Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่าย Coil Spring ผลิตภัณฑ์ของ KING Spring ออสเตรเลีย

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

มาแล้วครับสิ่งที่ FC raptor รอคอย
Coil Spring ใหม่ล่าสุดสำหรับ raptor
เพิ่มความสูง 2 เซนติเมตรทั้งหน้าและหลัง
(เปรียบเทียบกับรถสแตนดาร์ดที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย)
ราคาไม่ถึง 20,000 บาท

Teentoa 4Garage จำหน่าย Coil Spring ผลิตภัณฑ์ของ KING Spring ออสเตรเลีย
คำตอบที่ 1
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

สปริงที่ติดมากับรถ เป็นสปริงที่ผลิตในประเทศไทย 
บางท่านที่ประสบปัญหาขับความเร็วสูงแล้วมีอาการไม่มั่นคง 
แก้ไขได้ด้วยสปริงใหม่ตัวนี้ผลิตในออสเตรเลีย สั่งผลิตโดยเฉพาะ raptor
ความสูงเพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตรไม่มีผลกับเพลาขับ
สำหรับท่านที่ใส่ก้อนรองหัวโช้คแนะนำให้ถอดออกก่อน

อ้างตอบ
สปริงที่ติดมากับรถ เป็นสปริงที่ผลิตในประเทศไทย บางท่านที่ประสบปัญหาขับความเร็วสูงแล้วมีอาการไม่มั่นคง แก้ไขได้ด้วยสปริงใหม่ตัวนี้ผลิตในออสเตรเลีย สั่งผลิตโดยเฉพาะ raptorความสูงเพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตรไม่มีผลกับเพลาขับสำหรับท่านที่ใส่ก้อนรองหัวโช้คแนะนำให้ถอดออกก่อน
คำตอบที่ 2
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Coil Spring ใหม่ล่าสุดสำหรับ raptor
เพิ่มความสูง 2 เซนติเมตรทั้งหน้าและหลัง
(เปรียบเทียบกับรถสแตนดาร์ดที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย)
ราคาไม่ถึง 20,000 บาท

สปริงที่ติดมากับรถ เป็นสปริงที่ผลิตในประเทศไทย 
บางท่านที่ประสบปัญหาขับความเร็วสูงแล้วมีอาการไม่มั่นคง 
แก้ไขได้ด้วยสปริงใหม่ตัวนี้ผลิตในออสเตรเลีย สั่งผลิตโดยเฉพาะ raptor
ความสูงเพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตรไม่มีผลกับเพลาขับ
สำหรับท่านที่ใส่ก้อนรองหัวโช้คแนะนำให้ถอดออกก่อน

อ้างตอบ
Coil Spring ใหม่ล่าสุดสำหรับ raptorเพิ่มความสูง 2 เซนติเมตรทั้งหน้าและหลัง(เปรียบเทียบกับรถสแตนดาร์ดที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย)ราคาไม่ถึง 20,000 บาท
สปริงที่ติดมากับรถ เป็นสปริงที่ผลิตในประเทศไทย บางท่านที่ประสบปัญหาขับความเร็วสูงแล้วมีอาการไม่มั่นคง แก้ไขได้ด้วยสปริงใหม่ตัวนี้ผลิตในออสเตรเลีย สั่งผลิตโดยเฉพาะ raptorความสูงเพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตรไม่มีผลกับเพลาขับสำหรับท่านที่ใส่ก้อนรองหัวโช้คแนะนำให้ถอดออกก่อน
คำตอบที่ 3
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

คิงสปริงออสเตรเลีย สำหรับฟอร์ดแรปเตอร์

อ้างตอบ
คิงสปริงออสเตรเลีย สำหรับฟอร์ดแรปเตอร์
คำตอบที่ 4
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย

อ้างตอบ
Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย
คำตอบที่ 5
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย

อ้างตอบ
Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย
คำตอบที่ 6
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย

อ้างตอบ
Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย
คำตอบที่ 7
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย

อ้างตอบ
Spring King คันที่ 5 หรือ 6 ของประเทศไทย

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด