Skip to content

Teentoa 4Garage (Head Office)

Teentoa 4Garage (Head Office)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa 4Garage จำหน่าย Airbagman ถุงลมสำหรับรถกระบะ ...

โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman สินค้าล็อตใหม่เข้าแล้วนะครับ ตัวถุงลมเป็นของ Firestone

- สำหรับ Ford Ranger PX , PXII, PXIII Bi-turbo ความสูงสแตนดาร์ดและยก 2”
- สำหรับ Hilux Revo , Revo Rocco ความสูงสแตนดาร์ดและยก 2”

ราคาชุดละ 18,900 ฿

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa 4Garage จำหน่าย Airbagman ถุงลมสำหรับรถกระบะ ...
หน้า 4 of 5 (95 กระทู้)
1 2 3 4 5
คำตอบที่ 61
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดถุงลม Airbag man สำหรับ Isuzu D-Max ตัวสูง 
Hi-lander 4x2 หรือ V-Cross 4x4 ปี 2012-2019
ประโยชน์ของถุงลม
เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
- สำหรับรถที่ความสูงสแตนดาร์ด 
- ชุดอุปกรณ์ติดครบ เพียงแค่ขันน็อตยึดอย่างเดียว 
- พร้อมชุดคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง 
- เติมลมได้สูงสุด 50 ปอนด์

อ้างตอบ
ชุดถุงลม Airbag man สำหรับ Isuzu D-Max ตัวสูง Hi-lander 4x2 หรือ V-Cross 4x4 ปี 2012-2019ประโยชน์ของถุงลมเมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย- สำหรับรถที่ความสูงสแตนดาร์ด - ชุดอุปกรณ์ติดครบ เพียงแค่ขันน็อตยึดอย่างเดียว - พร้อมชุดคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง - เติมลมได้สูงสุด 50 ปอนด์
คำตอบที่ 62
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดถุงลม Airbag man สำหรับ Isuzu D-Max ตัวสูง 
Hi-lander 4x2 หรือ V-Cross 4x4 ปี 2012-2019
ประโยชน์ของถุงลม
เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
- สำหรับรถที่ความสูงสแตนดาร์ด 
- ชุดอุปกรณ์ติดครบ เพียงแค่ขันน็อตยึดอย่างเดียว 
- พร้อมชุดคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง 
- เติมลมได้สูงสุด 50 ปอนด์

อ้างตอบ
ชุดถุงลม Airbag man สำหรับ Isuzu D-Max ตัวสูง Hi-lander 4x2 หรือ V-Cross 4x4 ปี 2012-2019ประโยชน์ของถุงลมเมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย- สำหรับรถที่ความสูงสแตนดาร์ด - ชุดอุปกรณ์ติดครบ เพียงแค่ขันน็อตยึดอย่างเดียว - พร้อมชุดคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง - เติมลมได้สูงสุด 50 ปอนด์
คำตอบที่ 63
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ชุดถุงลม Airbag man สำหรับ Isuzu D-Max ตัวสูง 
Hi-lander 4x2 หรือ V-Cross 4x4 ปี 2012-2019
ประโยชน์ของถุงลม
เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
- สำหรับรถที่ความสูงสแตนดาร์ด 
- ชุดอุปกรณ์ติดครบ เพียงแค่ขันน็อตยึดอย่างเดียว 
- พร้อมชุดคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง 
- เติมลมได้สูงสุด 50 ปอนด์

อ้างตอบ
ชุดถุงลม Airbag man สำหรับ Isuzu D-Max ตัวสูง Hi-lander 4x2 หรือ V-Cross 4x4 ปี 2012-2019ประโยชน์ของถุงลมเมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย- สำหรับรถที่ความสูงสแตนดาร์ด - ชุดอุปกรณ์ติดครบ เพียงแค่ขันน็อตยึดอย่างเดียว - พร้อมชุดคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง - เติมลมได้สูงสุด 50 ปอนด์
คำตอบที่ 64
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo

อ้างตอบ
Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo
คำตอบที่ 65
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo

อ้างตอบ
Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo
คำตอบที่ 66
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo

อ้างตอบ
Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo
คำตอบที่ 67
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo

อ้างตอบ
Air bag man ถุงลมสำหรับรถกระบะ Revo
คำตอบที่ 68
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 69
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 70
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 71
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 72
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 73
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 74
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 75
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 76
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 

หน้าที่ของถุงลม 
สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ 
หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก 
มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 

อ้างตอบ
#Airbagman ชุดถุงลมเสริมบนแหนบด้านหลัง 
หน้าที่ของถุงลม สำหรับรองรับการบรรทุกครั้งคราว แทนการเสริมแหนบเพื่อบรรทุกด้านหลัง เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกค่อยเติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงของรถยนต์ หากไม่ได้บรรทุกแล้ว ค่อยปล่อยลมออก มีชุดตรงรุ่น สำหรับ Hilux Revo ความสูงเดิมสแตนดาร์ดและรถที่ยก 2 นิ้ว 
คำตอบที่ 77
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man

สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011

ประโยชน์ของถุงลม 

เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man
สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011
ประโยชน์ของถุงลม 
เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
คำตอบที่ 78
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man

สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011

ประโยชน์ของถุงลม 

เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man
สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011
ประโยชน์ของถุงลม 
เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
คำตอบที่ 79
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man

สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011

ประโยชน์ของถุงลม 

เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man
สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011
ประโยชน์ของถุงลม 
เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
คำตอบที่ 80
โต้ง 086-669-9440
โต้ง 086-669-9440

ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man

สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011

ประโยชน์ของถุงลม 

เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถุงลมด้านหลัง Airbag man
สำหรับ Isuzu MU-7 ปี 2007-2011
ประโยชน์ของถุงลม 
เมื่อบรรทุกของหนักด้านหลัง และความสูงด้านหลังเตี้ยลงมา ทำให้รถไม่ได้ทรง เพียงแค่เติมลมเข้าไปเพื่อชดเชยความสูงและเมื่อไม่ได้ใช้เพียงแค่ปล่อยลมออก ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
หน้า 4 of 5 (95 กระทู้)
1 2 3 4 5

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด