ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง

4,300 บาท. 

อ้างตอบ
จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน
เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล
สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง
4,300 บาท. 
คำตอบที่ 37
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน

เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)
จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล

สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.
ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง

4,300 บาท. 

อ้างตอบ
จัดไปครับ ใกล้หน้าฝน เตรียมความพร้อมกัน
เชือก WINCH 10x28 เมตร (คุณภาพสูง รับได้ 9.5 ตัน)จากโรงงานผู้ผลิตเชือกโดยตรง เกรดคุณภาพส่งออกยุโรป มาตรฐานสากล
สีเทาดำ หัว ท้าย เเข็งเเรง.ด้านท้ายของเชือกถักหุ้มด้วยสีแดง
4,300 บาท. 
คำตอบที่ 38
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM WINCH 12000lb 5.443ตัน (หนัก เบา เอาอยู่)
สลิง 13900 บาท
เชือก 15900 บาท (ใช้เชือกคุณภาพสูง)

สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม. ดูเเลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
(อะไหล่มีทุกชิ้นพร้อมรับประกันในระยะยาว) 
สินค้าโดนทดสอบมาอย่างหนัก ทั้งสนามเเข่ง เเละสนามป่า ทึก ทน 100%

อ้างตอบ
ADM WINCH 12000lb 5.443ตัน (หนัก เบา เอาอยู่)สลิง 13900 บาทเชือก 15900 บาท (ใช้เชือกคุณภาพสูง)
สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม. ดูเเลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย(อะไหล่มีทุกชิ้นพร้อมรับประกันในระยะยาว) สินค้าโดนทดสอบมาอย่างหนัก ทั้งสนามเเข่ง เเละสนามป่า ทึก ทน 100%
คำตอบที่ 39
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM WINCH 12000lb 5.443ตัน (หนัก เบา เอาอยู่)
สลิง 13900 บาท
เชือก 15900 บาท (ใช้เชือกคุณภาพสูง)

สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม. ดูเเลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
(อะไหล่มีทุกชิ้นพร้อมรับประกันในระยะยาว) 
สินค้าโดนทดสอบมาอย่างหนัก ทั้งสนามเเข่ง เเละสนามป่า ทึก ทน 100%

อ้างตอบ
ADM WINCH 12000lb 5.443ตัน (หนัก เบา เอาอยู่)สลิง 13900 บาทเชือก 15900 บาท (ใช้เชือกคุณภาพสูง)
สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม. ดูเเลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย(อะไหล่มีทุกชิ้นพร้อมรับประกันในระยะยาว) สินค้าโดนทดสอบมาอย่างหนัก ทั้งสนามเเข่ง เเละสนามป่า ทึก ทน 100%
คำตอบที่ 40
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ADM WINCH 12000lb 5.443ตัน (หนัก เบา เอาอยู่)
สลิง 13900 บาท
เชือก 15900 บาท (ใช้เชือกคุณภาพสูง)

สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม. ดูเเลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
(อะไหล่มีทุกชิ้นพร้อมรับประกันในระยะยาว) 
สินค้าโดนทดสอบมาอย่างหนัก ทั้งสนามเเข่ง เเละสนามป่า ทึก ทน 100%

อ้างตอบ
ADM WINCH 12000lb 5.443ตัน (หนัก เบา เอาอยู่)สลิง 13900 บาทเชือก 15900 บาท (ใช้เชือกคุณภาพสูง)
สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม. ดูเเลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย(อะไหล่มีทุกชิ้นพร้อมรับประกันในระยะยาว) สินค้าโดนทดสอบมาอย่างหนัก ทั้งสนามเเข่ง เเละสนามป่า ทึก ทน 100%
หน้า 2 of 21 (412 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด