Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage ตัวแทนจำหน่าย Darche Tents, Swags, Biker Swags, Touring, and Outdoor Gear จากออสเตรเลีย

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Teentoa 4Garage ตัวแทนจำหน่าย Darche Tents, Swags, Biker Swags, Touring, and Outdoor Gear จากออสเตรเลีย

ติดต่อสอบถาม
สินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com
Website : https://darche.com.au/

Teentoa 4Garage ตัวแทนจำหน่าย Darche Tents, Swags, Biker Swags, Touring, and Outdoor Gear จากออสเตรเลีย
หน้า 13 of 17 (336 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
คำตอบที่ 241
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE #NERO
กระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darche
มีให้เลือก 3 ไซส์
NERO 60  ราคา 2,100.-

NERO 190  ราคา 2,600.-

NERO 240  ราคา 3,400.-

- NERO 60
ขนาด: 800 mm. x 410 mm. 
ปริมาณสูงสุด: 105L
น้ำหนัก: 1.7 kg.

- NERO 190
ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด : 255L
น้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.

- NERO 240
ขนาด: 1550  x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด: 295 L.
น้ำหนัก: 3.2 kg.

อ้างตอบ
#DARCHE #NEROกระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darcheมีให้เลือก 3 ไซส์NERO 60  ราคา 2,100.-
NERO 190  ราคา 2,600.-
NERO 240  ราคา 3,400.-
- NERO 60ขนาด: 800 mm. x 410 mm. ปริมาณสูงสุด: 105Lน้ำหนัก: 1.7 kg.
- NERO 190ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.ปริมาณสูงสุด : 255Lน้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.
- NERO 240ขนาด: 1550  x 500 mm.ปริมาณสูงสุด: 295 L.น้ำหนัก: 3.2 kg.
คำตอบที่ 242
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE #NERO
กระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darche
มีให้เลือก 3 ไซส์
NERO 60  ราคา 2,100.-

NERO 190  ราคา 2,600.-

NERO 240  ราคา 3,400.-

- NERO 60
ขนาด: 800 mm. x 410 mm. 
ปริมาณสูงสุด: 105L
น้ำหนัก: 1.7 kg.

- NERO 190
ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด : 255L
น้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.

- NERO 240
ขนาด: 1550  x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด: 295 L.
น้ำหนัก: 3.2 kg.

อ้างตอบ
#DARCHE #NEROกระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darcheมีให้เลือก 3 ไซส์NERO 60  ราคา 2,100.-
NERO 190  ราคา 2,600.-
NERO 240  ราคา 3,400.-
- NERO 60ขนาด: 800 mm. x 410 mm. ปริมาณสูงสุด: 105Lน้ำหนัก: 1.7 kg.
- NERO 190ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.ปริมาณสูงสุด : 255Lน้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.
- NERO 240ขนาด: 1550  x 500 mm.ปริมาณสูงสุด: 295 L.น้ำหนัก: 3.2 kg.
คำตอบที่ 243
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE #NERO
กระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darche
มีให้เลือก 3 ไซส์
NERO 60  ราคา 2,100.-

NERO 190  ราคา 2,600.-

NERO 240  ราคา 3,400.-

- NERO 60
ขนาด: 800 mm. x 410 mm. 
ปริมาณสูงสุด: 105L
น้ำหนัก: 1.7 kg.

- NERO 190
ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด : 255L
น้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.

- NERO 240
ขนาด: 1550  x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด: 295 L.
น้ำหนัก: 3.2 kg.

อ้างตอบ
#DARCHE #NEROกระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darcheมีให้เลือก 3 ไซส์NERO 60  ราคา 2,100.-
NERO 190  ราคา 2,600.-
NERO 240  ราคา 3,400.-
- NERO 60ขนาด: 800 mm. x 410 mm. ปริมาณสูงสุด: 105Lน้ำหนัก: 1.7 kg.
- NERO 190ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.ปริมาณสูงสุด : 255Lน้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.
- NERO 240ขนาด: 1550  x 500 mm.ปริมาณสูงสุด: 295 L.น้ำหนัก: 3.2 kg.
คำตอบที่ 244
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE #NERO
กระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darche
มีให้เลือก 3 ไซส์
NERO 60  ราคา 2,100.-

NERO 190  ราคา 2,600.-

NERO 240  ราคา 3,400.-

- NERO 60
ขนาด: 800 mm. x 410 mm. 
ปริมาณสูงสุด: 105L
น้ำหนัก: 1.7 kg.

- NERO 190
ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด : 255L
น้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.

- NERO 240
ขนาด: 1550  x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด: 295 L.
น้ำหนัก: 3.2 kg.

อ้างตอบ
#DARCHE #NEROกระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darcheมีให้เลือก 3 ไซส์NERO 60  ราคา 2,100.-
NERO 190  ราคา 2,600.-
NERO 240  ราคา 3,400.-
- NERO 60ขนาด: 800 mm. x 410 mm. ปริมาณสูงสุด: 105Lน้ำหนัก: 1.7 kg.
- NERO 190ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.ปริมาณสูงสุด : 255Lน้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.
- NERO 240ขนาด: 1550  x 500 mm.ปริมาณสูงสุด: 295 L.น้ำหนัก: 3.2 kg.
คำตอบที่ 245
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE #NERO
กระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darche
มีให้เลือก 3 ไซส์
NERO 60  ราคา 2,100.-

NERO 190  ราคา 2,600.-

NERO 240  ราคา 3,400.-

- NERO 60
ขนาด: 800 mm. x 410 mm. 
ปริมาณสูงสุด: 105L
น้ำหนัก: 1.7 kg.

- NERO 190
ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด : 255L
น้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.

- NERO 240
ขนาด: 1550  x 500 mm.
ปริมาณสูงสุด: 295 L.
น้ำหนัก: 3.2 kg.

อ้างตอบ
#DARCHE #NEROกระเป๋าเดินทาง กันน้ำได้ #Darcheมีให้เลือก 3 ไซส์NERO 60  ราคา 2,100.-
NERO 190  ราคา 2,600.-
NERO 240  ราคา 3,400.-
- NERO 60ขนาด: 800 mm. x 410 mm. ปริมาณสูงสุด: 105Lน้ำหนัก: 1.7 kg.
- NERO 190ขนาด : 1300 mm. x 500 mm.ปริมาณสูงสุด : 255Lน้ำหนักสินค้า : 2.80 Kg.
- NERO 240ขนาด: 1550  x 500 mm.ปริมาณสูงสุด: 295 L.น้ำหนัก: 3.2 kg.
คำตอบที่ 246
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
STAINLESS STEEL GRILL 
MODEL: 440  
DC-T050801183
ราคา 990.-

กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุด
กว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์
สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบ
สเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อ
ขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm H
ขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mm
พื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm W
น้ำหนัก : 1.8kg
กระเป๋า 1 ใบ 
#ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ

อ้างตอบ
ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHESTAINLESS STEEL GRILL MODEL: 440  DC-T050801183ราคา 990.-
กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุดกว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบสเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm Hขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mmพื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm Wน้ำหนัก : 1.8kgกระเป๋า 1 ใบ #ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ
คำตอบที่ 247
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
STAINLESS STEEL GRILL 
MODEL: 440  
DC-T050801183
ราคา 990.-

กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุด
กว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์
สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบ
สเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อ
ขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm H
ขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mm
พื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm W
น้ำหนัก : 1.8kg
กระเป๋า 1 ใบ 
#ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ

อ้างตอบ
ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHESTAINLESS STEEL GRILL MODEL: 440  DC-T050801183ราคา 990.-
กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุดกว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบสเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm Hขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mmพื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm Wน้ำหนัก : 1.8kgกระเป๋า 1 ใบ #ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ
คำตอบที่ 248
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
STAINLESS STEEL GRILL 
MODEL: 440  
DC-T050801183
ราคา 990.-

กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุด
กว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์
สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบ
สเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อ
ขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm H
ขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mm
พื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm W
น้ำหนัก : 1.8kg
กระเป๋า 1 ใบ 
#ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ

อ้างตอบ
ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHESTAINLESS STEEL GRILL MODEL: 440  DC-T050801183ราคา 990.-
กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุดกว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบสเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm Hขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mmพื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm Wน้ำหนัก : 1.8kgกระเป๋า 1 ใบ #ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ
คำตอบที่ 249
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
STAINLESS STEEL GRILL 
MODEL: 440  
DC-T050801183
ราคา 990.-

กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุด
กว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์
สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบ
สเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อ
ขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm H
ขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mm
พื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm W
น้ำหนัก : 1.8kg
กระเป๋า 1 ใบ 
#ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ

อ้างตอบ
ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHESTAINLESS STEEL GRILL MODEL: 440  DC-T050801183ราคา 990.-
กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุดกว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบสเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm Hขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mmพื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm Wน้ำหนัก : 1.8kgกระเป๋า 1 ใบ #ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ
คำตอบที่ 250
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
STAINLESS STEEL GRILL 
MODEL: 440  
DC-T050801183
ราคา 990.-

กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุด
กว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์
สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบ
สเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อ
ขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm H
ขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mm
พื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm W
น้ำหนัก : 1.8kg
กระเป๋า 1 ใบ 
#ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE
#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ

อ้างตอบ
ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHESTAINLESS STEEL GRILL MODEL: 440  DC-T050801183ราคา 990.-
กริล 440 เป็นการโยนที่ดีที่สุดกว่าการแก้ปัญหาไฟแคมป์สำหรับการชาร์จริลที่สมบูรณ์แบบสเต็กหรือเพื่ออุ่นหม้อขนาด : 440mm L X 320mm W x 200mm Hขนาดตอนเก็บ  : 450 mm L x 350 mm. x 30 mmพื้นที่ย่าง : 440mm L X 320mm Wน้ำหนัก : 1.8kgกระเป๋า 1 ใบ #ตะแกรงปิ้งย่าง #DARCHE#STAINLESS STEEL GRILL #BBQ
คำตอบที่ 251
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 252
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 253
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 254
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 255
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 256
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 257
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 258
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE 
DC-050801411
ราคา 2,800.-/ชิ้น

#เก้าอี้พับเก็บได้ 
รับน้ำหนักได้ : 150kg.
ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.
ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.
น้ำหนัก : 6.4kg.

อ้างตอบ
#DARCHE DC-050801411ราคา 2,800.-/ชิ้น
#เก้าอี้พับเก็บได้ รับน้ำหนักได้ : 150kg.ขนาดก่อนเก็บ : 480mm. x 820mm. x 840mm.ขนาดตอนเก็บ : 500mm x 150mm. x 540mm.น้ำหนัก : 6.4kg.
คำตอบที่ 259
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE รุ่น VIPOR XVI
#เก้าอี้พับได้ 
DC-050801412
ราคา 3,200.-

มีให้เลือก 2 สี
- สีดำ
- สีเขียว

คุณสมบัติ
- รับน้ำหนัก 150kg.
- 660 x 650 x 1060 mm. 
- 1150 x 250 x 250 mm. (ขนาดตอนเก็บ)
- น้ำหนัก 6.4kg.
- กระเป๋า 1 ใบ

อ้างตอบ
#DARCHE รุ่น VIPOR XVI#เก้าอี้พับได้ DC-050801412ราคา 3,200.-
มีให้เลือก 2 สี- สีดำ- สีเขียว
คุณสมบัติ- รับน้ำหนัก 150kg.- 660 x 650 x 1060 mm. - 1150 x 250 x 250 mm. (ขนาดตอนเก็บ)- น้ำหนัก 6.4kg.- กระเป๋า 1 ใบ
คำตอบที่ 260
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#DARCHE รุ่น VIPOR XVI
#เก้าอี้พับได้ 
DC-050801412
ราคา 3,200.-

มีให้เลือก 2 สี
- สีดำ
- สีเขียว

คุณสมบัติ
- รับน้ำหนัก 150kg.
- 660 x 650 x 1060 mm. 
- 1150 x 250 x 250 mm. (ขนาดตอนเก็บ)
- น้ำหนัก 6.4kg.
- กระเป๋า 1 ใบ

อ้างตอบ
#DARCHE รุ่น VIPOR XVI#เก้าอี้พับได้ DC-050801412ราคา 3,200.-
มีให้เลือก 2 สี- สีดำ- สีเขียว
คุณสมบัติ- รับน้ำหนัก 150kg.- 660 x 650 x 1060 mm. - 1150 x 250 x 250 mm. (ขนาดตอนเก็บ)- น้ำหนัก 6.4kg.- กระเป๋า 1 ใบ
หน้า 13 of 17 (336 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด